Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2015.aspx?ID_clanku=1908

Přehled zásahů HZS v roce 2016

uveřejněno dne: 29.05.2017

Ve spolupráci s GŘ HZS otiskujeme ojedinělý přehled nehod z rozmezí let 2008-2016, které se staly ve spojitosti s jezy nebo vodáctvím v ČR. Jedná se o interní zápisy hasičů, kteří se přímo účastnili záchranných akcí.

Reklama

Smrtelné nehody českých vodáků v zahraničí, které ale v tomto přehledu chybí, jsou v černé kronice.

Přehled nehod nemusí být úplný, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je poměrně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud např. došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do HZS již nemusí dostat. Přesto je to zatím nejpřesnější přehled o nehodách a dá se z něho již s poměrně velkou přesností vycházet ve statistikách.

datumkrajmístonehoda na jezuvodácká nehodatext zprávyzachráněníúmrtí
24.4.2016 LIK Vlastiboř, Navarov Ano Jednotka povolána k TP -transport osoby po kolejích na trati 035 v km 7,620 - 8,400. Jednotka provedla průzkum, ve spolupráci se ZZS osobu vynesala od břehu řeky, naložila na transportní vozík a převezla do zastávky Návarov kde byla předána ZZS. 0 1
7.5.2016 KHK Hradec Králové Věkoše Ano V rámci asistence zasahovala hlídka po převržení rychlostních kánoí, kdy závodníky vytáhla z řeky Labe do záchranného člunu. Tepelný komfort byl podchlazeným závodníkům zajištěn pomocí dek. Osoby převezeny do cíle, kde si je převzal organizátor závodu. Během zásahu nedošlo k žádnému zranění a ke škodě na majetku (kánoe převezeny vedle člunu do cíle). 5 0
14.5.2016 SČK Chrást nad Sázavou Ano Ano Jednotka byla povolána na vodní tok řeku Sázavu. Na jez Brejlov na tonoucí osoby. Jednotka aby se dostala na místo události byla nucena přestřihnout dva visací zámky na příjezdové komunikaci. Po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že jedna tonoucí osoba byla před příjezdem jednotky vytažena vodáky na břeh, druhá osoba byla bez známek života vytažena vodáky na jez, na který se jednotka přepravila pomocí raftu. Poté byla započata resuscitace ve spolupráci se ZZS. Po ukončení resuscitace bylo tělo utonulého pomocí nosítek a raftu převezeno na žádost PČR na břeh a předáno k ohledání. Po dohodě se složkami IZS se jednotka vrátila zpět na základnu. Více o smrtelné nehodě cizince je na Smrtelná nehoda znovu na Brejlově. Na základě vyjádření Policie ČR byl u utonulého zjištěn alkohol. 1 1
4.6.2016 JČK Český Krumlov Ano Ano Jednotka vyjela na příkaz KOPIS na uvízlé cizince na jezu v u základní školy v Linecké ulici, záchrana provedena pomocí žebříku. Jedna osoba lehce zraněna a převezena na kontrolu do nemocnice. Další zachráněné osoby byly otec s malým synem bez zranění, kterému jednotka dala na uklidnění plyšového dráčka a deku na zahřátí, zbylým osobám VZ zajistil odvoz firmou, která jim zapůjčila raft. 2 0
5.6.2016 JČK České Budějovice Ano Na telefonickou výzvu vyjela jednotka na záchranu tonoucí se osoby na Malém jezu - ze strany od hřiště Slavie. Po cestě na místo oznámeno, že se nacházejí pod jezem dvě osoby. Na místě jednotka zjistila, že se mladík pokoušel sjíždět po zadku jez a zůstal pod ním ve válci. Kolemjdoucí ho viděl a rozhodl se mu pomoci. Do vody vstoupil po schodech ze strany od Havlíčkovy kolonie. Doplaval pod jez a pokusil se pomoci, bezvýsledně a proto se vracel. Při cestě zpět se z neznámé příčiny potopil. Jednotka po příjezdu dala na