Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Podzimni-reky---Nezarka.aspx?ID_clanku=2444

Podzimní řeky - Nežárka

uveřejněno dne: 12.12.2022 | popisované řeky: Nežárka, Hamerský potok

Plánovali jsme s háčkem strávit říjnový víkend v Jindřichově Hradci. Ještě jsme tam nebyli. Cestou leje, ale k sobotnímu obědu přestává. Jedeme prozkoumat levostranný přítok Nežárky - Hamerský potok, co se na něm před dvěma týdny konaly vodácké megazávody.

Reklama

Hamerský potok z Blažejova do Vajgaru

Naštěstí vypouštěné rybníky na horním toku Hameráku stále průtok trochu nadlepšují. Vodočet hlásí průtok lehce nad 2 kubíky za sekundu. Začínáme v Blažejově u čistírny a pěší lávky (říční kilometr 11). Kupodivu potok splouvat jde, stav průtoku hodnotím pro obsazenou kánoi jako limitní až velmi mírně nadlimitní.

Hamerák pod Blažejovem
Hamerák pod Blažejovem

Občas nás pohoupe peřejka. Po trase se vyskytuje několik jízků a stupňů, ale vše bylo alespoň v singlu sjízdné.

Jeden z jízků pod Blažejovem
Jeden z jízků pod Blažejovem

Opuštěný potok stále hezky proudí, skalky na březích umocňují romantickou atmosféru.

Peřejka s mostkem přes Hamerák před vsí Jindřiš
Peřejka s mostkem přes Hamerák před vsí Jindřiš

Pak se do barevného listí opře zapadající slunce.

Hamerák nad vsí Jindřiš
Hamerák nad vsí Jindřiš

Velmi malebně působil kostel a kamenný most ve vesnici Jindřiš.

Kamenný barokní most ve vesnici Jindřiš (km 6,8)
Kamenný barokní most ve vesnici Jindřiš (km 6,8)

Pod vesnicí Jindřiš se v toku občas vyskytne nějaký klacek, ale kromě jedné výjimky šlo vše projet. Kratší volej pak hlásí jediný vysoký jez na trase.

Jez na Hameráku před Jindřichovým Hradcem (km 3,3)
Jez na Hameráku před Jindřichovým Hradcem (km 3,3)

Jez obtahuju vpravo, místní poflakující se mládež mi dokonce nabízí pomoc. Končíme za šera po devíti kiláčcích u posledního silničního mostu (km 1,9) na vzdutí rybníka Vajgar.

Rybník Vajgar a Nežárka v Jindřichově Hradci

Druhý den obdivujeme památky Jindřichova Hradce, které se zrcadlí v rybníce Vajgar i na hladině Nežárky.

Jindřichův Hradec se zrcadlí v rybníce Vajgar
Jindřichův Hradec se zrcadlí v rybníce Vajgar

Zkoumáme i odtok Hamerského rybníka z Vajgaru. Je poněkud nepřístupný, ale na potoce se tu vyskytuje i pěkný skok.

Hráz rybníka Vajgar v Jindřichově Hradci s odtokem Hamerského potoka (km 0,4)
Hráz rybníka Vajgar v Jindřichově Hradci s odtokem Hamerského potoka (km 0,4)

Zato Nežárka v okolí Jindřichova Hradce vytváří nad četnými jezy dlouhé voleje.

Nežárka v Jindřichově Hradci (cca km 44,6)
Nežárka v Jindřichově Hradci (cca km 44,6)

Ale zrcadlení barevného listí má i tady svoje kouzlo.

Pěší Naxerova lávka přes Nežárku v Jindřichově Hradci (km 44,8)
Pěší Naxerova lávka přes Nežárku v Jindřichově Hradci (km 44,8)

Toužíme po pohybující se vodě, a tak se přesunujeme dolů po toku do Stráže, jak jinak než „nad Nežárkou“.

Nežárka ze Stráže

Úzkými uličkami Stráže prokličkujeme k mostu na říčním kilometru 29,6. Na pravém břehu je dost místa pro parkování i pro nafouknutí naší Pálavy. Vyplouváme do slunečného dne.

