Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/forum-Zakaz-splouvani-Moravy-aneb.aspx?ID_prispevku=3396

Diskusní fórum Zákaz splouvání Moravy aneb...


Diskuse nad tématem
Zákaz splouvání Moravy aneb..., řeka: Mlýnský náhon Moravy, Kmochacek, 22.08.2014 1:10
... jak jsem si s Povodím Moravy kráááásně pokecal Smajlík

Nedávno se v raftích novinkách objevila zpráva, že PMO vyhlašuje od 1.září dlouhodobý zákaz splouvání Mlýnského náhonu, protože kácení stromů:
http://www.pmo.cz/cz/media/akt...

I začal jsem komunikovat s PMO:

12.8. DOTAZ:
Dobrý den. Chtěl bych Vás požádat o zaslání skenu dokumentu, kterým PMO rozhodlo o dlouhodobém zákazu splouvání úseku řeky Moravy, viz informace na webu

14.8. URGENCE DOTAZU:
Dobrý den. Zatím jsem od Vás nedostal žádnou odpověď, proto se připomínám.

18.8. ODPOVĚĎ:
Dobrý den. Zákaz splouvání Střední Moravy je z důvodu zajištění bezpečnosti osob. V době od 1. září bude úsek od jezu Chomoutov po jez Řepčín tzv. staveništěm, kde je zákaz pohybu cizích osob a plující vodáci by mohli být ohroženi na zdraví a životě.

18.8. DOTAZ:
Dobrý den, děkuji za Vaši odpověď. Ale nic nového jsem se z ní nedozvěděl. Požádal jsem PMO o zaslání skenu dokumentu, kterým rozhodlo o zákazu splouvání. Existuje takový dokument? Pokud ano, musí tam být uvedeno, na základě jakého paragrafu příslušného zákona PMO tento zákaz vydává. A právě proto jsem o tu kopii požádal. Pokud ale tento dokument neexistuje, potom nemůže PMO žádný takový zákaz vydat.
Dále jste mi napsala, že daný úsek Mlýnského náhonu se stane od 1.9. "staveništěm", kde je zákaz pohybu osob. Ve stavebním zákonu je tento pojem definován takto (§3):
"Staveništěm se rozumí místo, na kterém se PROVÁDÍ stavba nebo UDRŽOVACÍ PRÁCE; zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Údržbou stavby se rozumějí práce, jimiž se zabezpečuje její dobrý stavební stav tak, aby nedocházelo ke znehodnocení stavby a co nejvíce se prodloužila její uživatelnost."

Nikdy by mě nenapadlo, že kácení stromů na nestavebním pozemku lze považovat za stavbu nebo údržbu stavby. Pokud se ale mýlím, potom Vám příslušný stavební úřad musel vydat stavební rozhodnutí, kde m.j. vymezuje i to staveniště. Potom bych Vás chtěl požádat též o elektronické zaslání kopie tohoto rozhodnutí.

20.8. URGENCE DOTAZU:
Dobrý den, stále jsem od Vás nedostal žádnou odpověď zda existují nebo neexistují níže zmíněné dokumenty. PMO jsem poprvé kontaktoval svým dotazem již 12.8. na mail tiskové mluvčí. Až po následné urgenci jsem teprve dostal odpověď od Vás. Ale nedozvěděl jsem se v ní nic nového, než pouhý fakt, že PMO vydalo příslušný zákaz. Proto bych Vás chtěl opětovně požádat o zaslání kopie dokumentů, na základě kterých PMO vydalo příslušný zákaz. Doufám, že tentokrát se mi odpovědi dostane.

No a to je (zatím ) vše. Ale pevně věřím, že usilovně hledají a hned jak najdou, pošlou Smajlík

Odpovědět

|_pokecal ?, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Aleš N., 22.08.2014 6:52
Vidím to spíš na monolog... Smajlík
V každém případě se mi líbí Tvůj slušný a zároveň neodbytný projev Smajlík
Tak snad najdou...

