Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/cechy/janovicky.aspx
Home Česká republika Janovický potok Mapa

Potok Janovický potok

62% Oblíbenost řeky


Následující informace Vám poskytl Fikus
 • Pramen: poblíž Vrchotových Janovic u Votic ve středních Čechách
 • Délka toku (sjízdné) v km: 13.6
 • Obtížnost:
    Úsek Říční km Obtížnost
  středníBezejovice - ][s no. [114]13.6 - 10.3ZW - WW I
  ][s no. [114] - mlýn Kožlí 10.3 - 8.9WW I-II (!)
  mlýn Kožlí - ][s Krusičany 8.9 - 3.6ZW - WW I
  dolní][s Krusičany- ústí do Sázavy3.6 - 0.0ZW - WW I

 • Podmínky: Potok pramení nedaleko Vrchotových Janovic u Votic ve středních Čechách a jeho tok v celkové délce přes 20 km směřuje k severu. Zpočátku úzký potůček protéká nehlubokým údolím a napájí několik menších rybníků. Teprve až za Bezejovicemi se dá uvažovat o sjízdnosti, ale i ve středním úseku je možnost splutí dosti problematická. Šířka se pohybuje kolem 2 až 3 metrů, koryto bývá zataraseno padlým dřevem a naplaveninami, břehy zarostlé. Okolní krajina je malebná, podél břehů louky a lesy. Za obcí Mlýny pod vrchem Chlum se za ř. km. 11,0 potok zařezává do hlubokého úzkého kaňonu. Řečiště má místy větší spád, je silně balvanité a nepřehledné. Na levém břehu se nachází zřícenina hradu Kožlí, o kilometr dále stejnojmenný mlýn. Přítomné jsou časté lávky sloužící jako vstup na pravý břeh do uznané bažantnice, která přináleží k loveckému zámku Konopiště a vstup je sem zakázán. Dále se krajina opět rozevírá do mělkého údolí. U obce Hrusice potok prochází opět soustavou menších rybníků pod názvem Hamry. Od Krusičan je koryto částečně udržované, šířka od 2 do 4 metrů, v silných meandrech místy zúžené až na 1 m. S padlými stromy a naplaveninami však nutno počítat vždy. V Týnci nad Sázavou se vlévá zleva do Sázavy na ř. km. 19,2.
  Obtížnost je závislá na vodním stavu a množství překážek v korytě, nejčastěji ZW až WW I, místy WW II. Šířka koryta se pohybuje od 1 do 4 metrů, nejčastěji kolem 2,5 m.
  V horním úseku je potok zpravidla nesjízdný, ve středním pak jen zřídka po vydatných deštích nebo oblevě. V nejhezčím úseku v kaňonu pod Chlumem sjízdnost problematická zejména vzhledem k velkým balvanům v korytě. Při velké vodě, kdy hladina přelije kameny může obtížnost vzhledem k nepřehlednosti, zúžení koryta a překážkám dosáhnout až WW III. V dolním úseku pod rybníky z Krusičan bezpečně sjízdné po deštích.
 • Sjízdná na čem, kdy, pro koho:
  Limity sjízdnosti jsou definovány pro plastové kánoe se středně zkušenou posádkou, která si dokáže i za nižších stavů najít proudnici s dostatkem vody. Pro majitele kajaků, zkušené vodáky nebo pro vodáky, kterým nevadí občasné přetahování, může být limit nižší. Naopak pro rafty, laminátky nebo začínající vodáky je obvykle nutné vody více.
  ÚsekkdyVodočetAktuálně CHMU Aktuální sjízdnost
  celýpouze krátce z jara nebo po vydatných deštích   
  Mapa sjízdnosti
 • Charakter řeky:
  Úsekšířka, typ korytaokolítyp lodědoporučeno prorychlost plavby
  celý1-4m, většinou 2.5mlouky, lesy, kaňonkajak, uzavřenézkušené 

