Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Suche-jezy-v-roce-2015.aspx?ID_clanku=1728

Suché jezy v roce 2015

uveřejněno dne: 07.10.2015
suchý jez: Bludov, Sušice

Díky suchému létu, které výrazně ovlivnilo průtoky na řekách, jsme zaznamenali zvýšený počet podnětů na suché jezy v rámci projektu serveru Raft.cz a ČSK sekce VT s názvem suchéjezy.cz. Od navázání spolupráce s ČIŽP jsme podstoupili na 30 míst, kde jsme se domnívali, že není dodržován manipulační řád. Do 15.9. bylo ve 22 případech šetření ukončeno, deliktní jednání bylo zjištěno v 11 z nich. Mezi častá porušení zákona patřilo nedodržování MZP, ale i neoprávněné náplatky na jezech nebo špatně připevněné měřící latě. Více o kontrolách ČIŽP a celkových statistikách je v tiskové zprávě.

Reklama

Příklady porušení zákona

Pro ilustraci částečný záznam z kontroly ČIŽP na řece Moravě: … Při místním šetření bylo zjištěno, že stavidla do náhonu byla plně vyhrazena a veškerá voda z toku byla odvedena do náhonu na MVE. Přes Kulíkův jez netekla v době kontroly žádná voda, do toku Moravy pod jezem protékala v malém množství voda pouze netěsnostmi jezu v části vtokového objektu do náhonu. V době kontroly byly obnaženy více než 2/3 plochy dna koryta toku v předmětném úseku. Minimální zůstatkový průtok Q330 = 2,33 m3/s, stanovený rozhodnutím vodoprávního úřadu OkÚ Šumperk, nebyl dodržen.....

Další případ na Otavě: V náhonu za stavidly byla instalována vodočetná lať, která měla ryskou 11,5 cm označovat hodnotu MZP … Na začátku místního šetření byla hladina v náhonu cca ve výšce číslice 10, během šetření došlo k zvýšení hladiny na číslici 11,5. Jez byl však stále suchý, úroveň hladiny stále pod korunou hrany jezu. Z výše uvedeného je zřejmé, že vodní značka (vodočetná lať) nebyla nastavena dle podmínek vodoprávního úřadu, za nichž vodní dílo povolil. Po tomto zjištění pan ředitel osobně MVE zastavil. Následně došlo ke zvýšení hladiny vody v toku a přepadu vody přes jez (několik cm na koruně jezu).

Výsledky šetření lze dohledat u jednotlivých jezů v databázi, další budeme přidávat dle toho, jak nám je bude inspekce oznamovat. Kromě zatím 50% úspěšnosti měla velký význam i mediální kampaň, která na problematiku nedodržování MZP upozornila. Na mnohých řekách se najednou dalo jet i pod jezy, kde obvykle bývalo sucho.

Triky některých odběratelů povrchových vod

Inspektoři ČIŽP prováděli kontrolu bez ohlášení, na rozdíl od některých vodoprávních úřadů, které dopředu hlásily datum kontroly. Někteří odběratelé povrchové vody ale přišli s inovacemi, že přes den jsou více na očích, tak nebudou dodržovat MZP jen přes noc. Jednalo se např. o Sázavu, na kterou nás upozornili rybáři, že v dolní části je pouze v noci absolutní sucho. I zde provedli kontroloři noční šetření, které ale nebylo ještě ukončeno, takže neznáme výsledek.

Suchý jez Zadní Třebáň
Suchý jez Zadní Třebáň

ČIŽP navíc komunikuje se společnostmi OTE, a.s. a ČEZ Distribuce, a.s., která jsou schopna dodat inspekci hodinové výstupy dodávek elektrické energie do sítě pro konkrétní MVE. Dle těchto podkladů pak inspektoři zcela jasně uvidí, jestli v době minimálního průtoku řekou byla elektrárna připojena či ne a to i samozřejmě zpětně.

Spolupráce se sdruženími MVE

Abychom eliminovali co nejvíce počet neoprávněných podnětů, domluvili jsme se na spolupráci s představiteli sdružení provozovatelů malých vodních elektráren (SPVEZ - sdružení nezávislých výrobců energie z obnovitelných a alternativních zdrojů, Cech MVE, Asociace hydroenergetiků ČR). Budeme jim došlé podněty podstupovat, a pokud nedojde k nápravě do 5 dní, teprve pak podstoupíme podnět na ČIŽP.

