Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Vodacky-navrh-snemovnou-neprosel.aspx?ID_clanku=1969

Vodácké organizace připomínkovaly nařízení vlády

uveřejněno dne: 31.01.2018

Nedávno jsem upozorňoval na připomínkové řízení ohledně nařízení vlády o způsobu a kritériích stanovení minimálního zůstatkového průtoku (MZP). Vládní návrh chce výpočtem stanovovat množství vody, které má pod odběrnými místy (obvykle jezy) zůstat v řece tak, aby dále plnila svou ekologickou funkci. Jenže v materiálu není vůbec zmíněna podpora vodní turistiky, jako tomu bylo v minulém metodickém pokynu Ministerstva životního prostředí (MŽP), kterým se vodoprávní úřady mohly řídit. Byl něm text, že hodnoty MZP mohou být stanoveny vyšší z důvodu např. "zachování nebo zlepšení podmínek pro rekreaci u vody" (bod 5.3 h). Teď je tento bod bohužel vypuštěn a z hlediska turistiky a rekreace není v návrhu žádná zmínka.

Reklama

Informace o vodní turistice také zcela chybí v dokumentu Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace vypracovaného MŽP, což považuji za velmi zásadní. MZP ovlivní statisíce vodáků na turistických řekách, a přesto není ani okrajově tato problematika zmíněna. Nechybí tam ale informace o tom, že je možné postavit až 200 nových MVE.

Proto jsem oslovil všechny vodácké svazy (Junák - český skaut, Svaz vodáků ČR a Český svaz kanoistů) a také nově i Klub českých turistů, což znamená společnou členskou základnu 100 000 lidí, abychom spojili své síly a zaslali své připomínky k aktuálně připravovanému nařízení. Navrhujeme kromě jiných připomínek i přidat nový bod:

Vodoprávní úřad musí stanovením výše MZP umožnit u malé vodní elektrárny na turisticky významných řekách v době turistické sezóny (květen - srpen) a v denní době využívání povrchových vod k plavbě dle vodního zákona. Pro využití k plavbě je dostačující vytvoření koridoru o šířce minimálně 3 m, hloubce minimálně 30 cm a v délce od konce jezové konstrukce k zaústění uměle odvedené vody zpět do koryta toku.

Vodácky zničený úsek na dolní Sázavě
Vodácky zničený úsek na dolní Sázavě

Pro tento text se navíc podařilo získat podporu Středočeského kraje, tak i MŠMT, kteří též poukázali na absenci vodáckého sportu. Společně požadujeme uzpůsobit MZP tak, aby jeho výše ve stanovenou dobu umožnila plynule pokračovat alespoň úzkým koridorem. Nutně to však nemusí znamenat jeho zvyšování. Domníváme se, že by nařízení nemělo preferovat jednoho zájemce o odběr povrchové vody, ale mělo by zohlednit i další zájmy spojené s řekou. Vyjádření za kr-stredocesky a MŠMT jsou dostupná v připomínkách k textu.

Tisíce lidí jsou nuceni tahat své lodě suchým korytem
Tisíce lidí jsou nuceni tahat své lodě suchým korytem

Jestli se podaří naše připomínky prosadit do nařízení vlády, se teprve uvidí. Ministerstvo zemědělství má k návrhu velké množství připomínek a tak je možné, že bude následovat nové meziresortní řízení.

Suché úseky na dolní Sázavě
Suché úseky na dolní Sázavě

Jsem velmi rád, že se podařilo ve velmi krátké době sepsat naše požadavky za všechny organizace a zároveň zajistit podporu od státních institucí. Bohužel nás nikdo dopředu neinformoval o připravovaném návrhu, proto bylo jen dílem náhody, že jsme připomínkovali včas. A to jsem již v roce 2013 upozorňoval zpracovatele nařízení na MŽP na zohlednění zájmů vodní turistiky a žádal jsem, aby byl s námi pracovní text konzultován.

Asi není nutné zmiňovat, že nové nařízení nebude mít zpětnou platnost, takže i kdyby se podařilo prosadit vodní turistiku do textu, bude to znamenat jen lepší pozici do budoucna. Stávající povolení k nakládání s vodou jsou často platná i několik desítek let.

Petr
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Díky, Chobotnice, 31.01.2018 10:47
| Re: Díky, Vladimír, 31.01.2018 11:40
| Re: Díky, Ronny, rony31~seznam.cz, 31.01.2018 13:21
díky, littlejarda, 31.01.2018 14:00
..., HH, 31.01.2018 21:12
Kanál místo řeky, Mailoo, mailo0~seznam.cz, 06.02.2018 13:24
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Půjčovna lodí Metuje