 • Nejhezčí úsek: Kožlí kaňon
 • Nebezpečný úsek: kaňon Kožlí za mostem silnice č. 114, nesjízdné jezy před Krusičanským mostem a před ústím v Týnci nad. Sáz., nízké lávky a možnost napadaných stromů
 • Obvyklý začátek a konec: viz. Přístup k řece
 • Plavbu spojit s řekou: Sazava
 • Přístup k řece: silnice dobře: Bezejovice, most silnice č. 114 mezi Neveklovem a Benešovem, přemostění pod Vatěkovem, Václavice, Krusičany, Týnec nad. Sáz.
 • Tábořiště: (Přidání nového odkazu )


Řeku už jeli: (5)
zapsat do zápisníku jel jsem ji taky (zapsat do zápisníku) Chystám se na ni
Kdo Km Trasa Obtížnost Datum Loď Hodnocení

Eki
2 Nízká lávka pod Krusičany - ústí do Sázavy ZW 9.10.22 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: 0,7 m3/s v Krusičanech Popis: Zkusil jsem tento potok, protože nahoře ve Mlýnech měl lepší než normální stav díky vypouštění rybníků. Bohužel cestou vody moc nepřibylo, tak jsem musel začít až pod Krusičany, lépe řečeno u nízké betonové lávky pro auta před začátkem Týnce. Na peřejkách to v singlu mírně dřelo, pro pohodový průjezd bych odhadoval tak ještě 10 cm výše. Dva padlé stromy a závěrečný jez u Sázavy, kůli kterým jsem musel z lodi. Potokařina, občas vrbičky, ale vše s opatrností průjezdné. Barevné listí okolo. Žluna, nutrie, skorec, hrající si děti na vrbě. Nepotkána žádná loď. Spluto v singlu na pálavě.

Robert
13 Bezejovice - ústí ZW, WW I, WW II 21.9.22 nafukovací kajak Hodnoceni
Vodočet: Václavice 3.2 kubíku Popis: Na začátku svižná potočina, okolo hradu Kožlí moc pěkné, pak se atraktivita rychle snižuje až k velmi otravné vrbičkárně kulminující zhruba v polovině cesty mezi Václavicemi a Krusičany. Krusičanská kaskáda je jakýmsi výjimečným zjevem, zajímavost toku zůstala slabší až do Týnce. Hodnotím jen ten vršek. Plavba mi trvala 3.5 hodiny na Solaru.

Eki
1 nad vesnicí Mlýny pod jezem - za poslední bývalý mlýn Mlýny+golf ZW, WW I 22.5.21 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: cca 1,35 m3/s stanice Václavice Popis: Před týdnem otřásla osadou Mlýny (okres Benešov) událost roku - od mostu vyplulo snad 8 kajaků. Obyvatelstvo si to vyprávělo ještě po týdnu. Voda už opadla, ale stále nadprůměr, tak jsem to později večer po chalupářských povinnostech zkusil v singlu na pálavě, a šlo to, občasné dření, takže už pod limitní. Prodírání křovinami bylo zřejmě díky průjezdu vodáků před týdnem lehčí. Několik jetelných stupínků. Různé i suché náhony k různým mlýnům. Za posledním bývalým mlýnem osady Mlýny a před golfovým areálem, celkem asi po 1,4 km, plavba ukončena, kůli pozdnímu večeru a nutnosti portáže zpět. Nepotkal jsem samozřejmě ani pádlo.

Koks
13 Mlýny-ústí ZW, WW I, WW II 15.5.21 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: Krusičany 55cm/4cbm Popis: Zajímavý počin-Janovický potok. První třetina Mlýny-Václavice krásná úžasná typická potůčkárna, slušnej proud, úzký malebný údolí, stromů a přenášení trocha, sem tam dvojková peřej. Na tyto peřejky bylo vody tak akorát, jinak mírnej nadstav. Druhý usek Václavice-Krusičany naprosto příšerná vrbičkárna, sem už nechci. V Krusičanech kaskáda výživná, až WW IV, někdo jel, někdo se cvak, já přenes. Poslední úsek co se týče vrbek už skoro dobrý, ale už jen rychleji tekoucí ZW, spousta bahna. Celkový dojem tedy- smíšený :/

