Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Smeda-aneb-do-Polska-vzducholodi.aspx?ID_clanku=2368

Smědá aneb do Polska vzducholodí

uveřejněno dne: 26.01.2022 | popisované řeky: Smědá

Smědá je pěkná severočeská říčka tekoucí z Jizerských hor. Obyvatelstvo na jejích březích trpí častými povodněmi. To je dáno vysokými srážkovými úhrny na návětrné straně hor a hůř propustným žulovým a rulovým podložím. Obdobně rychle, jako voda nastoupá, často i klesá, takže na splutí horního úseku potřebujete být pohotoví.

Reklama

Jak připlout do Polska

Název článku jsem si vypůjčil od Cimrmana ze hry Hospoda na mýtince. S tím rozdílem, že nebudeme pašovat zvonky, ale užijeme si splutí. Nafukovací (vzducho)lodí nicméně lze doplout z Česka do Polska několika způsoby. Více možností se nabízí ze Slezska a Moravy. Největší řekou odtékající do Polska je tu celoročně splavná Odra, případně lze využít její přítok Olši (fotku jejich hraničního soutoku najdete zde). Kdo si počká na vyšší stavy může odplout i po Jesenické Bělé, Vidnavce, Prudníku či Osoblaze.

Smědá u vodočtu ve Frýdlantu
Smědá u vodočtu ve Frýdlantu

K odplutí z Čech do Polska máme příležitostí méně, protože státní hranice často kopíruje rozvodí. Plnocenně existují dva způsoby – vedle Smědé i po Stěnavě. Na hranice Polska jde navíc doplout po Lužické Nise nebo třeba i při traverzu toku horní Divoké Orlice.

Smědá od Vísky

V létě roku 2017 jsme jeli Smědou s bráchou ve dvou lodích. Vzhledem k průtoku proběhlo nalodění až pod Frýdlantem u mostu před Vískou. Velká část vody tu teče elektrárnou a vrací se až pod tímto mostem.

Most nad Vískou (km 16,4), vlevo tunel s návratem vody z elektrárny
Most nad Vískou (km 16,4), vlevo tunel s návratem vody z elektrárny

Brácha má přezdívku Tarzan, neboť občas neodolá vylézt na nějaký ten strom. Vzhledem ke své přítomné partnerce se ale tentokrát držel zpátky. Na zcestí ho navedla až zavěšená opuštěná houpačka nad vodou, takový ten provaz s klackem na konci. Vesele se rozběhl a zhoupl. Mohutná větev s houpačkou však tuto aktivitu nevydržela. Brácha s překvapeným výrazem a s mohutným šplouchnutím přistál v toku. Při vylézání z vody už měl výraz značně omluvný, protože těžká větev minula o centimetry nejen jeho maličkost, ale i přihlížejícího háčka s lodí.

Prasklá větev se zbytky houpačky
Prasklá větev se zbytky houpačky

Všechno dobře dopadlo, a tak plujeme po hravé říčce obtížnosti WW I až ZWC s čistou vodou dál. Následující vysoký jez u Minkovic byl rozvalený a po prohlédnutí sjízdný.

Zbytek sjízdného bývalého jezu na Smědé u Minkovic (km 14,2)
Zbytek sjízdného bývalého jezu na Smědé u Minkovic (km 14,2)

Na romantickém místě u jezu u vesnice Poustka dáváme sváču a houpeme se na další, o poznání bezpečnější houpačce. Při splouvání uvedeného jezu vzducholodí dejte pozor – část je vybudována ze dřeva spojeného hřeby.

Romantické místo u jezu Poustka (km 13,2)
Romantické místo u jezu Poustka (km 13,2)

Spodní tok Smědé od Višňové

Dolní tok Smědé bývá splavný už za mírně zvýšených stavů. My začali na podzim 2021 u mostu, který spojuje Předlánce a Višňovou blízko stejnojmenné železniční stanice.

Silniční most Višňová – Předlánce (km 11,7)
Silniční most Višňová – Předlánce (km 11,7)

U dalšího mostu míjíme vodočet ČHMÚ. Ten aktuálně uvádí 28 cm (tedy na internetu, reálně spíše 26), který odpovídá průtoku asi 2,3 m3/s, což je pro začátek našeho úseku limitní stav.

Vodočet u mostu Předlánce (km 10,6)
Vodočet u mostu Předlánce (km 10,6)

Za mostem v Předláncích začíná také přírodní rezervace Meandry Smědé, takže se chováme tiše a snažíme se splynout s přírodou.

