Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Reky-bavorskeho-predalpi---Amper.aspx?ID_clanku=2285

Řeky bavorského předalpí - Amper

uveřejněno dne: 24.03.2021

Každoročně řeším, kam na větší letní vodu. Některé úseky řek Českého masivu jsou v létě obleženy splouvači, v jiných voda ke splutí se stoupající teplotou rychle ubývá. Nějaká dostupná pěkná větší tekoucí řeka bez lidí by nebyla?

Reklama

Výhody a podklady

Volba padla letos na Bavorsko, lépe řečeno na jeho řeky pod Alpami. Ty většinou mají tekoucí vody dostatek i na konci léta. Doprava po kvalitních dálnicích je sem rychlá - během několika hodin. V případě náhlé vládní změny názoru během koronakrize se lze i rychle do Česka vrátit. Zkoumám tedy kilometráže, obtížnosti a průtoky jednotlivých řek a říček. Pro posouzení aktuálních průtoků se mi osvědčil povodňový web. K plánování tras používám přehledné vodácké mapy od Jübermanna: Wassersport – Wanderkarte. Budeme mít jedno auto a nafukovací baraku, tak místní dopravu (pendly) vymýšlím romanticky vlakem.

Orientační mapka zpracovaná volně podle knížky Nejedly (1990): Kanuwandern in Süddeutschland
Orientační mapka zpracovaná volně podle knížky Nejedly (1990): Kanuwandern in Süddeutschland

Ale ouha, pár dní před plánovaným odjezdem začíná silně pršet a to tak, že naprostá většina toků ve vybrané oblasti překračuje stupně povodňové aktivity. Co teď? Naštěstí všechny řeky tohoto regionu nejsou stejné. U části z nich leží v cestě řekám poměrně velká ledovcová jezera. Ta mají slušnou zásobní kapacitu k zmírnění průběhu povodní.

Naší první zvolenou řekou se stal Amper a to úsek ležící západně od bavorské metropole Mnichov. Poloha splouvaného úseku je vyznačena červeně na mapce. Název řeky nečtěte prosím jako český elektrikář „Ampéérrr“, ale spíše konec slova spolkněte. Řeka vytéká z velkého jezera Ammersee, které její průtok v době návštěvy korigovalo mírně pod první stupeň povodňové aktivity na přibližně 48 m3/s.

Amper

Řeka po výtoku z jezera nejprve protéká chráněnými močály Ampermoos. Pro nás je důležité spojení vlakem, proto začínáme až v městečku Grafrath, kde močály končí. Pěkné nástupní místo je v jeho jižní části u mostu a kruháče. Je tu i vodočet a sídlo záchranné služby. Její členové se tu právě fotí s novým červeným motorovým člunem na přívěsu.

Řeka Amper nad mostem v městě Grafrath na začátku naší plavby
Řeka Amper nad mostem v městě Grafrath na začátku naší plavby

Schyluje se k večeru, nafukujeme baraku a odplouváme. Řeka nejprve teče městem a mezi chatami. Aktuálně se drží v korytě, ale umístění zahradního nábytku a dalších věcí na zahrádkách u vody je povážlivě jen kousek nad hladinou řeky.

Lávka přes Amper
Lávka přes Amper

Míjíme poslední stavbu města, což je tradičně čistírna odpadních vod a vplouváme do lesa. Řeka svižně teče, má docela tah, ale je dostatečně široká pro objíždění překážek.

Večerní Amper pod městem Grafrath
Večerní Amper pod městem Grafrath

S večerem kempujeme na opuštěné louce u lesíka na pravém břehu. Koupeme se v čisté řece se zelenkavou vodou, ale vzhledem k většímu počtu komárů z močálů, brzo zalézáme do stanu. Tam velebíme vynálezce stanové moskytiéry.

Vodácký ráno u řeky Amper
Vodácký ráno u řeky Amper

Ráno plujeme dál. Po plavbě mezi lesy, loukami a poli potkáváme první jez na trase. Řeka tu tvoří ostrov, pečlivé německé cedule nás nabádají ke vplutí do nadrženého levého ramena a přenesení lodi přes ostrov pod jez do ramena pravého.

První jez se přetahuje přes ostrov doprava, nechybí ani výstupní schůdek
První jez se přetahuje přes ostrov doprava, nechybí ani výstupní schůdek

Také se tu ale setkáváme s prvním vodáckým zákazem – jedna z cedulí nás upozorňuje, že asi za kilometr vplujeme do přírodní rezervace Amperaue, kde je vodácká plavba v období od 15. března do 15. července zakázána. Kvůli ptákům. Bude takto vypadat i vodácká budoucnost Česka? Naštěstí jsme tu na začátku srpna, tedy ideální čas pro volné splutí.

Kostel se vstupem do řeky
Kostel se vstupem do řeky

Dál proplouváme část osady Schöngaising s hezkým kostelem s bání u břehu. Míjíme několik ostrovů, které se za tohoto zvýšeného stavu jen taktak drží nad hladinou. Pak pečlivé cedule na břehu hlásí další jez.

Kamenný stupeň při vyšším stavu tvoří příjemnou peřejku
Kamenný stupeň při vyšším stavu tvoří příjemnou peřejku

Tentokrát se jedná jen o kamenný stupeň s pěkným jazykem, který po prohlédnutí splouváme mírně vpravo. Od stupně se pohybujeme ve zmíněné přírodní rezervaci. Řeka je stále krásná a tvoří občasné ostrůvky. Podle podkladů by tu měly být rozsáhlé štěrkopískové lavice, na kterých mají údajně hnízdit ti ptáci. Při zvýšeném průtoku je ale veškerý štěrkopísek pod vodní hladinou a ptáci mají smůlu.