Odpovědět

|_Zkus to jinak, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Honza, 22.08.2014 11:29
Zkus si vyžádat informace podle zákona 106 - není to rychlé, ale odpovědět ti potom musí. Mrkni se před tím na pravidla, podání podle "stošestky" má legislativně definovaný postup.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Petr, 22.08.2014 12:57
Chápu, že by se vše mělo dělat na základě určitých pravidel, ale v tomto případě moc nechápu Tvoji snahu. Povodí Moravy je jedno z mála, které s vodáky relativně spolupracuje, stromy se musí vykácet a úraz opravdu hrozí. To už jsme zažili u pokáceného stromu na Moravě, který zabil vodáka. Proč tedy prudit někoho, kdo vodákům v rámci možností pomáhá. Myslím, že jsou jiní adepti, o kterých budu publikovat článek v příštím týdnu.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Kodl, 22.08.2014 17:25
tak tak.

Chtěl bych mít Vaše problémy Smajlík

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Kuba Turek, 23.08.2014 0:11
Myslím, že není nic jednoduššího pro PMO, než takové dokumenty házet automaticky na web. Ať se v nich pohrabe, koho to zajímá. Koneckonců lidi z PMO jsou naši zaměstnanci a pracují za naše peníze.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Klasik, 24.08.2014 8:20
Petře chápu vás oba. Ale princip "Tak to zakážeme. Na půl roku plošně." je špatně i u nejlepšího kamaráda. To, že tam nebudou denně půl roku kácet je jasné i jim.

Jde upozornit a slušně požádat, jen totální tro-tl bude ohrožovat sám sebe a ten se vykašle i na zákaz. Navíc z hlediska zajištění bezpečnosti ten zákaz vydat bez problémů lze, ale trochu v jiné podobě a rozsahu a to je asi především to, na co naráží Kmocháček.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Kmochacek, 25.08.2014 2:43
Přesně tak!
Kdyby vydali zákaz krátkodobý..., kdyby vydali místo zákazu důrazné varování..., kdyby komunikovali a argumentovali...

Ale jednání PMO jasně ukazuje, že vodáci jsou pro ně jen obtížný hmyz. Zakáže bez oprávnění (nejspíš) a hotovo. Vydalo zákaz i pro pěší podél toku? Pro rybáře?
NE!
Proč? Suchozemce kácení stromů ohrožovat nebude? Nejspíš ne, protože stačí hbitě uskočit. PMO zakazuje, protože
http://sumpersky.denik.cz/zpra...

Chápu, chtějí mít krytá záda, ale takhle?!?


Petře, sice PMO dle tvých slov spolupracuje, ale rozhodně si nevzalo bezpečnost na jezech za své, viz vousatý článek z 13.10.2010:
http://www.raft.cz/Clanek-Pokr...
"na Moravě se nám ozval ředitel povodí Horní Moravy pan ing Fína, a rovnou nám nabídl jednání ohledně bezpečnosti na jezech.... budeme jednat nejen o tom, jak si představujeme jednotlivá opatření. Chci vysvětlovat (Ešus) jejich opodstatnění, ale chci tam taky prezentovat, jak bychom si představovali ideální jez ... a vnuknout myšlenku, že pokud povodí vezme tyhle věci za své, tak že je pro něj levnější tohle požadovat už po případném investorovi stavby, než-li to z různých důvodů dodělávat potom."

A po 3 letech plodné diskuse s vodáky o bezpečnosti jezů nechá postavit další hrůzu:
http://www.raft.cz/Clanek-Na-M...
a cituji z TV:
"Podle Povodí nikdo nečekal, jak může být místo pro vodáky nebezpečné..." Smajlík

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Petr, 25.08.2014 8:44
Ano já vím, ale mohlo by to být daleko horší, viz např. Povodí Odry, které odmítá financovat zabezpečování jezů. Chápu, že plošný zákaz je špatný a že by to mohli lépe upřesnit kde ve kterou dobu se bude kácet, jenže takto je to pro ně jednodušší. A to je samozřejmě špatně. Nevím, jde jen o to, aby jejich vstřícnost (alespoň na této úrovni) nebyla zbytečně otupena. Věřím též, že už žádná další Šantovka nebude.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Lubor, 25.08.2014 15:18
Kmocháčku, vůbec se mi nelíbí, aby se obecně a veřejně o Povodí Moravy říkalo, že jsou pro ně vodáci obtížný hmyz. V posledních letech se opravdu snaží s vodáky spolupracovat a podporovat je. Já přicházím do styku především s oddělením, které má na starost povodí Dyje (Svratka, Jihlava, Svitava…) a ti jsou vždy ochotní a vstřícní.