Herčus
13 Mlýny (1. most) - Týnec nad Sázavou (řkm 0,3) ZW, WW I, WW II, WW III 15.5.21 nafukovací singl Hodnoceni
Vodočet: vodočet Václavice, stav: 185 cm, 4,8 m3/s, vodočet Krusičany, stav: 55 cm, 4,0 m3/s Popis: Tak jsem se po letech vrátil na Janovickej potok a dáváme ho až shora - začínáme ve vísce Mlýny, ale je vidět, že by to šlo dát ještě výš. Charakter toku bych rozdělil na několik úseků. 1. úsek Mlýny - ústí Nesvačilskýho potoka... to je taková klasická potočina, kde to sice tolik nehoupe ale teče to a hlava občas uhýbá před větvema. Někdy se potok kroutí, někde je narovnaný, má celkem svižnější proud díky docela dobrýmu spádu a je to taková ZW-WW1. Pod Mlýny je takovej kamenej zához alá jízek, co jde sjet. Zanedlouho sjedeme ještě jeden nízkej stupeň a už se dostáváme k lesu, kde mě překvapuje šířka koryta klidně i 6-7 metrů, to jsem tu nečekal. První kmen přes vodu jde nadzvednout, tak s pomocí asistence podplouváme. U samoty č.p. 6 je nízká betonová lávka, co přenášíme a kousek pod ní stromy přes vodu, co taky vyženou z lodi. To už na nás nevěřícně zírají golfisti, když projíždíme kolem jejich hřiště. Proplujeme ještě jeden strom, jen co z něj ulámeme pár větví, pak nám v narovnanym korytě našlehá tváře trocha proutí a jak opustíme areál golfu, tak sjedeme jeden vyšší jez, co má mezi sebou traverzy a je třeba se trefit mezi - za nás to jde zcela vlevo. Vody tu máme dostatek, tak akorát na splutí a jen na pár místech to chtělo trochu víc. Tenhle úsek bych hodnotil na téměř 4 hvězdy. 2. úsek od ústí Nesvačilskýho potoka - silniční most u Vatěkova je asi to nejhezčí, co může potok nabídnout. Až k mostu silnice 114 je koryto přehledný a nezapadaný, kromě jednoho stromu pár metrů před mostem a jednoho proudu do křoví v zatáčce, co se musí trochu máknout aby to do něj nenahnalo. Pod mostem chytám vracák a fotím si most, jakoby to byl vodočet pro případný posouzení vodního stavu pro budoucí plavbu někdy příště. Rohy mostu jsou z kamenných pravidelných kvádrů a odshora je nad hladinou vidět těchto kvádrů 8 celých a vykukují tak 2 centimetry z devátýho kvádru. V potoce se častějc objevují přehledné peřeje WW1 a okolí je malebnější. Jakmile se přiblížíme ke zřícenině hradu Kožlí, začnou se častěji objevovat nízké lávky, které většinou nejdou plynule podjet a musí se buď přenést, nebo se pod ně v lodi podsoukat - až k mostu na Vatěkov máme skóre 3x podsoukáno a 4x přeneseno + 1x přetažení stromu. V pravotočivý zatáčce pod hradem začne první WW2 peřej a v následující levotočivý zatáče jsou ještě 2 peřeje WW2, bohužel komplikovaný zmíněnejma nízkejma lávkama - na vodáky se tu holt moc nemyslelo. Taky jsme v těchto dvojkových peřejích pociťovali mírnej nedostatek vody, jakože to v pohodě šlo s občasným drncnutím jet, někdy technický průjezdy, ale víc vody by bylo lepší. Od přítoku potoka Tisem už zase jen ZW-WW1 v hezkým údolí až do místa, kde se potok oddálí od cyklostezky, opustí údolí a začne se kroutit v zábavných a hezkých meandrech až k mostu. Nebýt tu tolik lávek a být tu trochu víc vody, tak tenhle úsek za mě rozhodně 5 hvězd, ovšem v konstalaci s lávkami jen taková silnější 4hvězda. 3. úsek od mostu na Vatěkov - Václavice je nejprve přirozeně meandrující a před Václavicemi narovnanější v lukách se stromovím podíl břehů. Tu a tam se našlo hezčí místo, ale několikrát, odhadem 6x jsme řešili padlé stromy, někdy došlo i na přesun 50 metrů po souši z důvodů koncentrace padlých stromů, že nemělo smysl dávat na vodu. Vody dostatek. Hodnotím na 2,5 hvězdy. 4. úsek Václavice - Hrusice... nejdřív regulované napřímené koryto s vodou po okraj horní hrany břehů. Jelikož kulminace byla předchozí den větší, tak na březích se při přetahování boty bořili do 15cm bahna. Přetahujeme jednu lávku ještě v narovnaném korytě a jak se přiblížíme k rybníku Hamry, koryto se začne opět kroutit a zesílí zátarasy ze stromů a větví, musíme opět hodněkrát, odhadem 6x z lodí. Něco se mi podařilo prořezat, ale většinou šlo o mohutné stromy. Ke konci jedno malý zpestření plavbou vrbovým lesíkem a kličkováním skrz. U mostu u Hrusic je před mostem kovová trubka, co byla nízko a zase jsme museli lodě podsunout. Vody nadbytek. Tento úsek bych hodnotil i po přírodní stránce jako nezajímavý a tak dávám 2 hvězdy, protože pod jedinou hvězdou by to taky mohlo být ještě horší. 5. úsek Hrusice - Krusičany (mostek u hráze rybníka Krčín)... Regulovaný zarovnaný koryto s trochu lepším spádem, přetahujeme jeden strom, projedeme jedno horší místo s pitomě rostlými větvemi, zhoupneme se na jednom stupni a jedné peřeji, jinak to celou dobu hezky teče, ale je to takový furt stejný. Vody nadbytek. Hodnotím na 2,5 hvězdy. 6. úsek Krusičanská kaskáda. Je to takovej schod jako vodopády na Vrchlici - Od mostku nájezd do peřeje, co se po 15ti metrech promění ve dvoumetrovej skalní WW4 skok, krátká laguna následovaná peřejí WW3 do esíčka a dost z kopce zakončená takovým nepřehledným divnoválečkem s hustším větvovím, druhá laguna a krátká peřej WW2 už přehlednější zakončená třetí lagunou. Celé to má převýšení nějakých 6 metrů na asi 100 metrech vodorovných. Pár kajaků to jede kompletně, někteří včetně mě si odpustí WW4 skok a jedou z první laguny a někdo až z druhý. Bylo by možná dobrý napsat na ten mostek nahoru nějakej varovnej nápis, protože si moc neumim představit maníka s otevřenou plastovou deblovkou, jak do toho nic netušíc vletí. Chtělo to možná trochu víc vody, abych se odvážil to jet celý, ale za týhle vody mi přišel nájezd do skoku s nafukovací singlovkou moc komplikovanej. Hodnotím na 5 hvězd. 7. úsek - pod kaskádou - ústí do Sázavy... Ten jsem jel pár let zpátky a nevím jestli to bylo tou euforií z premiéry na tomhle potoce, kterej jsem si chtěl sjet, nebo to bylo momentálně výrazně vyšším vodním stavem, než při první plavbě, ale tentokrát mě tenhle úsek už tolik nezaujal, jako předtím. Přišlo mi to míň zábavný, asi by to fakt chtělo míň vody, protože Tloskovskej potok přidal další nášup - Ten by byl možná i taky sjízdnej. Pod Krusičany přeneseme 1 strom, následuje celkem čistá pasáž až k mostku, co jsme tentokrát vnímali spíš jako brod a přejeli v lodi horem. Pak okolo Kozlovického dubu přenášíme myslím 2 nebo 3 stromy kousek po sobě. Na začátku Týnce proběhla čistka okrasných vrb a zbyly z nich jen pařezy. Ještě musíme přenést jednu lávku v Týnci, co včerejší kulminace nevzala s sebou a už dojíždíme k auto, co máme 300 metrů nad ústím, abychom nemuseli řešit vysoký stupeň na ústí. Tentokrát hodnotím jako slabší 4 hvězdy. Za těch několik let přibyly na potoce 2 vodočty k dohledání na povodí. Nevím, nakolik se jim dá věřit, ale zapisuju si je a třeba to časem vyzjistím, jestli ukazují správně, nebo ne. I když jsme si plavbu několikrát užívali a několikrát trpěli, tak ve výsledku jsem rád, že jsme si to sjeli prakticky celý, protože ten horní úsek asi jel málokdo a nebýt těch zpropadených lávek, bylo by to tam moc hezký.

