Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2020.aspx?ID_clanku=2299

Přehled zásahů HZS v roce 2020

uveřejněno dne: 12.05.2021

Ve spolupráci s GŘ HZS otiskujeme ojedinělý přehled nehod z roku 2020, které se staly ve spojitosti s jezy nebo vodáctvím v ČR. Jedná se o interní zápisy hasičů, kteří se přímo účastnili záchranných akcí. Z nich je patrné, že událostí ve spojitosti s vodou velmi přibylo, jelikož rok 2020 byl na bohatý na zvýšené průtoky. Zároveň je v textu popsáno několik úspěšných pokusů o záchranu pomocí házecího kruhu laickou veřejností, což opět dokládá, že jejich umísťování na jezy má smysl a že záchranné prostředky opravdu zachraňují lidské životy.

Reklama

Více o vodáckých nehodám je na černé kronice.

Přehled nehod nemusí být úplný, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je poměrně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud např. došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do HZS již nemusí dostat. Přesto je to zatím nejpřesnější přehled o nehodách a dá se z něho již s poměrně velkou přesností vycházet ve statistikách.

datumkrajmístonehoda na jezuvodácká nehodatext zprávyzachráněníúmrtí
20.3.20 JČK Planá nad Lužnicí 1 0 OPIS vyslalo jednotku k záchraně topící se osoby, Planá nad Lužnicí, řeka Lužnice, jez Soukeník. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že osoba se nachází na protější straně řeky Lužnice na jezu. Osoba pravděpodobně zraněná, při vědomí. Jednotka vybavená oděvy pro práci na vodě a člunem doplula ke zraněné osobě. Po předlékařském vyšetření bylo provedeno naložení osoby do člunu a následný přesun po vodní hladině ke břehu k osádce ZZS. Po přesunu ke břehu následoval transport osoby do sanitního vozidla. 1 0
21.4.20 JČK České Budějovice 1 0 Jednotka vyjela na pomoc tonoucí osobě do prostoru Velkého jezu na řece Malši v Českých Budějovicích. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno od svědkyň, které muže vytáhly z řeky, že dotyčný muž s nikým nechce spolupracovat a odešel proti proudu řeky směrem na obec Roudné. Jednotka se vydala tímto směrem a kontrolovala hladinu řeky a břeh, protože muž údajně neustále padal na zem. Před obcí Roudné v poli byl muž zadržen přivolanou hlídkou PČR. Na místo zásahu se dostavila posádka ZZS, která si muže převzala. Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo drog. Jednotka dále nezasahovala a po ukončení zásahu se vrátila na základnu. 0 0
19.6.20 JMK Velká nad Veličkou 1 1 Jednotka vyslána na záchranu osob. Na místě 4 osoby, které se převrhly na lodích ve Veličce. V době našeho příjezdu všechny osoby mimo říčku, 2 osoby v pořádku, 2 osoby v péči ZZS, u jedné prováděna resuscitace. Spolupráce se ZZS při resuscitaci pacienta. Zajištění místa pro přistání LZS. Transport pacienta do vrtulníku LZS. Vytažení lodí z řeky. 0 1
19.6.20 JČK Dolní Třebonín 0 1 Jednotka na žádost PČR prováděla vyhledávání pohřešované osoby v úseku řeky Vltavy od Rájova až po Dívčí Kámen. Zásah prováděn pomocí nafukovacího člunu. Osoba nalezena nedaleko kempu Kelt a po domluvě s PČR a s její asistencí byla pohřešovaná osoba dopravena na břeh řeky a předána PČR. 0 1
20.6.20 ZLK Uherské Hradiště 1 1 Jednotka vyslána na záchranu osob, muž pod splavem na kajaku. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že postižený už je mimo jez u břehu řeky. Pomocí lezecké techniky jsme k němu spustili jednoho příslušníka a oba je vytáhli z vody na břeh. Pak jsme zraněného transportovali asi 200m do vozidla ZZS. 1 0
