Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Stavba-dalsi-MVE-nebyla-povolena.aspx?ID_clanku=2166

Stavba další MVE nebyla povolena

uveřejněno dne: 29.01.2020 | popisované řeky: Tichá Orlice

I když by se zdálo, že energetický potenciál našich řek je již dávno vyčerpaný, přesto je o výstavbu malých elektráren (MVE) stále velký zájem. Po pokusu o stavbu MVE na Otavě je tu další snaha o postavení MVE na Tiché Orlici u Bezpráví v rámci Přírodní rezervace Orlice. Zde chtěla firma vybudovat vakový jez v místě současného nízkého a sjízdného stupně se vzdutím 300 m a s derivační elektrárnou, která by vracela vodu po 120 m. AVTS byla informována krajským úřadem v Pardubicích o záměru povolit výjimku na zvláště chráněné druhy vodních živočichů kvůli stavbě MVE. Investor si zajistil znalecký posudek z ochrany přírody, který stavbu MVE podporoval. Byli jsme proto v poměrně složité situaci, jelikož úsek z Letohradu přes Ústí do Brandýsa se často turisticky využívá. Je to velmi pěkná dvoudenní voda, která by byla znehodnocena o dalších 500 m, ale jak postupovat v případě kladného posudku?

Reklama
Stupeň, který měl být přebudován na vakový jez
Stupeň, který měl být přebudován na vakový jez

Po podrobném zhodnocení celé situace, nastudování veškerých podkladů, technických parametrů MVE a znalosti místního prostředí bylo velmi alarmující, že průtoky a předpokládaný roční výkon MVE uváděný v žádosti byl poměrně vysoký a to 500 000 kWh. Poslední roky je zde voda jen velmi krátkou dobu. Provedli jsme proto důkladnou analýzu vodních stavů a sestavili velmi podrobný přehled průtoků v návaznosti na výkon MVE za roky 2018 a 2019. Nebylo to vůbec jednoduché, ale naštěstí máme dostatečné zdroje historických vodních stavů. Z nich vyšlo naše přesvědčení, že údaje v žádosti jsou naprosto mylné. Vycházejí z údajů Qm od ČHMU, jenže tyto hodnoty jsou ČHMU vypočteny za referenční období 1981–2010 a v době extrémních změn teplot a srážek nejsou dle našeho názoru absolutně relevantní. Za posledních 10 let bylo 9 let teplotně vysoce nadprůměrných a s tím souvisí i výrazné snížení průtoků v řekách.

Výpočet průtoků a funkčnosti MVE
Výpočet průtoků a funkčnosti MVE

Výpočet ukázal, že MVE by byla odstavena více jak polovinu roku, protože by neměla dostatečný průtok zajišťující její činnost. Na řece by tedy vznikla příčná překážka v přírodní rezervaci, která by více jak polovinu svého času byla k ničemu. Bohužel, jak to vidíme na jiných místech, může v podobných případech docházet k nedodržování minimálního průtoku pod jezem a tím ovlivnění života v derivovaném úseku. A nemusí to být vždy záměrné, může dojít třeba k poruše hladinového čidla. Podobné situace na Tiché Orlice jsme již zaznamenali a inspekce životního prostředí naše podněty vyhodnotila jako oprávněné. To vše je nutné brát v potaz. Dá se v tomto případě argumentovat veřejným zájmem nad ochranou přírody?

Brod nad jezem by byl zaplaven vzdutím
Brod nad jezem by byl zaplaven vzdutím

Stavba MVE obvykle bývá realizována z dotací (několik miliónů na stavbu MVE, další na stavbu rybochodu), tedy z peněz nás všech. My si tedy zaplatíme za nevratné zničení přírody, i když MVE bude po většinu roku zastavena. To opět není veřejný zájem.

Za AVTS jsme se přihlásili jako účastníci do správního řízení, zafungovala spolupráce se členy AVTS a podrobně jsme popsali negativní důsledky stavby MVE na Tiché Orlice s tím, že veřejný zájem nepřevyšuje zájmy ochrany přírody v přírodním parku (pdf našeho vyjádření). Je pro nás velmi potěšující, že krajský úřad vzal v potaz všechny naše připomínky ke stavbě a rozhodl o neudělení výjimky z ochrany přírody. Více v pdf dokumentu kraje.

Je to jasný důkaz, že AVTS dokáže hájit vodácké zájmy a dokáže vyargumentovat nesmyslnost staveb MVE. Bohužel nikdo nebyl podobné práce schopen po dobu 30 let od revoluce, a proto se nacházíme v situaci, kdy řeky připomínají spíše rybníky.

Podobných situací přibývá, řešíme např. stavby mostů, které by mohly výrazně ovlivnit vodáckou sezónu, anebo ohrožení akcí na Moravici, a proto budeme vděčni za případnou tvoji podporu. Buď se můžeš stát členem AVTS nebo mám můžeš poslat dar na náš účet.

Petr
Diskuse nad článkem
Konečně, Vladimír, 29.01.2020 9:49
| Re: Konečně, Lasička, 30.01.2020 17:40
Wenda, Wenda, Wendashima~seznam.cz, 29.01.2020 11:16
| Re: Wenda, Petr, 29.01.2020 14:13
| Re: Wenda, Du-šan, 31.01.2020 0:39
Gratulace&díky, Medák, 29.01.2020 11:50
| Re: Gratulace&díky, Petr, 29.01.2020 14:48
| Re: Gratulace&díky, Medák, 30.01.2020 12:13
| Re: Gratulace&díky, Ešus, essalek~seznam.cz, 12.02.2020 15:32
| Re: Gratulace&díky, Medák, 13.02.2020 12:34
Výborná práce, Klasik, 29.01.2020 11:53
Landreal?, Gauner, gapa~seznam.cz, 29.01.2020 19:20
AVTS z.s., Zdeněk, 29.01.2020 23:14
| Re: AVTS z.s., Petr, 30.01.2020 11:20
další MVE, Střelec, 30.01.2020 7:57
| Re: další MVE, Lasička, 30.01.2020 17:39
| Re: další MVE, Střelec, 31.01.2020 13:25
| Re: další MVE, Lasička, noseone~seznam.cz, 31.01.2020 14:40
| Re: další MVE, Střelec, 31.01.2020 19:58
| Re: další MVE, Lasička, 31.01.2020 20:58
| Re: další MVE, Vladimír, 31.01.2020 21:38
| Re: další MVE, Aleš N., 01.02.2020 10:13
| Re: další MVE, Český Honza, 01.02.2020 13:39
| Re: další MVE, Robert, 01.02.2020 21:13
| Re: další MVE, Viktor, 03.02.2020 7:10
| Re: další MVE, Lasička, noseone~seznam.cz, 03.02.2020 8:52
| Re: další MVE, Viktor, 03.02.2020 9:36
| Re: další MVE, Robert, 03.02.2020 9:34
Poděkování, Lapťa, latera.libor~volny.cz, 30.01.2020 15:02
Pomuzu, Pustik, Vjansa~krnap.cz, 31.01.2020 22:53
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.