Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Jarni-ricky---Stropnice-z-Borovan.aspx?ID_clanku=2481

Jarní říčky - Stropnice z Borovan

uveřejněno dne: 16.07.2023 | popisované řeky: Stropnice

Na jaře jde splouvat kdeco. I dlouho odkládané říčky mají vodu, a tak je třeba se na ně vypravit. Pro mě takovou dlouho odkládanou byla Stropnice. Říčka s ne úplně dobrou pověstí. Osobně jsem poznal její pralesoidní meandry na horním toku, které ke splutí nevábily. Ale od Borovan, kde jsem Stropnici kdysi řadu let hydrometroval, by to jít mohlo. A když řeku popisují i staré kilometráže stylem: „V dolním toku pod Borovany teče nádherným údolím. Je to velmi vděčná říčka.“ (zdroj: Teklý V., 1947 – Kilometráž českých řek), nebylo co řešit.

Reklama
Kilometráž Stropnice z roku 1947 (zdroj: Teklý V., 1947 – Kilometráž českých řek)
Kilometráž Stropnice z roku 1947 (zdroj: Teklý V., 1947 – Kilometráž českých řek)

Stropnice z Borovan

Kráčím z kopce s pálavou na zádech od nádraží v Borovanech. U mostu, kde je i vodočet, nafukuju a vyplouvám.

Klenutý kamenný most přes Stropnici u Borovan (km 18,8)
Klenutý kamenný most přes Stropnici u Borovan (km 18,8)

Vody na splouvání je tu aktuálně dosti. Po jarních deštích zůstává stále ještě podmáčená niva a průtok ČHMÚ udává na 2,7 m3/s. Vzápětí říčka mizí v meandrech a spleti vrbičkového proutí. Prodírám se, ale z lodi nikde nemusím. Vrbičkové úseky se tu naštěstí střídají s nezarostlými částmi.

Stropnice pod Borovany – zarostlejší část
Stropnice pod Borovany – zarostlejší část

Míjím několik chat a poté i pastviny a budovy Borovanského mlýna. Jeho jez už dávno vzala voda.

Stropnice pod Borovanským mlýnem
Stropnice pod Borovanským mlýnem

Zarostlejší, méně zarostlé a volné úseky se střídají až k Veselce. Vyrušuju stáda srnek, které se pasou na svěží jarní trávě u říčky. Občas podplouvám nízké lávky, ale nic dramatického.

Čudský mlýn na Stropnici (km 14,3)
Čudský mlýn na Stropnici (km 14,3)

Doplouvám k prvnímu jezu na trase, přede mnou se tyčí budova Čutského mlýna. Jez po prohlídce splouvám pravostrannou odbočkou. Hlavní těleso jezu je o něco problematičtější.

Pravostranná odbočka Stropnice před jezem Čudského mlýna
Pravostranná odbočka Stropnice před jezem Čudského mlýna

Říčka dál příjemně teče a jarní počasí mi přeje. Po chvíli podplouvám zchátralý most u Ostrolovského Újezda. Jan Žižka bydlel v nedalekém Trocnově na pravém břehu.

Most u Ostrolovského Újezda (km 13,1)
Most u Ostrolovského Újezda (km 13,1)

U řeky jsou tu vidět zbytky betonových předválečných bunkrů. K orientaci na Stropnici pomáhají i poměrně zašlé modré kilometrovníky na plechových cedulích podél řeky.

Kilometrovník Stropnice (km 12)
Kilometrovník Stropnice (km 12)

Volej značí blízký jez ve Veselce, který leží za vysokým betonovým silničním mostem.

Jez Veselka na Stropnici (km 11,7)
Jez Veselka na Stropnici (km 11,7)

Jez splouvám přes korunu mírně vpravo, trochu přitom podrncám na šutrech. Následuje dlouhý meandr. Ten končí dalším silničním mostem a návratem náhonu od Kolínova mlýna. Pak vás říčka pohoupá na několika drobných stupních.

Drobný stupeň pod Veselkou
Drobný stupeň pod Veselkou

Nad vodou bíle kvetou třešně. Cestou nechtěně plaším kachny, volavky popelavé a několikrát i krásně modrého ledňáčka. Hlad zaháním požíráním jedlých pupenů českého národního stromu – lípy, které trhám přímo z lodi.