21.6.20 MSK Frýdek Místek 1 1 Jednotka vyslána KOPIS na záchranu dítěte z vody na splavu za soutokem řek Morávka a Ostravice. Na řece Morávce byl tou dobou 1. stupeň povodňové aktivity. Během jízdy k zásahu bylo KOPIS upřesněno, že osoba již ze splavu vyplula a byla spatřena dál po proudu v prostoru za tenisovými kurty. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že osoba se již nachází cca 400 m dál po proudu před mostem na Hlavní ulici a nad osobou nalétaval vrtulník LZS. Příslušníci v oblecích a lany se rozeběhli za topící se osobou, ale nebyli schopni ji pro rychlý proud řeky dostihnout. Další jednotka dojela na místo na ul. Hlavní ve chvíli, kdy byla osoba těsně před mostem. Tonoucí se jim podařilo zachytit, vytáhnout na břeh a zahájili resuscitaci. Poté se na místo dostavila posádka LZS, ZZS. Všichni spolupracovali při resuscitaci zachráněné osoby. Jelikož nebylo zřejmé, kolik člunů a osob se na řece nacházelo, byla jednotka přesunuta do Starého Města k převrácenému člunu, kde se nachází u PČR svědek, který jízdu člunu na vodě pozoroval. Po sdělení svědka, že na řece byl pouze jeden člun se třemi osobami, které jsou již vytaženy z vody, bylo rozhodnuto o ukončení zásahu a jednotky byly vráceny na základny. 1 1
22.6.20 ZLK Hovězí 1 1 Jednotka vyslána KOPIS na záchranu osob z vody v obci Hovězí, řeka Bečva. Během jízdy k zásahu byl VZ informován, že jedna osoba je vytažena na břehu JSDH a že jedna osoba plave v řece Bečvě směrem k obci Janová. Zhruba 200 metrů nad mostem byl velitel vozidla informován, že k jejich místu se blíží tonoucí. Hasičům se podařilo osobu zachytit. Muž byl oblečen v neoprenu, bez vesty a helmy, v bezvědomí, bez známek srdeční činnosti. Jednotka začala s nepřímou srdeční masáží. Byl nasazen defibrilátor. Na místo se dostavila posádka ZZS. VZ informován, že na místo události letí LZS Ostrava. Všichni pokračovali v resuscitaci. Na příkaz lékaře LZS ukončena resuscitace a doktor konstatoval smrt. Mezitím JSDH, která se na místo události dostavila první, prováděla spolu s ZZS a další JSDH resuscitaci vodáka, který byl vytažen u Malého splavu v obci Hovězí. V době příjezdu na sobě tento vodák neměl přilbu ani plovací vestu. Tohoto muže se podařilo oživit a ZZS ho převezla do nemocnice, kde následující den zemřel. Již v době příjezdu dostal VZ informaci, že došlo k převrhnutí pouze jedné lodě s dvoučlennou posádkou, druhá loď rovněž s dvoučlennou posádkou se nacházela na pravém břehu řeky Bečvy u Malého splavu v obci Hovězí. V době příjezdu první jednotky k Malému splavu v obci Hovězí se tonoucí osoba nacházela již na břehu. Pod splavem v řece Bečvě se nacházela pouze loď a věci z převržené lodě. Loď se podařilo dostat z koryta řeky Bečvy. 1 2
23.6.20 JČK Veselí nad Lužnicí 1 0 Jednotka vyslána OPIS k záchraně dvou osob z jezu na Nežárce, jez Veselí nad Lužnicí. Při cestě k zásahu OPIS jednotku informovalo, že jedna osoba je již vytažena, JSDH je na místě a bude provedena záchrana druhé osoby. Po příjezdu jednotky na místo bylo průzkumem zjištěno, že jedna osoba byla v řece nad jezem a dostala se ke břehu a druhou, která při vylézání na pobřežní pilíř z koruny jezu uklouzla a po přelivné ploše sklouzla do vývaru jezu. V blízkosti jezu byly osoby, které provedly záchranu obou osob (byl použit záchranný kruh instalovaný na druhém břehu řeky, pro který doběhl záchrance po nedalekém mostě přes řeku). Na místo se dostavila ZZS, která provedla ošetření jedné osoby a následně její transport do nemocnice. 0 0