vodu člun, zajistila vodící lana na obou stranách a začala prohledávat pomocí kotvičky řeku pod jezem. Až asi po půl hodině zachyceno jedno tělo na kotvičku a vytaženo z vody. Předán do péče ZZS, která již byla připravena k resuscitaci. Jednotka dále prováděla vyhledávání i za pomoci druhého motorového člunu dál po proudu řeky až k Modrému mostu. Na místo dorazila i potápěčská skupina s barokomorou. Ta po vystrojení začala prohledávat prostor pod jezem. Na místo byl povolán psycholog. Na protějším břehu se nacházela přítelkyně zachránce se čtyřmi dětmi. Než psycholog přijel, věnoval se jí jeden příslušník. 8. 6. 2016 Potápěčská skupina byla na žádost PČR vyslána na pátrání po pohřešované osobě. Lokalita na řece Maši pod Malým jezem byla po dohodě s PČR rozdělena na jednotlivé úseky, které jednotlivé složky postupně propátrávaly. Pot. skupina HZS prohledávala "vývařiště" Malého jezu, kde byla pohřešovaná osoba také následně nalezena. Místo nálezu nálezu bylo označeno a na pokyn Policie byla pohřešovaná osoba ponechána na místě nálezu, až do příjezdu koronera a techniků PČR. Následně došlo k vynesení pohřešovaného příslušníky HZS a PČR. 0 2
5.6.2016 JČK Český Krumlov Ano Ano Jednotka na místě zjistila, že se nachází na špatné straně řeky. Byl proto nasazen člun se třemi příslušníky ke splutí na místo zásahu. VZ zatím na místo došel přes Benešův most. V době příchodu na místo VZ zjistil stav situace: Na břehu byly tři osoby vytaženy přihlížejícími osobami, z nichž dvě v bezvědomí, jedna osoba na tělese jezu bez možnosti dostat se na břeh a dvě osoby pohřešovány. VZ vyslal příslušníky na člunu dále po proudu pátrat po pohřešovaných osobách. Navedl ZZS k osobám v bezvědomí, které byly ve spolupráci se zachránci z řad veřejnosti vytaženy z břehu na přilehlý chodník. Muže v bezvědomí zachránil pán, poté co zahlédl, jak vyplulo bezvládné tělo od jezu a unášel ho proud. K tělu doplaval a přitáhl ke břehu, při čemž si poranil chodidlo levé nohy a později byl převezen k ošetření do nemocnice. Za použití soukromého raftu byla jedna osoba převezena z tělesa jezu bez zranění na tentýž břeh. Příslušníci na člunu nalezli jednu pohřešovanou osobu cca. 50 metrů od místa události na břehu, kam jí v bezvědomí vytáhl z toku řeky další zachránce z řad veřejnost, který viděl ze břehu od ZŠ bezvládné tělo v říčním toku. Slezl tedy z nábřežní zdi,doplaval k postižené a vytáhl na břeh, kde jí poskytl první pomoc. Pomoc vedla k obnovení základních životních funkcí, poté již přijeli příslušníci jednotky HZS na člunu a postiženou přenesli k ošetření lékaři na místo události. Poslední pohřešovaná osoba přišla na místo sama bez zranění. Po celou dobu prací ZZS těmto pomáhali příslušníci HZS,PČR a městské policie. Po skončení záchranných prací a odvezení všech zraněných do nemocnice předal VZ místo zásahu městské policii. 4 0
26.6.2016 SČK Hřebečníky Ano Jednotka byla vyslána k záchraně ženy, která spadla ze stráně do řeky u obce Skryje. Žena se vracela po úzké lesní pěšině s manželem a dcerou ze zříceniny hradu Týřov směrem do obce Skryje. Po cestě klopýtla a zřítila se z prudkého, cca třicetimetrového svahu do řeky. Zraněnou ženu zpozorovala posádka kanoe, která sjížděla řeku a po dobu, než se na místo dostavili členové SDH, ji jistila u břehu řeky, s horní polovinou těla nad vodou. V době zásahu byla hladina řeky po prudkých deštích zvýšena, v místě pádu nebylo možno ženu vytáhnout na břeh, strmý břeh zasahoval až do řeky. Na místo přilétl vrtulník PČR s leteckými záchranáři a zraněnou ženu, zavěšenou na lanovém jeřábu přepravil ke stanovišti ZZS. 1 0
