Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Vodacke-statistiky-k-Novemu-roku-2020.aspx?ID_clanku=2162

Vodácké statistiky k Novému roku 2020

uveřejněno dne: 15.01.2020

Na začátku roku se jen málo lidí vyhne nějakému hodnocení roku uplynulého a srovnávání s roky předchozími. A co historie psaná námi do Vodáckého zápisníku na raft.cz? V minulém roce se tu o tom vedla diskuse, ale jak odlišit dojmy od pojmů a naopak? Po Petrově úpravě je možné roční základní statistické údaje vodáckého zápisníku snadno sledovat, najdete je na Top žebříčky.

Reklama

Celkově nejsplouvanější řekou je logicky Vltava – je to nejdelší česká řeka, celoročně sjízdná a jsou na ní i nejrůznější obtížnosti od Čerťáků po Orlík. Trochu překvapením je „nejoblíbenější řeka“, tedy tok, který si do zápisníku zapsalo nejvíce autorů – stala se jím celkově Sázava. Přičítám to centrální poloze v rámci ČR, délce řeky, romantické atmosféře a dvěma peřejnatým úsekům (Stvořidla a Krhanice-Pikovice).

Sázava je „nejoblíbenější“ řeka
Sázava je „nejoblíbenější“ řeka

Základní roční veličinou je počet vodáků, kteří si tu záznamy do Vodáckého zápisníku píší, loni jich bylo 179, vývoj jejich počtu v posledních letech zobrazuje následující graf:

Graf 1: Počet vodáků, kteří si daný rok zapsali plavby do Vodáckého zápisníku
Graf 1: Počet vodáků, kteří si daný rok zapsali plavby do Vodáckého zápisníku

Z grafu je patrné, že počet vodáků, zapisující za daný rok své plavby, kulminoval v roce 2011 počtem 424 jedinců, od té doby soustavně mírně klesá.

V roce 2019 přesáhl počet zapsaných splutých kilometrů 40 tisíc. Jaký je vývoj zapsaných splutých kilometrů v minulých letech znázorňuje následující graf:

Graf 2: Počet kilometrů zapsaných vodáky do Vodáckého zápisníku za jednotlivé roky
Graf 2: Počet kilometrů zapsaných vodáky do Vodáckého zápisníku za jednotlivé roky

Z grafu 2 je patrné, že počet zapsaných kilometrů generelně narůstal v čase až do kulminace v roce 2013, pro který bylo zapsáno přes 56 tisíc km. Nejvyšší meziroční nárůst lze zaznamenat mezi roky 2010 a 2011, jelikož v té době začal zápisník fungovat. V období 2013 až 2015 byl pokles ročního zápisu kilometrů, od roku 2015 pak počet zapsaných kilometrů kolísá okolo 40 tisíc. V grafu jsou patrné poklesy počtu zapsaných kilometrů v suchých letech 2015 a 2018 a naopak nejvyšší počet zapsaných kilometrů v povodňovém roce 2013.

V loňském roce byl ve Vodáckém zápisníku zaznamenán nejvyšší počet zapsaných splutých řek, bylo jich přes 500. Vývoj zapsaných splutých řek v jednotlivých letech (červeně) ve srovnání se zapsaným počtem vodáků (modře) ukazuje následující graf:

Graf 3: Srovnání počtu vodáků (modře) a počtu splutých řek (červeně) ve Vodáckém zápisníku
Graf 3: Srovnání počtu vodáků (modře) a počtu splutých řek (červeně) ve Vodáckém zápisníku

Z grafu 3 je zřejmé, že ačkoli počet zapisujících vodáků od roku 2011 klesá, počet zapsaných řek ročně neustále stoupá. Anomálií byl pouze povodňový rok 2013.

Podíl počtu zapsaných řek a počtu zapsaných vodáků v jednotlivých letech uvádí následující graf:

Graf 4: Podíl počtu zapsaných řek na počet vodáků v daném roce
Graf 4: Podíl počtu zapsaných řek na počet vodáků v daném roce

Z grafu 4 je patrné, že v posledních letech od roku 2010 se podíl zapsaného počtu řek na vodáka zvyšuje a toto zvyšování se zrychluje (křivka připomíná tvarem parabolu). Výjimkou, potvrzující pravidlo, je opět povodňový rok 2013.

Jak je to s průměrným počtem zapsaných kilometrů ve Vodáckém zápisníku na jednoho vodáka, ukazuje následující graf:

Graf 5: Průměrný počet zapsaných splutých kilometrů na jednoho vodáka v daném roce
Graf 5: Průměrný počet zapsaných splutých kilometrů na jednoho vodáka v daném roce

Z grafu 5 vyplývá, že i průměrný počet kilometrů na jednoho vodáka ve Vodáckém zápisníku od roku 2010 stabilně stoupá (v roce 2019 poprvé překročil 200 km), jedinou výjimkou tohoto trendu byl opět povodňový rok 2013.

Poslední graf ukazuje, jak jsou vodáci pilní a kolik zápisků za rok mají:

Počet zápisů za rok
Počet zápisů za rok

V zápisníku je přes 22 000 zápisů, což představuje obrovskou studnici názorů a doporučení pro ostatní vodáky. Celkem je uvedeno 495 řek, které jsou v průvodcích raft.cz a 1055 řek, které v průvodci nejsou. Pokud tedy hledáte informace o málo známé řece, v zápisníku ji s velkou pravděpodobností objevíte.

Svůj závěr si jistě každý uděláte sám, podle své nátury. V posledních letech zapisuje své plavby o něco méně vodáků, kteří však jezdí v průměru více kilometrů a více různých řek. Mě osobně těší, že tu něco jako Vodácký zápisník je (díky Petře), umožňuje inspiraci a případně i motivuje do nového roku.

PS: Abychom nebyli moc nafoukaní, připojuji ještě seznam zapsaných kilometrů z archivu Kotvy Braník z roku 1931.

Počty zapsaných kilometrů v pražském vodáckém klubu v Praze Braníku roku 1931
Počty zapsaných kilometrů v pražském vodáckém klubu v Praze Braníku roku 1931

Z dokumentu vyplývá, že 109 členů pražského vodáckého klubu si v roce 1931 zapsalo přes 98 tisíc kilometrů, tedy více než dvojnásobek toho, co zapsalo 179 vodáků o 88 let později na raft.cz.

Takže jezděte a prosím i zapisujte.

Šťastnou plavbu v roce 2020

Eki
Diskuse nad článkem
zajímavá statistika, Ivis, 16.01.2020 11:51
| Re: zajímavá statistika, Eki, 17.01.2020 10:44
stará data, Klasik, 16.01.2020 13:16
| Re: stará data, Chobotnice j., 16.01.2020 14:38
| Re: stará data, Jirka J., 17.01.2020 10:37
| Re: stará data, Klasik, 19.01.2020 14:30
| Re: stará data, Eki, 20.01.2020 8:22
smazané profily, Slávka, 16.01.2020 13:34
| Re: smazané profily, Ivis, 16.01.2020 16:46
| Re: smazané profily, Windy, 16.01.2020 18:28
| Re: smazané profily, Petr, 16.01.2020 20:35
| Re: Vodácké statistiky, Eki, 17.01.2020 11:22
| Re: Vodácké statistiky, Eki, 26.12.2020 11:23
Eště i já, Vladimír, 20.01.2020 20:58
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.