Ivis
4 Pritok Tloskovicky potok 3,7 - Tynec n.S. , ul. U Janovickeho potoka, pred mostem 0,2 ZW, WW I 12.2.20 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: Václavice 104 cm, 0,56 m3/s a Krusicany 13 cm, 0,3 m3/s Popis: I kdyz vodocet ukazoval nárůst oproti normálu 30 cm , tak malo vody a zklamani. S ohledem na to , ze toho ted stale jeste tece plno. Tak jedina spokojenost nakonec se splutim potoka co ma dokonce kilometraz ve Vodackem průvodci Česko. A tímto splutim mi chybi v průvodci uz jen 5 toku , respektive 6 vcetne zakázané Rasnice na Šumavě. Co se vody tyka tak se asi musi orientovat v tomto useku jen podle vodoctu v Krusicanech , ale ten ukazuje bohuzel divne na netu. Ve Vaclavicich skutecne voda byla, takze nárůst asi skutecne zde byl, ale rybníky asi vodu nepouštěli dal, respektive ne tolik. Zde nahoře ve Vaclavicich byla sirka 2m a tak jsem se bal ze nejhezčí usek kanonem bude zapadany a i vody jeste malo mezi balvany. I na mem useku bylo minimalne 5 prekazek, takze jsem celkem překvapený z pozitivního hodnoceni zde. Je fakt ze ja jsem mel na perejkach vody malo , ale i kdyby vody bylo dost na perejkach ( zas tolik jich nebylo) tak maximalne 3 hvězdičky. Sirka byla mimo posledním 300 m v Týnci , kde byla az 8m stale cca 4m. V zaveru nekolik míní stupinku, pred kterými byl vzdy ale zátaras. Prumer 3 km/h a znovu urcite ne...