27.6.2016 SČK Hřebečníky Ano Ano Výjezd k záchraně osob z vody. Během jízdy na místo vyžádáni potápěči z HZS. Po příjezdu na místo po konzultaci žádán vrtulník LS PČR na monitoring vodního toku a vytvoření traverzu přes řeku pro nasazení člunu u jezu. Během průzkumu bylo od očitého svědka potvrzeno, že je vodák pod jezem Čilá (pracováno i s informací, že se muž topil nad jezem). JPO pracovaly s variantou, že je tělo stále ve vodním válci pod jezem nebo odplulo v silném proudu řeky, který byl na 1 SPA. Místo rozděleno na 3 úseky. Do pohotovosti a na místo povolán letecký záchranář. Po vytvoření traverzu na řece nasazen člun na vodu zajištěny na traverzu, ze kterého byl prohledáván prostor pod jezem, ale s ohledem vysoký průtok a výšku vody byl zásah komplikovaný. Potápěči, kteří dojeli na místo, pro velké riziko nezasahovali, prováděli prohledávání levého břehu vodního toku. Zásah probíhal do setmění. V průběhu zásahu průtok řeky činil 90 m3 za sec. Tělo nalezeno rybáři dne 29.6.2016 ve 23:10 na levém břehu Nezabudice - Branov. 0 1
15.7.2016 JČK Český Krumlov Ano Jednotka vyjela na záchranu lidí z řeky Vltavy po převržení lodi. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že osádka lodi, 4 osoby z Tchajwanu jsou již vytaženy na břeh jinými vodáky (v prostoru náhonu k býv. mlýnu), kteří již z místa události odjeli. Zranění na místě: jednalo se o dvě dospělé osoby a dvě děti. Všichni byli při vědomí a jevili známky podchlazení. Jednotka všem poskytla suché deky. Po příjezdu ZZS a po prvotním vyšetření, 3 osoby odvezeny do nemocnice. Dospělá žena přenesena jednotkou HZS pomocí plachty z vybavení ZZS do vozidla ZZS. Po odjezdu ZZS jednotka provedla na žádost PČR vytažení lodního vaku z válce jezu a jeho předání PČR. 0 0
19.7.2016 JČK Český Krumlov Ano Jednotka vyjela na příkaz KOPIS na záchranu dvou topících se cizinek z řeky pod jezem v Linecké ulici za školou. Jedna po příjezdu v záchrance v péči ZZS, druhá přepravena lodičkáři na druhý břeh v bezvědomí. Provedeno okamžité oživování masáží srdce a poté předání ZZS ke stabilizaci a převozu do nemocnice. Jednotka dále provedla vytažení gumového člunu a předala jej majiteli. Po vytažení člunu jednotka provedla vylovení osobních věcí topících se dívek a předala je PČR. 1 0
24.7.2016 JČK Český Krumlov Ano Ano Jednotka vyjela na záchranu tonoucích osob z převráceného raftu pod jezem v Linecké ulici. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že 6 osob jedoucích na raftu je již u břehu, pomoc jim poskytli ostatní vodáci. Jednalo se o dvě dospělé osoby a čtyři děti, cca 10-12 leté. Jednotka ve spolupráci se ZZS provedla pomoc postiženým osobám s vystoupením na břeh, zajištěním proti podchlazení pomocí dek a termofólií. Na žádost PČR jednotka provedla vytažení raftu uvízlého v jezu a dále proveden průzkum toku řeky v úseku od jezu k železnému mostu u pivovaru, zde pátráno po osobních věcech z převráceného raftu. Nic nenalezeno. Po domluvě s PČR se jednotka vrátila na základnu. 0 0