Nejde mi o obhajování zákazu, na to jsem ti řekl názor ústně, jde o to zevšeobecnění, které úplně shazuje snahu Povodí Moravy s vodáky spolupracovat, já tam narozdíl od tebe celkem často chodím a žádný obtížný hmyz pro ně nejsme, řekl bych, že je to úplně naopak.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Kmochacek, 26.08.2014 0:17
Dobře, tedy konkrétně... PMO - Závod horní Morava považuje mne za obtížný hmyz. Předloni jsem jim posílal dotaz, jaký mají náhled na sjíždění jezů - odpověděli mi,ale na úplně něco jiného. Znovu jsem vznesl doplňující dotaz, ale už se nikdo neozval. Nyní přesně to samé - dotaz- urgence - odpověď mimo mísu, dotaz - urgence - NIC!

Ty jednáš s úplně jinými lidmi, však se taky podívej, jak řeší závod střední Morava kácení stromů:
http://www.pmo.cz/cz/media/akt...
- cedule, varování atd. Žádný nesmyslný dlouhodobý zákazy. Za mne OK. Smajlík

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Monte, 26.08.2014 10:58
No měli by to dle výkladu vodního zákona minimálně oznámit příslušnému vodoprávnímu úřadu ( ten možná vydal nějaké stanovisko, proti kterému by se dalo odvolat v nějaké zákonné lhůtě ?! Smajlík , ale asi to tak v praxi nefunguje ...)

Z vodního zákona :

§ 47

Správa vodních toků

(1) Vodní toky jsou předmětem správy. Člení se na významné vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.

(2) Správou vodních toků se rozumí povinnost

a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků z hlediska funkcí vodního toku,

b) pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni, s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce odpovídala přírodním podmínkám daného místa; to neplatí, jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa,

c) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku,26) popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního důvodu,

d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud slouží k zajištění funkcí vodního toku,

e) vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku,

f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích27) a v územních systémech ekologické stability,28)

g) spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích,

h) navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Klasik, 26.08.2014 14:49
Nevydává se nic. Udržovací práce provádět musíš ze zákona a tak povolování by to byla jen zbytečná buzerace. I tak je jí dost. Příprava podstatných udržovacích prací je jako příprava pro stavební povolení, jen o to povolení se nežádá.

Pravidelně řeším vyjádření různých orgánů ve znění "Ne, to opravovat nebudete, nelze atd. Protože ..." a různé nesmysly (autobus, doprava, stromy nelze kácet, brouček, ...). Vyjádření musím mít i když nežádám o žádné povolení. Já na to pak často mohu odpovědět pouze "OK, takže navrhujete počkat až to spadne a bude se to řešit jako havárie? Až to spadne dáme tam cedulky, že se to mohlo opravit, ale protože ... . Ono to třeba někoho zabije, ale příbuzní to jistě pochopí."

Zrovna dnes jsem podobný dotaz vznášel na policii.

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Monte, 26.08.2014 17:42
jj, ale já neměl na mysli ani tak žádost a povolení ( nebo "rozhodnutí" ), jen to OZNÁMENÍ na ORP.( to můžou dát při "ohrožení života či zdraví" i dodatečně .... ), viz:

P.S. Kdy není třeba povolení ke kácení:

Údržba břehových porostů (do 10, 8, 6 m od břehové linie) při správě vodních toků - oznamuje se 15 dnů předem, lze omezit, pozastavit…

Zřejmé a bezprostřední ohrožení života či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – oznamuje se do 15 dnů po


Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, Kmochacek, 28.08.2014 17:31
po delší pauze je zde pokračování...

25.8. URGENCE URGENCE DOTAZU Smajlík

urgence zaslána i řediteli závodu Horní Morava a tím jsem nejspíš prolomil hradbu mlčení a rozpoutal na půdě PMO horečnatou diskusi, na základě čeho vlastně vydali ten "zákaz splouvání". Níže uvedená odpověď je vůbec PRVNÍ!, v které jsou alespoň nějaké argumenty a lze ji považovat za odpověd hodnou státní instituce.