23.6.20 ZLK Tasovice 1 1 Na místě zjištěno, že dvě dospělé osoby při sjíždění řeky Dyje se převrátily na splavu. Žena se dostala na levý břeh bez zranění, ale muž se pravděpodobně chvíli topil. Poté se mu podařilo dostat z vodního válce a dostal se na pravý břeh řeky na skálu. Byl při vědomí a komunikoval. Pomocí nafukovacího člunu jsme dopádlovali ke skále. Poté byl dopraven do péče ZZS. Byl podchlazený a v mírném šoku. Na místo přiletěl vrtulník ZZS a vrtulník PČR s lezeckou skupinou, ale zásah nebyl třeba. 1 0
25.6.20 JČK Větřní 0 1 Jednotka vyjela na příkaz KOPIS na vyhledání pohřešovaného vodáka. Převrátil se s lodí, ale nemohou ho 20 minut najít. Jednotka nasadila na řeku člun, který pročesával okolí řeky a ostatní členové prováděli vyhledávání po kempech i s PČR. Vodáka se podařilo najít v kempu na Pískárně bez zranění a byl předán PČR. 0 0
26.6.20 PAK Ústí nad Orlicí 1 0 Jednotka vyjela na žádost KOPIS na pomoc tonoucí osobě v jezu. Po příjezdu a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že se jedná o skok osoby do jezu. Na místě dva svědci, kteří se pokoušeli o záchranu hodem záchranné podkovy, která se nachází na místě. 2 hasiči se vystrojili do suchých obleků, přilby a vesty a jeden hasič se pokusil o průzkum jezu. Mezi tím byl připraven a vyvázán člun. Jelikož byl proud a válec v jezu moc silný, nešlo dál prohledávat jez. Byl povolán výjezd s potápěči a JSDH. Dál bylo prováděno pátrání pomocí uvázaného raftu a prohledáváno dno za pomocí trhacího háku. Jednotky JSDH prováděly pátrání na řece za pomocí raftu a ze břehu. PČR nasadila na hledání psovoda a svou pořádkovou skupinu. Po příjezdu potápěčů bylo prohledáváno dno řeky za jezem. Do samotného vodního válce z důvodů vysokého vodního stavu nebylo možno vstoupit. Pátrání po osobě bylo neúspěšné. Tělo utonulého vytaženo hasiči z řeky 28. 6. 2020. 0 1
27.6.20 KHK Potštejn 0 1 Jednotka byla povolána na transport zraněné osoby z řeky Divoké Orlice v obci Potštejn. Zraněná osoba byla transportována do sanitky před naším příjezdem svědky události. 0 0
27.6.20 ULK Hřensko 0 1 Jednotka vyslána na záchranu osob z převržené kánoe na řece Labi. Jednotka se přesunula k přívozu do Dolního Žlebu, kde došlo k převržení kánoe. Bylo zjištěno, že se jedná o převrženou kánoi se dvěma osobami, které unáší proud směrem na Hřensko. K převrácení kánoe došlo najetím na vlečné lano přívozu. Člun vyráží na průzkum směrem k Hřensku. Na místě jsou nalezeny dvě osoby s lehčím zraněním a následně je jim poskytnuta předlékařská péče. VZ nechává povolat ZZS. Zraněné osoby jsou naloženy do člunu, podaří se zajistit i kánoi a všichni jsou převezeny zpět k přívozu. Po příjezdu ZZS na MU jsou zraněné osoby předány do její péče. 2 0
28.6.20 OLK Moravičany 0 1 Jednotka vyjela k záchraně osoby z vody do Moravičan, kde mělo dojít k pádu osoby do vody. Po příjezdu na místo události se zde již nacházela hlídka PČR, JSDH a vozidlo ZZS. Dle prvotních informací mělo dojít u mostu přes Moravu k pádu jednoho vodáka (muže) z lodi do rozvodněné Moravy. Druhý muž se nacházel asi 500 m níže po proudu. U této osoby byly jednotky SDH a snažily se ji z vody vytáhnout pomocí házecího pytlíku s lanem. Tato osoba však na pokusy o záchranu nereagovala s tím, že zůstane ve vodě a bude hledat kamaráda. Při této činnosti se muž přidržoval pouze kusu dřeva a plaval dále po proudu. Někdy v této době se k tomuto muži přidala ještě žena, která taktéž skočila do vody s tím, že bude také hledat. Obě tyto osoby plavaly po proudu směrem k Novým Mlýnům. Hasiči šli s nimi a stále se snažili dostat tyto osoby z vody. Souběžně byly na vodu spuštěny čluny a bylo prohledáno