Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Souhrn-aktivit-na-suchych-jezech-v-roce-2014.aspx?ID_clanku=1609

Souhrn aktivit na suchých jezech v roce 2014

uveřejněno dne: 08.09.2014
suchý jez: Tábor, Čerčany, Týnec nad Sázavou, Hýskov

Letos jsme postupně (jako Český svaz kanoistů) oslovili dva odbory životního prostředí: Benešov a Beroun. Na Benešov jsem poslal v lednu 2014 oznámení o suchém jezu v Čerčanech, v Nespekách Městečku a v Týnci Brodcích, kontrola proběhla až 18. 6. 2014 a výsledek kontroly jsme dostali až po mnoha urgencích 11.8.2014. Podobné to bylo i na dalších úřadech.

Bohužel kontrola na Sázavě proběhla tak, že kvůli vstupu na cizí pozemek musela být předem ohlášena a tím pádem se v podstatě minula účinkem, protože elektrárníci pustili vodu přes jezy.12.7. jsem se znovu na tyto jezy vydal a nafotil jejich stav. Jediné Čerčany měly na přelivné hraně výšku paprsku 1 cm dle manipulačního řádu, jez Nespeky Městečko tekl v šíři asi 1 m od levé kozy cca 1 cm a zbytek byl suchý, Týnec Brodce absolutně suchý. 14.7.2014 jsem znovu poslal email na OŽP Benešov s upozorněním, že na jejich kontrolu majitelé MVE dlabou (kromě Čerčan).

V odpovědi od Benešova bylo to, že provedli s povodím Vltavy kontroly 18. 6. a že ve 4 případech zjistili nedostatky, ale že voda skoro na všech jezech tekla.

Kaňov
Kaňov

Suché jezy v televizi

Nakonec jsme minulý čtvrtek s ČT 1 regiony udělali pořad o suchých jezech. Začali jsme v Čerčanech, kde nám spolumajitel vše ochotně vysvětlil a ukázal celou elektrárnu. Velmi příjemně jsme si popovídali a vysvětlili vše okolo regulace. Problém tohoto jezu byl trošku jinde, než-li v chamtivosti majitele. Někdo jim naboural a posunul hladinové čidlo, takže to opravili, dále jim někdo z takyvodáků ukradl sklopná prkna ve šlajsně – jejich vynález, který se po nájezdu lodí sklopil a loď mohla projet. Bohužel je nahradili zase pevnými. Nechali dokonce v jednom místě prohrábnout dno kvůli lodím. Další problém, se kterým se potýká, je skoková změna průtoku třeba z 9 na 5 m3/s. A to automatika tak rychle nezvládne. Nikdo zatím nezná místo, kde voda nad Čerčany zmizí. Spolumajitel patří mezi vodáky a díky a sláva mu, protože tam minimální průtok byl v pohodě. Proto jsme se rozhodli tento jez vyřadit z databáze suchých jezů. Týnec Brodce se dal přejít suchou nohou, majitel evidentně nereaguje, nebral ani telefony. Na tomto jezu na základě zjištění zahájil OŽP Benešov správní řízení. Doufám, že se dožijeme i rozhodnutí.

Suchá Sázava
Suchá Sázava

Na Lužnici voda tekla na všech jezech

Mezi tím bylo jednání na Lužnici mezi OŽP Tábor, OŽP Soběslav a povodím Vltavy kvůli řešení problematiky minimálních průtoků na Lužnici. Z OŽP Tábor přišla informace o tom, že na všechny jezy poslali dopis s varováním na nutnost dodržování minimálních průtoků. Po následné kontrole, která byla provedena bez ohlášení, nebyly shledány problémy. Všechny jezy dodržovaly minimální zůstatkové průtoky (MZP) a to i na Benešově a Matoušovském mlýně.