27.8. ODPOVĚĎ (zkráceno):
"V daném případě se jedná o údržbu břehového porostu formou kácení stromů, kde je vytyčen ohrožený prostor, kam nemá, kromě zaměstnanců... nikdo přístup... Ohroženým prostorem při kácení stromu se rozumí kruhová plocha nejméně o poloměru dvojnásobné výšky káceného stromu, vyžaduje-li to charakter pracoviště, i více. Před započetím hlavního řezu a při vlastním kácení stromu až do jeho dopadu na zem (v naších podmínkách i do vodního toku – kruhová plocha) se v ohroženém prostoru nesmí nacházet fyzické osoby, které v ohroženém prostoru nekonají práci... (příloha Nařízení Vlády č.28/2002 Sb ).

V této souvislosti připomínáme i znění odst. 5, § 7 Vodního zákona ... Povrchové vody lze užívat k plavbě jen tak, aby při tom nedošlo k ohrožení zájmů rekreace, jakosti vod a vodních ekosystémů, BEZPEČNOSTI OSOB a vodních děl; rozsah a podmínky užívání povrchových vod k plavbě stanoví Ministerstvo dopravy a spojů v dohodě s Ministerstvem životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství vyhláškou.

Při provádění kácení porostů dochází jednoznačně k ohrožení života a zdraví osob. V této souvislosti upozorňuji i na to, že život a zdraví občanů je důležitý zájem chráněný zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákon, v platném znění.

Co se týče Vašeho požadavku na dodání kopií příslušných předpisů, tak Vás musíme odkázat na prostudování výše uvedených nařízení vlády a zákona."
-------------------------------------

Co z toho vyplývá?

1. existuje dokument PMO, kterým vyhlašuje dlouhodobý "zákaz splouvání" Mlýnského náhonu? NEEXISTUJE! Jediné, co PMO kolem toho vydalo, je jedna věta napsaná na jejich webu

2. může PMO vyhlásit dlouhodobý "zákaz splouvání"? NEMŮŽE! Může ale určitě zakázat krátkodový vstup osob "před započetím hlavního řezu a při vlastním kácení stromu až do jeho dopadu na zem"

3. může PMO pro "zákaz splutí" uplatnit odst.5, §7 Vodního zákona? NEMŮŽE! Tento § je vysvětlován a rozvíjen zmíněnou vyhláškou (241/2002) a v ní je pouze ten slavný "zákaz plutí" za vyhlášeného II.a III.SPA. Zbytek se týká spalovacích motorů na vodě...

ZÁVĚR:
PMO nemá oprávnění (resp. nedokázalo vůbec prokázat, že má) zakázat (dlouhodobě) splutí vodního toku z důvodu kácení stromů. Určitě ale může krátkodobě zakázat vstup VŠECH!, tedy i pěších osob do blízkosti probíhajícího kácení. O tom jsem ale neměl nikdy pochyb a 100% souhlasím.

Nicméně má komunikace s PMO dále pokračuje, ale moc nevěřím, že bude opětována. PMO totiž mne (jako vodáka), "prudí" dlouhodobým zákazem splouvání, tedy já ho zas naoplátku "prudím" dotazy, ať mi doloží, že na to má právo Smajlík

Odpovědět

|_Re: Zákaz splouvání Moravy ane, řeka: Mlýnský náhon Moravy, wolejoffka, 02.09.2014 11:02
Kmocháčku, já ti fandím.
Pokračuj v reportech, je to zábavné.

Odpovědět


 