I když je web suchéjezy.cz pod neustálým napadáním pro udavačství, rád bych připomněl, že nechceme nic jiného, než rovné podmínky pro všechny, kteří vodu využívají. Odběrné místo bylo zřízeno za určitých podmínek, se kterým odběratel dopředu souhlasil, tak by je měl dodržovat. Porušováním poškozuje další lidi a podnikatele, kteří počítají s tím, že se pravidla dodržují a též také ostatní poctivé MVE.

Důvody neoprávněných podnětů

Častý jev, proč nebyly podněty uznány jako oprávněné, byly skokové manipulace. Na jezu dojde k zadržení vody, která se následně využije třeba v době energetické špičky, a pak se opět voda zadrží. To způsobuje rozkolísání hladiny vody níže po proudu až o desítky centimetrů a řeka může být na dlouhou dobu zcela suchá, včetně jezů. Jedna elektrárna tak může ovlivnit další níže po proudu a vodáci se ocitají na suchu. Mezi častá místa se skokovou manipulací patří Otava s elektrárnou na Vydře, kde ale manipulační řád toto jednání bohužel umožňuje, Sázava nebo Tichá Orlice. Jen těžko se v těchto případech hledá viník. Právě díky spolupráci se sdruženími MVE bychom ale měli takovéto neoprávněné podněty eliminovat.

Skokové manipulace na Tiché Orlici
Skokové manipulace na Tiché Orlici

Dalším zjištěným problémem, proč nebyly podněty uznány, jsou velmi nízko stanovené MZP. Některé manipulační řády jsou ještě z dob Rakouska-Uherka, kdy byla maximálně upřednostňována výroba elektrické energie. Jedná se např. o Dlouhou Ves na Otavě. V těchto případech se pokusíme o změnu manipulačního řádu, ale zákon moc možností v současné legislativě nepřipouští.

Financování projektu suchejezy.cz

Vzhledem k tomu, že práce na projektu byla v letošním roce extrémně náročná a to i finančně, že je tento projekt zcela nevýdělečný a nemá žádného mecenáše, musíme hledat zdroje pro jeho financování. Již diskutovaná cesta transparentního konta, kam by bylo možné přispívat širokou veřejností, není zcela jednoduchá (jedná se v podstatě o veřejnou sbírku), proto zkusíme oslovit firmy podnikající ve vodáckém sportu a nabídnout formou inzerce umístění loga na stránkách suchých jezů. Jsem rád, že některé již samy od sebe přispěly na činnost projektu, viz sekce Projekt podporuje. Pokud chcete tento projekt podpořit buď jako firma, i třeba nevodácká, tak i jako jednotlivec, lze to též udělat formou reklamy. Práce nás čeká ještě hodně, aby byla myšlenka projektu suchých jezů naplněna.

Petr
Diskuse nad článkem
| Re: Podmínky pro MVE, rkoudy, 07.10.2015 20:22
| Re: Podmínky pro MVE, kavol, 08.10.2015 13:21
| Re: Podmínky pro MVE, Petr, 08.10.2015 14:56
| Re: Podmínky pro MVE, rkoudy, 08.10.2015 21:37
| Re: Podmínky pro MVE, Petr, 09.10.2015 11:32
| Re: Podmínky pro MVE, Du-šan, 08.10.2015 21:48
| Re: Podmínky pro MVE, Petr, 09.10.2015 11:34
| Re: Podmínky pro MVE, Tibor, 08.10.2015 16:05
Úžas ...., Medák, 08.10.2015 19:16
| Re: Úžas ...., Ešus , psalek~jagacz.com, 09.10.2015 12:48
| Re: Úžas ...., Medák, 09.10.2015 16:36
| Re: Úžas ...., wolejoffka, 14.10.2015 19:20
| Re: Úžas ...., Petr, 16.10.2015 9:55
| Re: ÚžaSbírkas ...., petrib, petrib~post.cz, 11.10.2015 15:15
| Re: ÚžaSbírkas ...., Petr, 11.10.2015 22:03
| Re: ÚžaSbírkas ...., petrib, petrib~post.cz, 12.10.2015 9:58
| Re: ÚžaSbírkas ...., Petr, 12.10.2015 11:13
| Re: ÚžaSbírkas ...., petrib, petrib~post.cz, 12.10.2015 11:58
| Re: ÚžaSbírkas ...., kavol, 12.10.2015 14:04
Jak se provozovatel MVE dozví?, Petr N, 09.10.2015 13:22
| Re: Jak se provozovatel MVE do, Petr, 09.10.2015 14:21
| Re: Jak se provozovatel MVE do, Petr N, 12.10.2015 11:23
| Re: Jak se provozovatel MVE do, Petr, 12.10.2015 11:41
| Re: Jak se provozovatel MVE do, kavol, 12.10.2015 14:29
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.