místo, kde měla pohřešovaná osoba spadnout do vody a kde byla naposledy spatřena. Po prvotním propátrání místa pádu pohřešovaného byl člun odeslán níže po proudu, aby pohledem prohledal koryto a doplul k výše zmíněným dvěma osobám, které se nacházely stále ve vodě a odmítaly koryto řeky opustit. Člun tyto osoby dostihl asi ve vzdálenosti 2 km a značně vysílené je konečně dostal do člunu a dovezl výše po proudu na místo, kde si je mohl převzít lékař ZZS. Až v této době zachráněné osoby sdělily, že na člunu cestovaly celkem 4 (dva muži a dvě ženy). VZ okamžitě tuto informaci pomocí vysílačky předal všem hasičům. Druhá žena byla po chvilce nalezena na okraji vesnice, jak sedí v příkopu. I tato osoba byla dopravena zpět na místo a byla prohlédnuta lékařem. V této chvíli se tedy pohřešovala pouze jedna osoba z posádky lodi. Pokračovalo propátrávání koryta řeky jak z vody tak ze břehu. Pohřešovanou osobu se nám však nalézt nepodařilo. Jednotky po domluvě s ŘD a PČR prováděly vyhledávání osoby až do setmění a poté činnost ukončily. Vyhledávání osoby mělo pokračovat druhý den. Zásah byl vlivem nesprávného chování posádky provázen několika negativními jevy. V nafukovacím člunu Pálava cestovaly čtyři osoby, podnapilost osob, absence plovacích vest, po pádu jedné osoby zbytek posádky vytáhl člun na břeh a bez ochranných prostředků dvě osoby opět skočily do vody, neochota některých členů posádky lodi spolupracovat, neuposlechnutí výzev záchranářů i PČR. Tělo nalezeno 6. 7. 2020. 3 1
30.6.20 ULK Děčín 0 1 Jednotka vyslána na záchranu osob plující od Křešic na člunu po rozvodněném Labi. Jednotka se přesunula na Kocandu, kde byl spuštěn člun na vodu a následně pokračoval proti proudu směrem na Křešice. Cestou byl zachycen malý nafukovací gumový člun se dvěma dívkami na palubě. Člun byl unášen silným proudem, osádka člunu neměla pádla ani vesty, jinak byla v pořádku. Jednotka člun zachytila a bezpečně ho dopravila ke břehu, kde byly dívky vytaženy na břeh. Dívky bez zranění, po příjezdu hlídky PČR byla osádka člunu předána PČR. 2 0
1.7.20 SČK Brodce 0 1 Po příjezdu na místo průzkumem zjištěna osoba na nafukovacím kajaku. Osoba se nacházela asi uprostřed toku uvízlá přídí lodi do spadlého stromu. Zachraňovaná osoba jednotce sdělila, že nemá žádné zranění, ale není schopna se zpod stromu vlastními silami dostat. Jednotka se vybavila suchými obleky a dopravila osobu z lodi ke břehu. Poté pomocí ruční pily na dřevo provedla vyproštění lodi zpod spadlého stromu. Po vyproštění byla loď vytažena na břeh a předána jejímu majiteli. 1 0
1.7.20 MSK Komárov 0 1 KOPIS vysílá jednotku k záchraně osoby z vody. Když se jednotka dostavila na místo události, bylo zjištěno, že osoba, která je v ohrožení, se nachází uprostřed jezu na torzu nafukovacího raftu ve vzdálenosti cca 30m od břehu. Jednotka se snažila provézt záchranu pomocí házecího lana a uvázaného záchranáře. Tato záchrana byla bez úspěchu z důvodu vzdálenosti zachraňované osoby. Bylo přikročeno pokusu dostat se k osobě pomocí nafukovacího člunu s jedním záchranářem. Podařilo se dostat až na vzdálenost cca 5-6m k osobě, která už však v tuto chvíli nebyla na torzu nafukovacího raftu. Ten se vyfoukl a neudržel ho, ale byla ve vodě a snažila se plavat. Záchranné lano bylo několikrát strženo silným proudem a zachraňovaná osoba se nemohla zachytit. Po třetím pokusu se zachraňovaná osoba ztratila pod hladinou a již nevyplavala. Bylo přistoupeno k pokusu přetažení lana přes vodní tok a vytvoření traverzu pro vyhledání utonulé osoby z vodního toku, neúspěšně vzhledem k silnému proudu. Na místě zůstaly jednotky, které prováděly monitoring jezu a vodního toku až do příjezdu PČR. Po předání místa zásahu se jednotky vrátily zpět na základnu. Tělo nalezeno 7.7.2020. Více na Tragická nehoda na Opavě - muž s hobby člunem v jezu. 0 1