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

 
Reklama
03.10.2022 9:15 V sobotu 8.10. se pojede Rokytka, propozice k akci jsou v kalendáři na raft.cz. Bohužel ani letos nebude Botič, opravuje se hráz.
23.09.2022 9:43 Pozor na Ostrově hrůzi pod Mýtem na Jizeře. Naplavené větve stále brání nájezdu do obou ramen a je to zde velmi nebezpečné. I níže jsou padlé stromy, ale dají se objet.
20.09.2022 21:45 Ani další termín na podzimní splutí Jihlavy pod Mohelnem nebude letos uskutečněn. Termín 25.9. se ruší z důvodu nedostatku vody v nádrži.
14.09.2022 14:32 Poslední letošní ježdění pro všechny lodě na umělé slalomové dráze Trnávka. VODA TEČE: Sobota 24.9. 10:00-12:00, 14:00-16:00 a Neděle 25.9. 9:00-13:00
12.09.2022 8:36 Ve dnech 12.9. – 16.9.2022 bude z důvodu opravných prací na jezu v Dolánkách u Turnova vypuštěna jezová zdrž. Veškerý průtok Jizerou bude převáděn obtokovým korytem pod vakovým jezem. Doporučujeme ukončit plavbu v bezpečné vzdálenosti od obvyklého místa přistávání!
09.09.2022 7:56 Akce na Ostravici od Šance 24.9. je zrušena. Pouštění vody se nebude konat.
02.08.2022 8:36 Boj obyvatel Bosny proti vodním elektrárnám je úspěšný. Dokonce mají zákon, který zakazuje stavby nových MVE! Více ct24.cz.
26.07.2022 8:27 Zelená energie v praxi - kromě mnoha negativních dopadů na životní prostředí vlivem příčné překážky v toku i mrtvé ryby a mrtvá řeka - záznam od 22:20. Přitom 1400 MVE vyrobí pouze 6 promile celkově vyrobené elektřiny.
04.10. Bazar prodám: Prodám 1x použité neoprénové boty se zipem 500 neopren 3 mm černo-šedé. Vel 38. Boty speciálně navr

03.10. Bazar prodám: Suche kalhoty, velikost 62, skoro nepouživané.

02.10. Ztráta: Hamerak 2022, nededele 02.10, uplavalo mi padlo TNP Rapa Carbon, se zlutou samolepkou Kajakarshop (v

02.10. Bazar prodám: NOVÉ HIKO SLIM neoprenové rukavice, jedny z nejoblíbenějších mezi vodáky. Protiskluzný tisk, zátěr p

29.09. Nález: Neoprenové rukavice S a L nalezené na Salze. Česká parta je hledala 24-25.9 a ptali se nás. Našli js

28.09. Volné místo: Ahoj, najde se zkušený zadák na splutí Hameráku tento víkend 1.-2.10. Jedeme 2 baraky a mě zdravotn

27.09. Kdo vezme: Hledám milého a schopného kotrčníka, kterému chybí snaživý a snad i schopný háček. Ráda bych se zdok

27.09. Volné místo: Hledají se srdcaři, kteří by měli chuť nahradit (kvůli předpovědi počasí) odpadlé kamarády na Sázavě

21.09. Bazar prodám: Jackson RockStar L nevařený lod je v praze, možno vyzkoušet v troji

18.09. Ztráta: V sobotu 17.9. při sjíždění Moravice pod Žimrovickým jezem nám uplavalo pádlo (list modrý, 165 cm).

Reklama
Vtip Karla Macase
21.09. Labe: Zachyceno dne 21.9.2022 na FB Ahojda, dostalo se ke mě varování od vodáků z Jablonce, Liberce: "A
12.09. Vltava: Pozor při nácviku na Liře. Ahoj, davy pominuly, proto si dovolím upozornit na roxor vlevo pod Lirou
24.07. Vltava: Jestli chcete vidět lidské dno, jeďte Vltavu. Ti co berou sebou děti, připravte se na opilé močící t
19.07. Zrmanja: Ahoj, tak nám letos nedovolili ani to splutí na vlastní lodi v přidružení s komerční skupinou (prý n
18.07. Dyje: Upozornění na dolní Dyji! V důsledku meteorologické situace (překotné jaro, sucho, vítr ke hrázi) a
07.07. Mrežnica: Ahoj, od 2022 lze na Mrežnicu (úsek Přemyšle - Robinson kemp) pouze s místním guidem, nestačí jen
07.07. Zrmanja: Ahoj, od 2022 lze na Zrmanju pouze s místním guidem, nestačí jen zaplacený permit. Dá se dopředu z
28.06. Sázava: Informace o stavebních prací na řece Sázavě: Od 11.7.2022 do cca 15.08.2022 bude probíhat překop h
07.06. Blanice vlašimská: Pozor, v Radonicích rekonstruují objekt limnigrafu a semafor tak pro Blanici vůbec neplatí. Během re
02.06. Vltava: Upozornění na další fázi opravy Staroměstského jezu. Na přelomu května a června se pracovní síly a

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.