Kvetoucí třešně a vzlétající volavka pod vsí Veselka
Kvetoucí třešně a vzlétající volavka pod vsí Veselka

Trasu občas lemují chaty. Doplouvám k údajně provalenému jezu U Želízků. Splouvat ale rozumně nejde, obtahuju tedy po pravém břehu.

Jez U Želízků na km 8,6
Jez U Želízků na km 8,6

Pak podplouvám silniční most u Komářic ozdobený dokvétajícími trnkami. Obtížný bodavý hmyz tu zatím na konci dubna připomíná pouze název obce, v létě to tu ale může být podobné blízké Lužnici.

Silniční most u Komářic na km 6,2
Silniční most u Komářic na km 6,2

Svinenský potok

Doplouvám na soutok Stropnice s jejím největším levostranným přítokem – Svinenským potokem. Proudí jím čirá voda, dno písčité, takže nic zasviněného.

Přítok Svinenského potoka do Stropnice (km 5,0)
Přítok Svinenského potoka do Stropnice (km 5,0)

Mám zrovna chvilku času na ozvláštnění plavby, tak si kousek potoka vypádluju proti proudu.

Kvetoucí třešeň nad hladinou při vypádlovávání Svinenského potoka
Kvetoucí třešeň nad hladinou při vypádlovávání Svinenského potoka

Pak kánoi vytáhnu asi 700 metrů po kvetoucí louce okolo božích muk k Pešlově hamru a potok si spluju.

Svinenský potok u Pešlova hamru
Svinenský potok u Pešlova hamru

Cestou přešupuju jeden padlý strom.

Splouvání Svinenského potoka
Splouvání Svinenského potoka

Z pravého břehu mě zdraví osazenstvo dvou chat. Ještě podplout silniční most a za chvíli se vznáším zas po Stropnici.

Silniční most přes Svinenský potok, asi 300 metrů před ústím do Stropnice
Silniční most přes Svinenský potok, asi 300 metrů před ústím do Stropnice

Stropnice od Pašínovic

Následuje proudný úsek se silničním mostem a vodočet v Pašínovicích. Aktuálně říčkou protéká 5,1 m3/s čiré vody.

Vodočet a lávka v Pašínovicích na km 3,6
Vodočet a lávka v Pašínovicích na km 3,6

Za Pašínovicemi nacházím v písku dna Stropnice pěkný nerezový hrneček. Skláním se pod lany, které sem u chat někdo natáhl poměrně nízko přes koryto řeky.

Provazy nad Stropnicí u chat pod Pašínovicemi
Provazy nad Stropnicí u chat pod Pašínovicemi

Poslední jez na Stropnici leží u Noskova mlýna. Vytváří pěknou peřej, která se opírá z levé strany o skálu.

Peřej pod posledním jezem na Stropnici (km 0,6)
Peřej pod posledním jezem na Stropnici (km 0,6)

Ještě pár záběrů pádlem a vidíte před sebou na skále chatu se zábradlíčkem. Ta už ale leží za soutokem Stropnice s Malší.

Soutok Malše (zleva doprava) se Stropnicí
Soutok Malše (zleva doprava) se Stropnicí

Tady už stačí zahnout ostře doprava a pokračovat po další kouzelné říčce – Malši.

Závěr

Pokud nepatříte mezi skalní potokáře, zapomeňte na horní Stropnici s plochou krajinou jezerních sedimentů a vrbičkovou džunglí. Zkuste raději Stropnici dolní, třeba z Veselky, či pro otrlejší z Borovan. Tady najdete už příjemnější říčku mezi skalkami krystalinika. Pokud bude průtok v Borovanech přes 2 m3/s či v Pašínovicích nad 4 m3/s stojí úsek za splutí. Třeba jako netradiční počátek plavby po půvabné dolní Malši.

Ahoj Eki
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Paráda, Aleš N., 17.07.2023 19:00
| Re: Paráda, Kouďa, 17.07.2023 19:21
| Stropnice a tak, Eki, 23.07.2023 10:02
znám to tam, Banny, zdenek.hamr~seznam.cz, 20.07.2023 23:33
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.