Smědá pod vesničkou Předlánce
Smědá pod vesničkou Předlánce

Občas nás tu překvapí startující skorci – tmaví kulatí ptáčci s bílou náprsenkou, kteří létají legračně neohrabaně, zato ale dovedou lovit vodní hmyz na dně. V meandrech se nachází i několik padlých stromů.

Zátaras z klacků pod Předláncemi
Zátaras z klacků pod Předláncemi

Obdivujeme četné štěrkopískové lavice a pláže. Část materiálu sem donesl kdysi ledovec ze severu, takže mezi oblázky můžeme najít třeba i pazourky.

Štěrkopískové drobné pláže na dolní Smědé
Štěrkopískové drobné pláže na dolní Smědé

Občas si charakterem toku připadám trochu jako na Orlici. Proplutí některých meandrů není úplně jednoduché.

Sprašové útesy připomínají třeba Orlici
Sprašové útesy připomínají třeba Orlici

Na konci rezervace podplouváme železniční most. Za následujícím silničním mostem jde na pravém břehu dojít k poslední zdejší české železniční stanici Černousy. Místní lokálka, sledující říčku, tak může posloužit k pohodlnému pendlu.

Smědá u železniční stanice Černousy
Smědá u železniční stanice Černousy

Řeka dál meandruje. Vyskytují se štěrkopískové pláže, přenášel jsem i jeden zátaras z klacků. Doplouvám k poslednímu českému jezu. Za vyššího stavu by byl možná sjízdný vlevo, ale levá část byla aktuálně zatarasená padlým stromem.

Jez u vesnice Ves (km 2,7)
Jez u vesnice Ves (km 2,7)

Pod jezem připomíná koryto rozsáhlejší pískoviště, protože se tu mnoho vody nenachází. Voda z elektrárny se ale poměrně rychle vrací.

Poslední silniční most v Česku u vesnice Ves (km 2,6)
Poslední silniční most v Česku u vesnice Ves (km 2,6)

Poslední místní český most je historický a kamenný, nachází se na něm i povodňová značka. Nemyslím tedy ten obří nápis, který láká k návštěvě blízkého hostince.

Smědá se v Polsku jmenuje Witka

Od zmiňovaného kamenného mostu tvoří Smědá státní hranici, na pravém břehu v Polsku se jí říká Witka. V pozdním létě roku 2017 jsme odtud za ještě nižšího stavu spluli do Polska.

Hraniční úsek říčky Smědá/Witka u vesnice Ves
Hraniční úsek říčky Smědá/Witka u vesnice Ves

Hraniční úsek sice začíná zbytkem nějaké továrny, většinu ho ale tvoří přírodní meandry, občas se vyskytne i padlý strom. Na konci hraničního úseku se drápeme na souběžnou cyklostezku s informačními tabulemi.

Smědá definitivně odtéká do Polska (km 0,0)
Smědá definitivně odtéká do Polska (km 0,0)

Následují meandry a poměrně brzo i nadržení nádrže Witka. Proplouváme mezi ostrovy bujné vegetace a pak po otevřené vodní ploše. Končíme na levém břehu nádrže u vesnice Spytków. Říčka Witka/Smědá z nádrže odtéká do Lužické Nisy, to dáme snad příště.

Nádrž Witka u vesnice Spytków
Nádrž Witka u vesnice Spytków

Závěr

Jedna z nejsevernějších českých říček Smědá zaujme nejen na divokém horním toku. Nepoměrně častěji se dá splouvat na toku dolním už při mírně zvýšeném stavu. Pokud budete mít cestu okolo, tak plavbu přírodní, dosti opuštěnou krajinou třeba až do Polska určitě doporučuju.

Ahoj Eki
Diskuse nad článkem
Witka pod Niedow, Kuba Turek, 26.01.2022 12:17
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 26.01.2022 17:23
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 26.01.2022 18:08
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 26.01.2022 23:45
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 27.01.2022 8:15
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 27.01.2022 19:44
| Re: Witka pod Niedow, HH, 27.01.2022 19:55
| Re: Witka pod Niedow, Lasička, 27.01.2022 23:08
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 28.01.2022 8:02
| Re: Witka a uhlí, Eki, 28.01.2022 8:20
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 28.01.2022 18:35
| Re: Witka pod Niedow, Ivo, 28.01.2022 7:16
| Re: Witka pod Niedow, Medák, 28.01.2022 11:07
| Re: Witka pod Niedow, Eki, 28.01.2022 13:12
| Re: Witka pod Niedow, Zdeněk, 28.01.2022 13:17
| Re: Witka pod Niedow, HH, 26.01.2022 23:47
| Re: Witka pod Niedow, Medák, 28.01.2022 11:13
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.