24.7.2016 JČK Český Krumlov Ano Ano Jednotka vyjela na záchranu osob z vody u jezu na Plešivci. Po příjezdu na místo zásahu zjištěno, že na jezu došlo k převrácení kanoe se dvěma osobami. Tyto osoby již svépomocí doplavaly ke břehu na dopravním hřišti u DDM. Jednotka na místě provedla ošetření odřených dolních končetin muže, na jeho žádost ZZS nepovolána. Jeho manželka nezraněna. Jednotka ještě poskytla suchou deku a na místo povolala poskytovatele půjčování lodí, pro odvoz osob a lodě zpět k jejich OA. 0 0
1.8.2016 JMK Břeclav Ano KOPIS povolalo jednotku na záchranu osoby tonoucí se pod splavem v Břeclavi. Na místě při příjezdu MP, PČR a ZZS. Dvě děti, které událost viděly, v péči ZZS. Hledaná osoba(chlapec) už nebyla vidět nad hladinou. Na vodu nasazen člun a bylo započato prohledávání místa pod splavem, kde bylo dítě naposledy viděno. Domluveno snížení průtoku přes splav u Povodí Moravy. Po snížení průtoku přes splav na minimum jde prohledávat prostor pod splavem i potápěč VZS. Policejní potápěči jdou do vody a budou prohledávat dno sonarem. Osobu se nedaří nalézt kvůli špatné viditelnosti ve vodě a členitému terénu na dně. 22:10 PČR pátrání ukončila, bude pokračovat ráno. Tělo nalezeno 2. 8. 0 1
5.8.2016 JČK Vyšší Brod Ano Ano Po přijezdu na místo události jsme pokračovali ve směru Herbertov - U tří veverek, zda se pohřešovaná osoba nenachází někde na břehu, u silnice, nebo na vodě. Po cestě jsme však nic neviděli, proto jsme se vrátili zpět k jezu Herbertov. Následně přijela hlídka PČR, která našla raft s lidmi, kteří volali. Po jejich popisu osoby a ukázání místa, kde byl dotyčný viděn naposledy, jsme zahájili přípravu člunu na vodu. Poté si jeden příslušník naší jednotky všiml, že se směrem na Vyšší Brod pohybuje po silnici cizí osoba, kterou naložili do vozu a přivezli na herbertovský jez, kde jsme spolu s PČR provedli identifikaci této osoby a zjistili jsme, že se jedná o pohřešovanou osobu. Po domluvě s PČR a HZS jsme ukončili zásah a vrátili se zpět na základnu. Na základě vyjádření Policie ČR byl u hledaného zjištěno 1,69 promile alkoholu. 0 0
6.8.2016 SČK Skryje Ano Ano Zvýšená hladina řeky Berounky oproti normálu. Raft pod jezem, nepřevrácený, jedna dospělá osoba + jedno dítě v raftu, při vědomí, nezraněni, drží se v raftu, dítě má vestu, matka ne. Raft v pozici podél jezu, nemůže se odtrhnout od tělesa jezu z vývařiště. Navíc zachycen kusem lana o naplavený kmen stromu pod jezem. Před příjezdem jednotky svědkové nehody hází do raftu lano, které dospělá osoba uvazuje k raftu. Po našem příjezdu zajišťujeme uvázané lano od raftu a po vyhodnocení stavu řeky se vydává člen SDH proti proudu k zachycenému raftu. Po dosažení raftu uvolňuje zachycené lano a koriguje stabilitu raftu, aby se nepřevrátil a dále je přitažen pomocí uvázaného lana ke břehu. V době nehody stav vody pod jezem do 1,5m. 2 0
6.8.2016 JČK Čížová Ano KOPIS vyslal jednotku na zraněnou osobu na jezu u "plynové lávky" na řece Otavě v k.ú. obce Borečnice. Po příjezdu na místo průzkumem potvrzena zraněná osoba ležící na jezové propusti. Jednotka se pomocí nafukovacího člunu dopravila k postiženému a provedla předlékařskou pomoc (fixaci dolní končetiny a krku). Následně dopravila zraněného na člunu k vozidlu ZZS. Po předání členům ZZS VZ zásah ukončil a jednotka se vrátila na základnu. 1 0
Celkem176
Jen vodáckých nehod133
Jen nehod na jezech115

Jakub Nebesář HZS, raft.cz


Diskuse nad článkem
..., HH, 29.05.2017 9:49
Hrubky, Klasik, 29.05.2017 10:54
| Re: Hrubky, Klasik, 29.05.2017 11:02
| Re: Hrubky, Petr, 29.05.2017 11:31
| Re: Hrubky, Ešus , essalek~seznam.cz, 29.05.2017 12:43
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.