Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2019.aspx?ID_clanku=2199

Přehled zásahů HZS v roce 2019

uveřejněno dne: 25.05.2020

V roce 2019 zasahovali hasiči u celkem 8 vodáckých nehod, při kterých utonuly dvě osoby. Jedna na horní Otavě, když se převrátila během jarního tání na jezu Radešov, a druhá na Ohři u obce Velichov.

Reklama

Na jezech se celkem stalo 7 nehod a z toho bylo zachráněno 10 osob, dvě utonuly. Nejtragičtější nehodou se stalo koupání dětí na jezem Heřmaň na Blanici, které vstoupily do jezu za zvýšeného průtoku a po pokusu o záchranu několika osobami nakonec jejich otec utonul. Opět se potvrzuje pravidlo, že na nebezpečných jezech, které jsou označeny a doplněny výbavou pro laickou záchranu nedochází k nehodám a nemusí na nich hasiči zasahovat. Jejich zabezpečení tak mělo smysl, lidé na nich neriskují, do jezů nevstupují a tím nevystavují riziku ani záchranné složky, které by musely přijet na pomoc. Tragické nehody se obvykle odehrávají na jezech, kde dojde vlivem bouřky nebo silného deště k rychlému vzestupu hladiny, jinak jsou po většinu roku téměř bez vody.