Nežárka pod Stráží
Nežárka pod Stráží

Po proudném úseku následuje volej. Míjíme neznámou zříceninu, která na nás shlíží z pravého břehu.

Zřícenina v lesíku pod Stráží
Zřícenina v lesíku pod Stráží

Volej končí na jezu u Fähnrichova mlýna. Za průtoku okolo 5 kubíků ho sjíždím v singlu přes korunu a dávám pozor na avizovaná trčící železa pod hladinou.

Fähnrichův jez se skrytými železy v koruně (km 28,1)
Fähnrichův jez se skrytými železy v koruně (km 28,1)

Poměrně rychle naváže další volej. Užíváme si ale zrcadlení podzimních barev na hladině.

Zrcadlení na hladině Nežárky nad jezem Šimanov
Zrcadlení na hladině Nežárky nad jezem Šimanov

Doplouváme k jezu Šimanov (km 26,5), který nás vítá uzavřenou propustí. Obtahujeme ho vlevo.

Zavřená propust jezu Šimanov (km 26,5)
Zavřená propust jezu Šimanov (km 26,5)

Pak se voda trochu rozeběhne. Ale pozor, nějaký dobytek tu natáhl dráty přes koryto, zřejmě jako ohrazení pro jiný dobytek. S trochou opatrnosti jdou dráty podplout.

Dráty plotu pro dobytek přes koryto pod jezem Šimanov
Dráty plotu pro dobytek přes koryto pod jezem Šimanov

Nežárka unáší barevné listí. Najednou zleva přitéká Nová řeka s dalším proudem listí.

Soutok Nežárky (vlevo) a Nové řeky (km 25,1)
Soutok Nežárky (vlevo) a Nové řeky (km 25,1)

Na podzimních řekách si tak můžete vzpomenout na hodiny výtvarné výchovy. Nebo si dát listovou poznávačku. U nás vedly duby, vrby, lípy, jasany a olše.

Podzimní listí na hladině Nežárky
Podzimní listí na hladině Nežárky

Nová řeka přidala Nežárce dalších 5 kubíků za sekundu na celkových 10. Překonáváme další volej s romantickým zrcadlením.

Podzimní romantika nad Jemčinou
Podzimní romantika nad Jemčinou

Následující jez Jemčina (km 23,9) není sjízdný, ale lze ho obtáhnout po pravém břehu. Háček jde zpět pro auto a tak dál loď singluju. Fotky jezu Jemčina a dalších překážek dolů po toku najdete třeba zde. Za slunečného počasí podplouvám silniční most za Jemčinou s odpočinkovým místem na pravém břehu.

Silniční most za Jemčinou (km 22,7)
Silniční most za Jemčinou (km 22,7)

Následuje oblouk zeleného potrubí přes řeku. Na břehu mě fascinují krásné mohutné duby.

Duby pod Jemčinou
Duby pod Jemčinou

Řeka se stáčí k severu. Splouvám peřejky (či stupně) u samoty „U Beránků“.

Stupeň u samoty U Beránků (km 21,5)
Stupeň u samoty U Beránků (km 21,5)

Kochám se barevnou přírodou v podzimním slunci.

Stupeň u samoty Štícha
Stupeň u samoty Štícha

Končím u stupně či jezu před samotou Štícha, odkud míří doprava náhon k samotě Nový dvůr (cca km 19,4). Balím loď po splutých deseti kilometrech a vleču ji k blízké silničce obcházející rybník „Stejný“. Tam mě zachraňuje automobilní háček.

Závěr

Romantická podzimní Nežárka stojí rozhodně za splutí. Kupodivu jsme za celý víkend nepotkali na vodě jedinou loď. Osvědčilo se nám nepospíchat a v klidu si vyčistit hlavu pohledem na krásy podzimu.

A tak, až zas nastane vánoční nákupní šílenství, pamatujte, že dárek nad dárky … je … no přece … voda z Nežárky.

Ahoj Eki
Diskuse nad článkem
rýmy a eskymotér, Dan, 12.12.2022 10:03
Hamerák před soutokem, Eki, 12.12.2022 13:23
Díky :), Lasička, 01.01.2023 18:30
| Re: Díky :), Eki, 02.01.2023 16:28
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Záchrana na tekoucí vodě s krizovými situacemi