Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Suche-jezy-2018.aspx?ID_clanku=2055

Suché jezy 2018

uveřejněno dne: 12.12.2018
suchý jez: Čivice

Letošní rok byl na vodu velmi skoupý a mnohé řeky se ocitly s vodními stavy na historicky nejnižších číslech. Lužnice byla nesplavná už od konce dubna a taktéž Sázava se stala během léta prakticky nesjízdnou. S nízkými průtoky se museli vypořádat nejenom vodáci, ale také majitelé MVE, kteří odebírají vodu z řeky. Ne vždy však jejich odběr souhlasil s vydaným povolením k nakládání s povrchovými vodami. Inspekce v letošním roce zkontrolovala na 135 MVE a u 14 z nich zjistila pochybení. Jen na webu suchejezy.cz bylo zadáno přes 10 suchých jezů a z toho jsme podali k ČIŽP na 7 podnětů. U třech z nich bylo zaznamenáno porušení MZP a to u jezů na Berounce, Jizeře a Úhlavě.

Reklama
Suchá Sázava v dubnu
Suchá Sázava v dubnu

Na Sázavě někdo vysával celou řeku

První dva podněty jsme ale dávali na dolní Sázavu už během května, kdy jsme zaznamenávali prudké propady v průtocích na vodočtu v Nespekách. Tyto propady pak způsobovaly několik suchých jezů níže po proudu, takže náš podnět nesměřoval na konkrétní MVE. Situace byla tak vážná, že na několik hodin doslova zmizela veškerá voda z řeky. Bohužel se nepodařilo najít konkrétního viníka celé události, i když jsme se problematice věnovali poměrně dlouze. Dokonce jsme nainstalovali i fotopastě k jezům, jenže některé byly ukradeny. Několikrát jsme informovali inspektory ČIŽP, že dochází aktuálně k propadu, aby se mohli dostavit na řeku co nejdříve a zjistit příčinu. Situace se nakonec vyřešila sama tím, že v Sázavě klesl průtok na tak nízké hodnoty, že už plavba a ani odběr vody z řeky pro MVE nebyl možný. Pravděpodobnou příčinou mohla být buď manipulace na nějakém jezu, kdy došlo k nepovolenému nadržování vody v nadjezí (špičkování), nebo odběr vody z řeky pro zavlažování blízkého golfového resortu.

Graf průtoku
Graf průtoku

Výše udělených pokut ČIŽP v roce 2018

Z důvodu probíhajících lhůt nabyla k 20. 11. 2018 právní moci jen dvě řízení o pokutě ve výši 20 a 50 tisíc korun. V ostatních případech řízení o pokutě probíhá. U dalších 5 případů se přestupková řízení připravují. V letošním roce navíc nabylo právní moci dalších 6 rozhodnutí z kontrol proběhlých v roce 2017. Výše pokut u těchto rozhodnutí činí 145 tisíc korun. Podrobnější zpráva o kontrolách inspekce je na www.cizp.cz.

Suchý jez Čivice na Berounce
Suchý jez Čivice na Berounce

Budeme věřit, že příští rok se počasí umoudří a naše řeky se stanou opět splavnými. I nadále budeme pokračovat v naší činnosti, kdy již šestým rokem budeme dohlížet na dodržování minimálních průtoků pod jezy.

Petr
Diskuse nad článkem
Dobrá práce, Lasička, 12.12.2018 11:09
| Re: Dobrá práce, Střelec, 12.12.2018 13:44
| Re: Dobrá práce, Petr, 13.12.2018 8:17
Pokuty, Kimbo, 12.12.2018 23:45
Naklady, Rostak, 13.12.2018 12:22
| Re: Naklady, Střelec, 13.12.2018 18:14
| Re: Naklady, Chobotnice, 13.12.2018 21:48
| Re: Naklady, Petr, 14.12.2018 10:46
Jezy, Chobotnice, 14.12.2018 0:49
| Re: Jezy, Petr, 14.12.2018 10:52
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.