Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Vysledky-kontrol-MVE-v-roce-2017.aspx?ID_clanku=1975

Výsledky kontrol MVE v roce 2017

uveřejněno dne: 21.02.2018
suchý jez: Jesenný

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení ochrany vod provedli za loňský rok kontroly 99 malých vodních elektráren (MVE) zaměřené především na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích. U 13 MVE (cca 13 % ze všech kontrolovaných) zjistili porušení vodního zákona.

Reklama

„Oproti roku 2016, kdy zákon porušilo 18 % kontrolovaných elektráren, se tedy situace o něco zlepšila. Podíl na tom mají jak pravidelné kontroly ČIŽP, tak i lepší kázeň provozovatelů elektráren. V neposlední řadě ke zlepšení situace přispělo i příznivější počasí s více srážkami než v předchozím roce," zhodnotil Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

Nejčastějším zjištěným prohřeškem provozovatelů malých vodních elektráren bylo letos opět nedodržení stanoveného minimálního zůstatkového průtoku. Za pochybení zjištěná v roce 2017 inspektoři ČIŽP zatím zahájili 6 správních řízení. Z toho tři pokuty v celkové výši 30 tisíc korun už nabyly právní moci. U dalších 7 případů se správní řízení připravují. Týkají se řek: Kamenice, Úhlava, Bílina, Sázava, Oslava, Rokytná, Svitava, Svratka, Březná a Odra.

Suchý jez
Suchý jez

V loňském roce navíc nabyly právní moci další 4 pokuty z roku 2016 v celkové výši 235 tisíc korun. Souhrnná výše pokut, které nabyly právní moci v roce 2017, tedy po sečtení činí 265 tisíc korun.

Příklad kontrol v roce 2017

  • R.A. - ZNOJMO s.r.o. – pokuta 80 tisíc korun
    Provozovatel malé vodní elektrárny P2 na řece Ploučnici v Děčíně-Březinách provozoval elektrárnu i při nízkých stavech vody a nezachoval tak minimální zůstatkový průtok.
  • Prokop mlýn Borovy s.r.o. – pokuta 10 tisíc korun
    Společnost se dopustila správního deliktu tím, že neosadila vodočetnou lať s vyznačením hladiny Q355 na jezu u malé vodní elektrárny Borovy, umístěné v obci Borovy, na toku Úhlava, ř. km 40,900.
  • STORK & Co. spol. s r.o. – pokuta 10 tisíc korun
    Společnost se dopustila správního deliktu tím, že při provozu malé vodní elektrárny Termesivy nedodržela minimální zůstatkový průtok pod jezem, umístěným na řece Sázava, ř. km 165,190.

Srovnání kontrol MVE 2015 - 2017

V roce 2015 bylo zkontrolováno 146 MVE, zahájeno 31 správních řízení. Právní moci nabylo 19 rozhodnutí v celkové výši 660 tisíc korun.
V roce 2016 bylo zkontrolováno 93 MVE, zahájeno 15 správních řízení. Právní moci nabylo 12 rozhodnutí v celkové výši 146 tisíc korun.
V roce 2017 bylo zkontrolováno 99 MVE, zatím zahájeno 6 správních řízení. Dalších 7 zahájeno bude. Právní moci nabyla 3 rozhodnutí v celkové výši 30 tisíc korun.

ČIŽP

Na suché jezy bylo podáno nejvíce podnětů v historii

Aktivity v rámci suchých jezů byly vloni velmi výrazné. Podali jsme celkem 15 podnětů na kontrolu dodržení minimálního zůstatkového průtoku, což je nejvíce v historii projektu. I v letošním roce budeme dále pokračovat a hlídat průtoky pod odběrnými místy. Pokud byste chtěli aktivity suchých a nebezpečných jezů nebo aktivity ohledně prosazování vodní turistiky v naší legislativě podpořit, můžete tak udělat buď reklamou na raft.cz nebo některou jinou možností.

Nový design webu

Kromě venkovních aktivit pracuje i na vzhledu webu suchých jezů. Věřím, že se nový design bude líbit.

Petr
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Půjčovna lodí Otava tour