Jez Benešov s vodou přes korunu
Jez Benešov s vodou přes korunu

Na Berounce v Hýskově není dobržován MZP, ale dle úřadu je vše v pořádku

2.7. jsme zdokumentovali stav na jezu Hýskov a poslali na OŽP Beroun s tím, že absolutně suchý jez odporuje vodnímu zákonu i manipulačnímu řádu. V odpovědi od Berouna máme to, že na Hýskově dělají pravidelně kontroly a že tam nezjistili pochybení. Takže jsem na Hýskov zajel znovu, nějaká voda už přes jez tekla. Změřil jsem výšku vodního paprsku a zjistil, že místo 5 cm dle manipulačního řádu tam teče pouze 2,5 cm. Opět jsem nafotil stav a napsal  email na OŽP Beroun o porušení manipulačního řádu. Zatím bez odezvy.

Suchý jez v Hýskově
Suchý jez v Hýskově

Na Úhlavě se snaží vodáky vyloučit z vodoprávního řízení

Mezi tím jsme poslali odvolání proti vodoprávnímu rozhodnutím jezu Plzeň Hradiště. Kotva Plzeň totiž v daném místě trénuje svoji mládež a změna jim tréninky v meandru Úhlavy znemožní. Na náš popud a s naší podporou se Kotva pokusila dostat jako oprávněný účastník do vodoprávního řízení, odkud byla vyloučena. Podali si odvolání, ale z města přišlo rozhodnutí, na které odvolání nemá odkladný účinek. V rozhodnutí se snižuje kvůli výstavbě a uvedení rybího přechodu do provozu minimální průtok na jezu z výšky paprsku 12 cm na 6,5 - 7 cm s tím, že výsledný součet je stejný, protože zbytek proteče pod jez rybím přechodem. Na jezu je nejasné značení výšky, v rybím přechodu chybí výška minimální hladiny úplně a navíc je regulovatelná.

Jez na Úhlavě
Jez na Úhlavě


Meandr pod jezem na Úhlavě
Meandr pod jezem na Úhlavě

Podle fotek zaslaných z místa je ten součet úplně mimo realitu, protože ten meandr je najednou nesjízdný. Podali jsme proto odvolání s tím, že v místě nejsou respektovány zájmy našich členů a že výsledek odporuje metodickému pokynu o výpočtu MZP, bodu 5. Evidentně je zde společenský zájem o výchovu mládeže až na x tém místě.

Ešus, Petr
Diskuse nad článkem
Děkujeme, Anička, anicka~povoda.cz, 08.09.2014 10:39
| Re: Děkujeme, Ešus, psalek~jagacz.com, 08.09.2014 11:00
| Re: Děkujeme, Kimbo, 08.09.2014 11:54
| Re: Děkujeme, Kouďa, 08.09.2014 12:19
| Re: Děkujeme, HH, 08.09.2014 14:00
| Re: Děkujeme, HH, 08.09.2014 14:02
| Re: Děkujeme, zuzana, 08.09.2014 18:56
| Re: Děkujeme, Vlada, 10.09.2014 19:27
| Re: Děkujeme, Martin, slepicka.m~centrum.cz, 08.09.2014 20:04
| Re: Děkujeme, Petr, 08.09.2014 20:28
o lidech, Aleš N., 08.09.2014 20:15
práskanýho advokáta!, Střelec, 09.09.2014 7:58
Pokles hladiny na Sázavě, Vachťák, 09.09.2014 11:33
Co je třeba udělat IHNED, Klasik, 10.09.2014 9:33
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Lubor, 10.09.2014 17:43
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Klasik, 11.09.2014 9:47
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Lubor, 11.09.2014 15:09
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Lubor, 14.09.2014 10:32
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Petr, 15.09.2014 12:08
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Lubor, 14.09.2014 14:28
| Re: Co je třeba udělat IHNED, Petr, 15.09.2014 10:21
Lesní jez na Sazavě, Honza, 17.09.2014 16:46
| Re: chce to NEPRŮSTŘELNÝ systé, Petr, 24.09.2014 10:19
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.