Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2014.aspx?ID_clanku=1658

Přehled zásahů HZS v roce 2014

uveřejněno dne: 18.02.2015

Ve spolupráci s GŘ HZS otiskujeme ojedinělý přehled nehod z rozmezí let 2008-2014, které se staly ve spojitosti s jezy nebo vodáctvím v ČR. Jedná se o interní zápisy hasičů, kteří se přímo účastnili záchranných akcí. Není to tedy jen strohá informace, ale popis situace očima záchranářů.

Rok 2014 byl v tomto ohledu velmi specifický, protože během léta bylo extrémní sucho a tím pádem je i nižší počet zásahů hlavně na jezech. Co naopak stouplo, byly smrtelné nehody zkušených vodáků v zahraničí, které ale v tomto přehledu chybí. Podrobnosti k nim jsou v černé kronice.

Přehled nehod nemusí být úplný, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je hodně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud např. došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do HZS již nemusí dostat. Přesto je to zatím nejpřesnější a nejkvalitněji zpracovaný přehled o nehodách a dá se z něho již s poměrně velkou přesností vycházet ve statistikách.

datumkrajmístojeztext zprávyzachráněníúmrtí
17.5.2014 MSK Příbor 1 Jednotka byla vyslána k záchraně tonoucí osoby na řece Lubina. Po příjezdu na místo zásahu bylo zjištěno, že z prvního člunu je jedna osoba vytažena na břeh v bezvědomí, jedna osoba je nezvěstná v řece a dvě osoby z druhého člunu jsou na břehu nezraněny. Jednotka ihned započala s resuscitací osoby v bezvědomí a prováděla další průzkum okolí. Dle sdělení PČR byla další osoba viděna v řece až na druhém konci města Příbor, a proto byl informován velitel jednotky HZS, aby se přesunuli dál po proudu řeky. Resuscitaci až do příjezdu ZZS a LZS. Osoba předána. Potom na žádost PČR jsme provedli vytažení člunu a osobních věcí vodáků z prostoru splavu pomocí trhacího háku, zajištění pomocí lezecké techniky. Člun s batohem byl předán PČR. PČR požádala o transport člunů a věcí. S ohledem na hlášení PČR a svědků o dalším spatření těla utonulého dále po proudu před obcí Petřvald se jednotka přemístila na most do obce Petřvald. Vytvořen traverz přes vodní tok a na hladinu nasazeny čluny k monitoringu a pátrání po utonulé osobě. Pátrání prováděno do ukončení akce pro nadcházející tmu. Pohřešovaná osoba nenalezena. Vodní tok řeky Lubiny po déletrvajícím dešti rozvodněn, voda kalná, neprůhledná. 1 1
24.5.2014 SČK Kácov 1 Jednotka vyslán na záchranu osob-z vody do obce Kácov na jez. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se jedná o muže, který chtěl přejít jez po koruně. Asi v polovině došlo k pádu do vody a pán se zachytil na propusti (šlajsně). Zpět na břeh ho převezl projíždějící muž na kánoi v době našeho příjezdu. Na místě ZZS a JSDHO Kácov. Pánovi jsme pomohli vystoupit z loďky na břeh, předali ZZS. Byl bez zranění. Poté se JPO vrátila zpět na základnu. 1  
13.6.2014 SČK Kamenný Přívoz   Jednalo se o svezení tonoucí osoby lodí po řece Sázavě do Pikovic kde proběhlo přeložení ze člunu do vozidla ZZS a transport do nemocnice. Poté návrat na základnu. 1  
24.6.2014 JČK Český Krumlov 1 Jednotka vyjela na příkaz KOPIS na záchranu osoby z řeky Vltavy u jezu Lyra. Osoba vytažena a v péči ZZS před příjezdem jednotky, osoba lehce zraněna - pohmožděná noha. Účast PČR a ZZS. Jednotka pomohla naložit zraněnou osobu do sanitky. 1  
12.7.2014 KVK Radošov 1 Na příkaz KOPIS vyjíždí jednotka na tonoucího na jezu řeky Ohře v Radošově, na žádost lékařky je osoba vynesena na břeh a předána ZZS, která pokračuje v resuscitaci pomocí přístroje vytažený muž je potom naložen do sanitního vozu a po chvíli odvezen do nemocnice hasiči natahují traverz přes řeku, aby se mohly vytáhnout sudy s osobními věcmi z jezu. Poznámka redakce: muž po 5 dnech v nemocnici umřel.   1
9.8.2014 PLK Rabí   KOPIS vysílá jednotku mezi obce Rabí a Žichovice při vyhledávání pohřešované osoby v řece Otavě. Po příjezdu na místo zásahu a provedeném průzkumu je zjištěno, že se v řece nachází částečně potopená kanoe s barelem a osobními věcmi pohřešované osoby. Pomocí člunu propátrávala oba břehy řeky Otavy k Žichovickému jezu a slepé rameno směrem k mlýnu. Na místo se dostavil psovod PČR. V průběhu pátrání bylo zjištěno, že se pohřešovaná osoba nachází ve vodáckém kempu ve Střelských Hošticích. Po ověření totožnosti bylo pátrání ukončeno a jednotka se vrátila zpět na základnu.   
20.9.2014 MSK Frýdlant nad O. 1 Jednotka byla při výjezdu informována, že se tonoucí osoba ztratila pod hladinou. Po příjezdu pokus o záchranu s upoutaným zachráncem. Tonoucí osoba již nebyla vidět a plavání znesnadňoval rychlý proud a množství vody. Ihned byl na vodu spuštěn člun z lodního kontejneru se čtyřmi hasiči. Člun byl vyvázán ke břehu pro lepší ovladatelnost při vyhledávání. VZ poslal další dva hasiče níž po proudu vody, aby monitorovali hladinu po případě zachytili tělo tonoucí osoby. Tělo se objevilo za člunem ve vývarové linii, povedlo se ho zachytit a vytáhnout na břeh, kde si ho převzala posádka ZZS. Jednotka pomáhala s resuscitací osoby. Po neúspěšné resuscitaci lékař konstatoval smrt.   1
Celkem43

Počet zásahů: 7
z toho na jezech: 5
Počet utonutí na jezech: 3

Jakub Nebesář HZS, Petr


 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.