Detailní přehled zásahů hasičů na jezech a řekách v roce 2019

datumkrajmístojezvodácká nehodatext zprávyzachráněníúmrtí
17.3.2019 PLK Dlouhá Ves 1 1 Dne 17.3.2019 v 09:30 hod. hlásí KOPIS topící se osobu na Poulovo louce směr Radešov. Jednotka vyjela s technikou VEA a CAS včetně lodního přívěsu. Současně vyslány JSDHO. V průběhu zásahu KOPIS informuje o dané situaci na místě a posílá jednotku do obce Radešov. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že na místě je již jednotka JSDH a je nalezen jeden gumový člun, který je převrácen a uvízl na jezu v Radešově. Okamžitě je provedeno pátrání po osobě nebo osobách z převráceného člunu podél břehu řeky Otavy. Mezitím se na místo dostavuje ZZS. Po cca 3 minutách hlásí KOPIS, že osoba se nachází někde u Anína - další volání svědků. Po příjezdu na místo je opět proveden průzkum obou břehů řeky, kde je nalezena osoba, která již plave pod hladinou řeky obličejem ke dnu. Příslušníci oblečení do suchých obleků jsou připoutáni na lano a skokem do vody osobu vytahují na břeh, osoba vytažena bez plovací vesty a ochranné přilby. Ihned po vytažení začíná u osoby resuscitace a jednotky spolupracují se ZZS. KOPIS hlásí, že na místo události letí vrtulník a VZ rozhoduje o přípravě přistávací plochy pro vrtulník. Mezitím pokračuje resuscitace osoby. Po naložení vrtulník odlétá do FN Plzeň. Jelikož není možné přesně určit, kolik lidí ve člunu jelo, vrací se všechny jednotky do Radešova, kde je dále pátráno po březích řeky po dalším člověku. Od PČR přijde zpráva, že mají svědka, který viděl a pomáhal tonoucí osobě člun foukat a dávat na vodu a osoba jela na člunu sama. Po této skutečnosti je ukončeno pátrání a všechny jednotky se vracejí zpět na svoje základny. (klatovsky.denik.cz) 0 1
24.3.2019 JČK Český Krumlov, Zlatá Koruna 0 1 Jednotka vyjela na záchranu člověka ve vodě na příkaz KOPIS. Průzkumem zjištěno, že vodák je již mimo nebezpečí a jednotka zajistila vytažení kajaku z prostoru šlajsny. Na místo zásahu se dostavila PČR a ZZS. 1 0
16.4.2019 JČK Písek 1 1 Jednotka vyslána na záchranu osoby z řeky v Písku na jezu pod měst. elektrárnou. JPO po příjezdu na místo nahlášení provedla průzkum a zjistila, že se jedná o raft Colorado se 3 osobami zachycenými ve vodním válci pod jezem. JPO po navázání kontaktu s osobami provedla hození lana do raftu a poté ho vytáhla z vodního válce. Dále spustila žebřík z břehu do vody a osoby evakuovala z vody. Poté poskytla tepelný komfort prokřehlým osobám (deky ve vozidle). Po příjezdu ZZS byly osoby předány a vytažený raft byl odvezen na stanici, kde si ho majitelé vyzvedli druhý den. 3 0
18.5.2019 OLK Zábřeh na Moravě 1 0 Jednotka byla vyslána Kopis na záchranu osob - tonoucí osoba, splav u firmy Sulko ulice Olomoucká Zábřeh. Po příjezdu na místo jednotka v oblecích pro práci ve vodě okamžitě začala v prohledávání splavu, kde na pravém břehu byla nalezena osoba, která ve vodě u kraje držela nad hladinou jinou tonoucí osobu, která byla v bezvědomí. Došlo k okamžitému vytažení osoby na břeh a jednotka ve spolupráci s MP začala s resuscitací osoby, v počátku došlo k použití AED z vybavení CAS. Během zásahu byla poskytnuta předlékařská pomoc i osobě, která pomáhala před příjezdem složek IZS se záchranou. Po ohledání osoby PČR na místě okraje splavu došlo k vytažení utonulé osoby pomocí lanové techniky do prostoru přístupného pro techniky PČR a jednotka se vrátila zpět na základnu. 1 1
1.6.2019 SČK Kamenný přívoz 1 1 Jednotka povolána na záchranu vodáka, který je zraněný na ostrůvku pod jezem. Průzkumem zjištěno, že se jedná o úraz levého ramene vodáka, který byl již na břehu u komunikace. Jednotka provedla předlékařské ošetření a po příjezdu ZZS jim ho předala. 1 0
1.6.2019 KVK Velichov 0 1 Na příkaz KOPIS vyjela jednotka s záchraně osoby z řeky Ohře v obci Velichov. Na místě již zasahovaly 3 jednotky SDH, dále na místě byla hlídka PČR a ZZS. Muž byl vytažen na pravý břeh a lékař společně s hasiči prováděl resuscitaci. Byla poskytnuta posttraumatickou péče ženě a muži, kteří zachraňovanou osobu dostali ke břehu a začali s oživováním. Resuscitace ukončena lékařem ZZS. Hasiči jeli pro dvě lodě, dva barely s osobními věcmi a tři pádla; tyto věci se nacházely na pravé i levé straně řeky Ohře asi 500 m od místa zásahu. Místo zásahu bylo ústně předáno PČR. 0 1
2.6.2019 MSK Krnov 1 0 Jednotka povolána na záchranu osoby z řeky. Při dojíždění na místo události nám oznamovatel šel již naproti a sdělil, že se tělo již nenachází v tělese jezu, ale pluje po řece. Zasahující hasiči se vrátili zpět k mostu, kde bylo možné sejít do řeky a ve vzdálenosti cca 30 m od mostu už bylo vidět plující tělo hlavou dolů. Provedli jeho otočení a vytažení na mostní konstrukci, kde se již nacházela ZZS s lékařem, PČR. ZZS si osobu převzala a okamžitě začala s resuscitací. ZZS se povedlo cca po 20 minutách u muže obnovit srdeční činnost. Muž byl naložen do sanitky a odvezen do nemocnice. 1 0
9.6.2019 JČK Písek, Heřmaň 1 0 OPIS vyslalo jednotku na záchranu topící se osoby pod jezem na řece Blanici u obce Heřmaň. Po příjezdu na místo nahlášení JPO provedla průzkum, při kterém zjistila, že na místě již zasahuje JSDH. Dále na místě zasahovala hlídka PČR, která prováděla spolu s JSDH resuscitaci zachraňované osoby za použití AED. JPO prováděly nadále resuscitaci až do příjezdu a příletu ZZS. Poté si osobu převzala ZZS, která dále prováděla resuscitaci. Na místě události byla poskytnuta posttraumatická péče. Po předání místa události PČR se JPO vrátily zpět na základny. Na místě události ještě před příjezdem JPO provedl profesionální pomoc při záchraně osob z vodního válce člen JSDH, který po navázání na lano vytáhl z vody 2 děti a jejich matku. Dále prováděl resuscitaci osoby, která byla vytažena z vody cca 300 metrů od jezu. (idnes.cz) 3 1
23.6.2019 SČK Kamenný přívoz 1 1 Jednotka vyjela na pohřešované dítě na jezu v Kamenném Újezdu. Po příjezdu na místo s využitím paddleboardu se dopravili pod jez, kde probíhalo pátrání po chlapci. Byl prohledán znovu úsek řeky, kde došlo k převrácení lodi. V průběhu prohledávání se podařilo telefonicky spojit se skupinou vodáků, kteří jeli v čele skupiny. Potvrdili, že chlapce mají u sebe v lodi. Doplavili jsme se ke skupině vodáků nacházející se v úseku řeky u Luk pod Medníkem. Pohřešovaný chlapec byl v pořádku bez zranění. 0 0
12.8.2019 SČK Brandýs nad Labem 0 1 Jednotka byla vyslána prostřednictvím KOPIS na topící se dítě. Průzkumem zjištěno dítě na břehu vodáckého kanálu bez viditelného zranění. Dalším průzkumem bylo zjištěno, že dítě bylo vytaženo z vody procházející osobou. Dle výpovědi dítěte k tonutí nedošlo, při vystupování z kajaku ztratilo stabilitu, spadlo do vody a bálo se, že bude strženo vodním proudem do toku řeky Labe. Naše jednotka provedla vytažení kajaku na břeh. Na místo události se dostavila PČR a ZZS, která dítě vyšetřila (bez zranění). Posléze se dostavil i trenér, který vedl výcvik a do jehož péče dítě patřilo. Poté bylo místo události předáno PČR a jednotka se vrátila na základnu. 0 0
21.12.2019 SČK Týnec nad Sázavou 0 1 Průzkumem zjištěno: 1 podchlazená osoba na břehu, v šoku, hysterické reakce - v péči příslušníků PČR, zabalená do termofolie. Zjištěna informace, že jeho bratr je někde dole po proudu. U dalších vodáků zjištěno, že jeden vodák pokračoval sám dále v jízdě do vodáckého kempu v Týnci nad Sázavou. Do kempu vyslána hlídka PČR, která přivezla bratra postiženého na místo zásahu. Po potvrzení, že ze skupiny vodáků splouvajících Sázavu se nikdo nepohřešuje, VZ prostřednictvím KOPIS odvolal vrtulník i potápěčskou skupinu, ZZS současně odvolala záchranářský vrtulník. Podchlazený vodák odvezen ZZS. Do doby, než došlo k potvrzení, že se nikdo nepohřešuje, jednotka prohledávala břeh řeky. 1 0
Celkem78 114

Petr


Diskuse nad článkem
Ohře, Klasik, 25.05.2020 11:25
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.