Eki
1 po rybníce v osadě Mlýny ZW 19.6.16 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: cca 30 l/s Popis: V rámci oslavy příprava soutěže a relaxace, hezky jarně

Herčus
4 Krusičany (pod kaskádou) - Týnec n. S. (ústí do Sázavy) ZW, WW I 6.3.16 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: nemá, nebo o něm nevím Popis: Zkusím popsat aspoň dolní část potoka. Nasedali jsme pod Krusičanskou kaskádou, která by dneska jen tak tak šla dát - v noci asi někde ještě sprchlo a bylo tu cca o 5 cm víc vody než včera. Kdyby se sem někdo chystal, tak do zejtra skoro stopro potok vydrží, možná i dýl, ale už bez kaskády. Pocity: Na 4 kilometrech před ústím potok nabídne vodákovi snad vše, co hezký potok může nabídnout a všechno v rozumné míře. Celkem hodně peřejek do WW1 (o dost víc než na Chotýšance), v některých částech čisté přehledné neregulované koryto, v jiných místech zas hezké meandry. Nad Týncem je kousek vrbičkárna, ale moc pěkná vrbičkárna, protože ze břehů mají zasázený takový ty vodníkovy vrby na pomlázky a pak i kousek voleje nad Týneckým stupněm před ústím. Celkem 5x přenášení - pod Krusičany je strom ve vodě, dá se přetáhnout přes kmen, pak samodomo lávka lepší zprava, pak strom přetáhnout zleva, pak je nízká betonová lávka, přetáhnout zleva a pak až v Týnci je jedna nízká lávka, ale dá se nedzvednout a projet a pak jsme přenesli ten stupeň u ústí do Sázavy. Dá se přenýst jedině zprava a ani to není úplně pohodlný. Skočit by ale šel, taková trochu vyšší Marcela na Botiči, ale za týhle vody skoro žádnej vývar. Sem se rozhodně budu rád vracet... zatim asi nejhezčí potok co jsem jel, když to porovnám s ostatními podobného charakteru a obtížnosti, co mám za sebou (Botič, Mastník do Radíče, Žirovnice vyjma peřejí u Kamenného Malíkova, Chotýšanka, Kocába). Už se těším, až to dáme ještě výš :) Hodnotím na 4 hvězdy, ale takové trochu lepší 4 hvězdy.


Zobrazit podrobnosti vodáků o této řece z jejich zápisků

nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

Reklama
Spolujízda (pendl aut)


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.