Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-kontrol-na-suchych-jezech-v-roce-2015.aspx?ID_clanku=1796

Přehled kontrol na suchých jezech v roce 2015

uveřejněno dne: 11.05.2016
suchý jez: Roudná, Zadní Třebáň

Rok 2015 přinesl nízké průtoky na řadě míst v ČR, které byly způsobeny dlouhodobou absencí srážek. I díky tomu měla ČIŽP nárůst podnětů na kontrolu MVE a to převážně v měsících červen – září. Kromě běžných kontrol bez předchozího ohlášení prováděli inspektoři některá šetření netradičně v nočních hodinách, protože byly zjištěny suché jezy jen v době snížené viditelnosti. Tato situace je objevovala hlavně na dolní Sázavě a vedla k rozkolísání vodní hladiny níže po proudu.

Reklama

Souhrnné zhodnocení kontrolní činnosti ČIŽP za rok 2015

 • V rámci kontrolní činnosti bylo v roce 2015 prověřeno 146 MVE.
 • Z důvodu řádného prověření dodržování minimálních zůstatkových průtoků bylo na řadě MVE provedeno několik místních šetření.
 • Na inspekci bylo podáno celkem 53 podnětů pro nedodržování podmínek provozu MVE. Všechny podněty byly prošetřeny.
 • Z tohoto počtu bylo prostřednictvím webu suchejezy.cz podáno 34 podnětů, od dalších subjektů obdržela ČIŽP 19 podnětů.
 • Z důvodu zjištění závažných nedostatků inspekce zahájila 31 správních řízení o uložení pokuty.
 • Z těchto 31 správních řízení v roce 2015 nabylo právní moci 18 rozhodnutí v celkové výši uložených sankcí 580 000,- Kč, další 3 rozhodnutí nabyla právní moci v lednu roku 2016 ve výši 90 000,- Kč. V jednom případě byla pokuta zahájena v roce 2014 a pravomocně ukončena v roce 2015 ve výši 80 000,- Kč. V ostatních případech bude rozhodnuto po ukončení správního řízení. Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2015 nabylo právní moci 19 rozhodnutí o pokutě v celkové výši 660 000,- Kč, začátkem roku 2016 další 3 rozhodnutí v souhrnné výši 90 000,- Kč .
 • Z důvodu zjištění závažných nedostatků bude zahájeno dalších 12 správních řízení o uložení sankce.
 • V převážně většině případů nebyl při provozu MVE dodržen v toku pod jezem minimální zůstatkový průtok (dále jen „MZP“) nebo nebylo možné provedení odečtu průtoku vody přes jez. Zhodnocení podnětů ohlášených přes web suchejezy.cz
 • Ve sledovaném období bylo na inspekci prostřednictvím webu suchejezy.cz podáno 34 podnětů.
 • Ve 12 případech bylo zahájeno správní řízení o pokutě. V roce 2015 bylo pravomocně ukončeno 7 správních řízení o pokutě v celkové výši 190 000,- Kč, jedno rozhodnutí z důvodu podaného odvolání dosud není v právní moci. Ve dvou případech bylo správní řízení zastaveno: v jednom případě došlo k úmrtí účastníka řízení a v druhém případě bylo prokázáno, že nízký průtok nastal vlivem klimatických podmínek, nikoli provozem MVE. Ve dvou případech správní řízení dosud probíhá.
 • O výsledcích provedených kontrol byl podatel podnětu informován.
 • Dne 5. 10. 2015 proběhla tisková konference, na které byly podány podrobné informace týkající se vyhodnocení provedených kontrol MVE.

Detailní přehled dle jednotlivých řek

Vodní tok Počet kontrolovaných MVE Počet podnětů z webu suchejezy.cz Počet pravomocných rozhodnutí Výše pokut v právní moci (tis. Kč) – souhrn za celé toky
Bečva 3 1 0 0
Bělá 3 0 2 75000
Berounka 5 5 1 10000
Bílina 2 1 0 0
Branná 2 0 0 0
Bystřice 2 0 0 0
Desná 4 0 0 0
Dyje 1 0 1 50000
Hloučela 1 0 0 0
Chrudimka 2 0 0 0
Jihlava 6 0 0 0
Jizera 4 2 0 0
Kamenice 5 0 0 0
Letovice 1 0 0 0
Lužnice 7 7 3 25000
Martinický p. 1 0 0 0
Morava 5 1 0 0
Moravice 1 0 0 0
Mže 1 0 0 0
Odra 1 1 0 0
Opava 1 0 0 0
Oslava 1 0 0 0
Ostružná 1 0 0 0
Otava 3 3 1 30000
Ploučnice 15 0 0 0
Poleňka 1 0 0 0
Radbuza 3 0 0 0
Rokytná 1 0 0 0
Rozkošský p. 1 0 0 0
Sázava 12 3 5 255000
Smědá 8 0 0 0
Strhanec 2 0 0 0
Svitava 13 0 1 80000
Svratka 5 1 3 110000
Šlapanky 2 0 0 0
Tichá Orlice 8 8 0 0
Třebůvka 1 0 0 0
Úhlava 3 0 0 0
Úpa 1 1 0 0
Vltava 2 0 0 0
Zubřina 1 0 1 10000
Želetavka 1 0 1 15000
Panský rybník 1 0 0 0
Podhradský rybník 1 0 0 0
CELKEM 146 34 19 660000

Projekt pokračuje i v tomto roce

Z přehledu kontrol je více než patrné, že inspekce se svými oblastními inspektoráty odvedla velmi profesionální práci, za což jsme my vodáci velmi vděčni. Vzhledem k vývoji počasí a téměř mizivé sněhové pokrývce v zimě se i letos dá očekávat, že bohužel nastane podobná situace z roku 2015. Budou pravděpodobně opět nízké průtoky na většině řek. Projekt suchejezy.cz proto dále pokračuje a už letos jsme podali další podněty. Jednalo se např. o jez na Jizeře, kde ale sucho bylo způsobeno jinou MVE výše proti proudu, která zadržela veškerý průtok a níže postavené elektrárny se díky tomu ocitly na suchu. V těchto případech je poměrně složité zjistit vyníka.

Pokud byste chtěli projekt suchých jezů podpořit, lze to udělat několika způsoby. Více je uvedeno na stránkách projektu.

Na základě podkladů od ČIŽP zpracoval Petr
Diskuse nad článkem
zajímavá čísla, směšné častky, Klasik, 11.05.2016 12:07
přehled kontrol.., davy, 11.05.2016 13:33
| Re: přehled kontrol.., Petr, 11.05.2016 15:45
| Re: přehled kontrol.., Comodet, 29.05.2016 8:49
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Půjčovna lodí Otava tour