3.7.20 JČK Dráchov 1 1 Již během jízdy k zásahu byla jednotka vyrozuměna operačním důstojníkem, že všechny osoby jsou z vody venku. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že jeden z vodáků se necítí dobře, ostatní v pořádku. Krátce nato se na místo dostavila ZZS, která transportovala vodáka k dalšímu vyšetření do nemocnice. K události došlo po nezdařeném přiblížení první kanoe ke břehu (z důvodu přenesení) a následnému vtažení pod jez a jejímu převrácení. Osádky zbývajících dvou kanoí (již přenesených pod jez) se snažily přátelům pomoci, záhy však došlo i k převrácení jejich kánoí. Záchranu tonoucích provedli kolemjdoucí pomocí záchranného kruhu. Příslušníci provedli ve spolupráci se svědky vytažení barelů s osobními věcmi vodáků zpod jezu pomocí trhacího háku a poté se vrátili zpět na základnu. 0 0
6.7.20 SČK Stříbrná Skalice 0 1 Jednotka vyslána k záchraně osob z převrácené lodi na řece Sázava v katastru obce Stříbrná Skalice. Během jízdy k místu události bylo jednotce prostřednictvím KOPIS oznámeno, že na místě již zasahuje JSDH. Po příjezdu na místo události průzkumem zjištěno, že se jedná o tři osoby (dívky), které se při sjíždění řeky na plastové lodi převrátily a nebyly schopné se přes velký proud řeky dostat bezpečně na břeh. V době příjezdu na místo události již první z dívek z vody zachráněna a předána do péče ZZS. Postupně jednotka SDH zachránila z vody i další 2 dívky. Dívky na sobě v době nehody měly záchranné vesty, hasiči jištěni na lanech je postupně převedli na břeh. 3 0
18.7.20 ULK Děčín 0 1 Jednotka provedla výjezd na převrácený nafukovací kánoi s posádkou na řece Labi. Po příjezdu na místo události jednotka provedla vytažení nafukovacího člunu. Osoby byly na pravém břehu řeky. Následně jednotka převezla člun na vozidle na pravý břeh, kde je předala majiteli. 0 0
26.7.20 JMK Podivín 1 1 Jednotka přijela na místo události společně s PČR. V době příjezdu se již ve vodě nenacházela žádná osoba, která by potřebovala pomoc. Dva členové jednotky v suchých oblecích se připravovali na vstup do vody. Následně byli odesláni na druhou stranu řeky, kde se nacházela osádka převráceného kajaku. Kajak byl vytažen z jezu. 0 0
4.8.20 PLK Horažďovice 0 1 JPO vyslána na řeku Otavu na převrácené lodě. V řece byl zvýšený průtok vody po vydatných deštích. Po příjezdu na nahlášené místo jez Jarov se zde žádné osoby nenacházely. Na místo se dostavila ZZS, PČR, MP. Dále byl prověřen jez Svaté Pole a jez Mrskoš. Další informací bylo zjištěno, že vodáci se nacházejí dále po proudu mezi Horažďovicemi a Střelskými Hošticemi. Po příjezdu na místo všech složek IZS bylo zjištěno, že se jedná o 10 osob, které se nacházely na břehu řeky, bez zranění, podchlazení. Na řece došlo k převrácení 2 lodí, přičemž osoby unášené proudem se po čase dokázaly dostat na břeh. Osobám byly poskytnuty deky a přikrývky na zahřátí. Dále byla vytažena pomocí člunu loď uvízlá na ostrově uprostřed řeky. Vodácké vybavení bylo naloženo do lodního přívěsu a osoby rozděleny do požárních vozidel a odvezeny na bezpečné místo mimo tok řeky. 0 0