Amper vytváří ostrůvky, štěrkoviště jsou zaplavená
Amper vytváří ostrůvky, štěrkoviště jsou zaplavená

Následující delší volej signalizuje blížící se jez. Z vodních ptáků potkáváme hlavně běžné druhy - kachny divoké, černé lysky a pankáče mezi kachnami – morčáky.

Ptačí pozorovatelna na voleji před jezem
Ptačí pozorovatelna na voleji před jezem

Poslední jez naší dnešní cesty je nesjízdný a překonává se obdobně, jako ten první. Najíždíme do levého ramene a okolo lanového parku přenášíme vpravo do menšího paralelního toku ve stínu stromů.

Přenesení druhého jezu okolo lanového centra do menšího toku
Přenesení druhého jezu okolo lanového centra do menšího toku

Dál nás čeká cesta centrem města Fürstenfeldbruck, okolo kostelů, restaurací a dalších podivuhodných budov.

Po řece Amper městem Fürstenfeldbruck
Po řece Amper městem Fürstenfeldbruck

Podplouváme most s vodočtem a u následujících pěších lávek ve spodní části města máme v plánu končit. Bohužel nestíháme zarazit hned u té první, u druhé není vhodné výstupní místo, tak se proti silnému proudu vracíme. Krásné zralé ostružiny na nás zlomyslně pomrkávají, jen utrhnout, ale proud je tak silný, že se nesmíme nechat zlákat. Konečně dopádlujeme na vhodné místo přistání k parku na levém břehu, obědváme a sušíme baraku.

Odsud nás čeká odnos věcí a loďky na nádraží a návrat místním příměstským vláčkem k autu. Na vodě jsme v průběhu splutých asi 13 km, i přes krásné letní počasí, nepotkali ani pádlo.

Würm a jeho jezero

Jako další blízkou řeku, vytékající z rozsáhlého jezera, zkoušíme Würm. Tato říčka dala jméno poslední době ledové. Vzhledem k enormnímu prázdninovému návalu okolo severního konce jezera Starnberger See ve městě Starnberg se nám nedaří najít žádné místo na parkování a tedy i klidné nalodění. A tak se o pár kilometrů jižněji alespoň koupeme v jezeře.

Jezero Starnberger See a Alpy na obzoru
Jezero Starnberger See a Alpy na obzoru

Říčku Würm necháváme na příště a míříme na dolní Loisach.

Ahoj Eki
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Kempování?, Vladimír, 24.03.2021 13:01
| Re: Kempování?, Eki, 24.03.2021 14:27
| Re: Kempování?, Ivis, 25.03.2021 18:28
| Re: Kempování?, Eki, 25.03.2021 18:39
| Re: Kempování?, Ivis, 25.03.2021 7:17
| Re: Kempování?, Vladimír, 25.03.2021 10:31
| Re: Kempování?, Ivis, 25.03.2021 17:49
| Re: Kempování?, Eki, 25.03.2021 18:26
| Re: Kempování?, Ivis, 25.03.2021 19:25
| Re: Kempování?, Eki, 25.03.2021 20:03
| Re: Kempování?, Vladimír, 25.03.2021 23:51
| Re: Kempování?, Vladimír, 26.03.2021 0:06
| Re: Kempování?, Eki, 26.03.2021 17:36
| Re: Kempování?, Aleš N., 26.03.2021 21:05
| Re: Kempování?, Vladimír, 26.03.2021 23:11
| Re: Kempování?, Aleš N., 27.03.2021 7:06
| Re: Kempování?, Jabberwocky, 27.03.2021 10:21
| Re: Kempování?, Vladimír, 27.03.2021 11:19
| Re: Kempování?, Eki, 27.03.2021 11:50
| Re: Kempování?, Petr, 27.03.2021 12:28
| Re: Kempování?, Eki, 27.03.2021 16:25
| Re: Kempování?, Petr, 27.03.2021 19:25
| Re: Kempování?, Vladimír, 28.03.2021 0:09
| Re: Kempování?, Vladimír, 27.03.2021 13:51
| Re: Kempování?, Ivis, 27.03.2021 6:57
| Re: Kempování?, Eki, 27.03.2021 8:43
| Re: Kempování?, Ivis, 27.03.2021 9:10
| Re: Kempování?, Eki, 27.03.2021 9:27
| Re: Kempování?, Vladimír, 27.03.2021 9:46
| Re: Kempování?, Eki, 27.03.2021 10:07
| Re: Kempování?, Ivis, 27.03.2021 17:06
| Re: střední Evropa, Eki, 28.03.2021 9:16
| Re: střední Evropa, Ivis, 28.03.2021 15:57
| Re: Kempování?, Poustva, 26.03.2021 17:53
| Re: Kempování?, Zdeněk Princ, zdenek~princ.name, 29.03.2021 14:30
| Re: Kempování?, Eki, 29.03.2021 18:03
| Re: Kempování?, Vladimír, 29.03.2021 20:22
| Re: Stop, Eki, 29.03.2021 22:49
| Re: Stop, Zdeněk Princ, zdenek~princ.name, 30.03.2021 6:34
| Re: Stop, Vladimír, 01.04.2021 9:10
jako doma, Jirka J., 25.03.2021 7:46
Vodacka budoucnost Česka, Ivis, 25.03.2021 17:57
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Půjčovna lodí Metuje