4.8.20 JČK Plešivec 0 1 Během jízdy k zásahu se příslušníci oblékli do ochranných obleků pro práci ve vodě. Na místě zásahu nalezeno dítě a muž na stromě ležícím ve vodním toku a ženu držící se stromu, kterou proud vody stahoval pod strom. Všechny se postupně podařilo zachránit na břeh. Dále jednotka vyprostila kánoi uvízlou také pod stromem. Během vyproštění k místu připlouvala další převrácená kánoe s jednou ženou. Jednotka ji zachytila a i s kánoí vyprostila na břeh. Tato žena v šoku sdělila , že o kus proti proudu je její přítel z převrácené lodi a je zachycen pod jiným stromem. Tomu se však mezi tím podařilo dostat na břeh a přišel na místo zásahu. Všem zachraňovaným poté bylo poskytnuto místo v kabině a deky na zahřátí. 3 0
8.8.20 JČK Dráchov 1 1 Jednotka byla vyslána k záchraně dvou osob z jezu v obci Dráchov. Během jízdy k události bylo jednotce upřesněno KOPIS, že se v jezu nachází pouze jedna osoba a druhá byla vytažena. Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu bylo zjištěno, že osoba v jezu zmizela pod hladinou před příjezdem jednotky a vytažená osoba se nachází na břehu při vědomí. Vytažena byla místními obyvateli za použití záchranného kruhu. Vytaženého si převzala do ošetřování posádka ZZS. Jednotka zahájila záchrannou činnost vstupem do jezu proti proudu pomocí jednoho vystrojeného příslušníka uvázaného na laně jištěného dvěma příslušníky z břehu. Z důvodu delší doby nevynoření zachraňované osoby nad hladinu, nebezpečných podmínek v jezu a ohrožení zachránce (velká voda, klády, větve) byla tato činnost ukončena. Na místo události se dále dostavila LZS, PČR. Byl spuštěn člun na vodu a pátrání po nezvěstném muži po proudu řeky. Po domluvě bylo místo události předáno potápěčské skupině PČR, která pokračovala v pátrání. Poté se jednotka vrátila na základnu. Tělo nalezeno 11. 8. 2020 v Soběslavi na jezu. K této události přidáváme i komentář očitého svědka události. Po přenesení jezu se jedna posádka rozhodla, že si udělá fotografii v jezu, a proto vjela spodem do válce. Svědek na břehu na posádku křičel, ať jez okamžitě opustí a nevjíždějí do vývařiště. Posádka bohužel tuto informaci zaznamenala, ale nerespektovala. Po vtáhnutí lodě přes vývarovou linii byli ihned kontaktováni hasiči. Jakmile došlo k převržení lodě, přeskočil svědek přes kozu (mezi propustí) a snažil se jim s kamarádem vhodit záchranný kruh. Bohužel tento jez je příliš dlouhý (57m) a zvrhnutí se odehrávalo uprostřed řeky. Tímto kruhem, který byl umístěn na břehu, nebyl schopen hodit více jak 15 m, tonoucí byli však vzdáleni cca 25 m. Charakter jezu v Dráchově je specifický. Je klopen tak, že vše směřuje na levý břeh řeky. Kromě tonoucích jsou proudem unášeny také kmeny, loď, barely a hrozí zde poranění od těchto předmětů. Při tomto stavu vody jsou padesátileté stromy jen sirky. Jeden ze zachránců okamžitě přeplul na druhou stranu a vhazoval záchranný kruh do vývaru. Podařilo se jednoho z vodáků zachytit a zdrceného a fyzicky vyčerpaného vytáhnout na břeh. Druhy vodák bohužel zmizel pod vodní hladinou a to ještě před příjezdem hasičů s vrtulníkem. Více na Utonutí na Dráchově a Kaňově. 0 1
13.8.20 JČK Mláka 0 1 Na příkaz KOPIS jednotka vyjela vyhledat pohřešovanou osobu. Po příjezdu na místo do kempu Mláka bylo zahájen pátrání v součinnosti s PČR dle dostupných informací na řece Lužnici v délce 4 km. V polovině úseku byla nalezena převrácená a částečně potopená kanoe a 2 plastové sudy s osobními věcmi pohřešované osoby, které byly předány PČR. Pokračovalo se v pátrání po částech toku a břeh řeky byl prohledáván dvoučlennými hlídkami. V polovině úseku pátrání hlídka se psem narazila na pohřešovanou osobu s drobnými oděrkami a podchlazenou. Jednotka v člunu provedla její nalodění a odvezla ji do kempu Mláka a předala ji ZZS. 1 0
18.8.20 PLK Horažďovice 1 1 Jednotce byl vyhlášen poplach na záchranu věcí z řeky. Po příjezdu na místo jednotka provedla průzkum a zjistila, že se prázdná loď nachází ve válci jezu. Za pomoci nastavovacího háku byla loď vytažena na břeh, kde byla bez poškození předána majiteli. 0 0
20.8.20 JČK Strakonice 1 0 OPIS vyslalo jednotku na jez ve Strakonicích - na jezu je utonulá osoba. Jednotka po příjezdu k jezu provedla průzkum a zjistila, že na druhém břehu řeky (Na Křemelce za zimním stadionem) se nalézá osoba, které občané poskytují první pomoc. Na místo se dostavila ZZS. Osoba (muž) z řeky byla vytažena na břeh projíždějící vodáci. ZZS si ihned převzala osobu do péče a příslušníci jednotky se zapojili do provádění srdeční masáže. Během poskytování první pomoci lékařka nařídila ukončit činnost a prohlásila muže za mrtvého. 0 1
22.8.20 OLK Přerov 1 0 Jednotka povolána pod jez v Hranicích, kde se měla nacházet topící se osoba. V době našeho příjezdu zde již 3 dělníci z přilehlé stavby přiblížili tělo ke břehu a prováděli resuscitaci. Společně s námi dorazila na místo i RZS a PČR. Vynesli jsme postiženého z vody do příkrého srázu na rovinu a společně s ZZS jsme se podíleli na resuscitaci. Ta byla cca po půl hodině lékařem zastavena a postižený byl prohlášen za mrtvého. 0 1
23.8.20 OLK Přerov 1 1 Jednotka vyslána na žádost KOPIS k jezu v Hranicích ke dvěma topícím se osobám. Po příjezdu zjištěn v rámci průzkumu následující stav, 1 osoba ve vodním válci držící se člunu, ve člunu jedno dítě. Jednotka provedla osobní zásah příslušníka ve vývarové linii navázaného na lano; vzhledem k silnému proudu tento postup neúspěšný, a proto přerušen a několik pokusů použití házecích pytlíků házeného ze dvou míst. Po zachycení házecího pytlíku mužem provedeno odtažení muže i s člunem a dítětem. Po vytažení příjezd ZZS na místo, která obě osoby prohlédla, bez zranění a nutnosti zdravotní péče. Dítěti věnována plyšová hračka. 2 0
25.8.20 KHK Týniště nad Orlicí 0 1 Jednotka byla povolána na záchranu osob z vody z řeky Orlice u obce Petrovičky. Po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjištěno: 2 osoby v řece držící se částečně potopené loďky, silný proud jim znemožňoval dostat se z řeky. Jednotka vytáhla obě osoby bez zranění na břeh pomocí lana, dále jednotka pomohla s vytažením lodě na břeh pomocí navijáku. 2 0
4.9.20 OLK Mladeč 0 1 Jednotka byla vyslána do obce Mladeč, část Nové Zámky, kde se měly nacházet 3 osoby zachycené na kmeni stromu v řece Moravě. Jednalo se o vodáky, kteří během splouvání řeky narazili do stromu a došlo k potopení lodi. Místo události bylo vzdáleno od komunikace cca 1 km. Průzkum byl prováděn po obou březích řeky Moravy. Po příchodu jednotek na místo události byly osoby vyproštěny na břeh. Jednalo se o obtížně přístupný terén hustě prorostlý náletovými dřevinami, rákosím a popadanými stromy, které bylo nutno podlézat nebo přelézat. Po vyproštění osob na břeh byly dále odneseny dvě plavidla a osobní věci na lesní cestu. Zachráněné osoby měly pouze jen lehčí oděrky a jedna osoby byla po pádu do vody podchlazena. Této osobě byla poskytnuta termofolie a zásahový kabát. Poté byly osoby naloženy do dopravního automobilu a vyvezeny na zpevněnou komunikaci. 3 0
Celkem 31 výjezdů z toho:1625 2711
Celkem jen vodáckých nehod268

Jakub Nebesář HZS, raft.cz


Diskuse nad článkem
smutné čtení, Eki, 12.05.2021 11:34
| Re: smutné čtení, Ešus , essalek~seznam.cz, 13.05.2021 12:02
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.