Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2013.aspx?ID_clanku=1531

Přehled zásahů HZS v roce 2013

uveřejněno dne: 09.12.2013

Ve spolupráci s GŘ HZS otiskujeme poněkud ojedinělý přehled nehod z rozmezí let 2008-2013, které se staly ve spojitosti s jezy nebo vodáctvím v ČR. Jedná se o interní zápisy hasičů, kteří se přímo účastnili záchranných akcí. Není to tedy jen strohá informace, ale popis situace očima záchranářů.

Reklama

Přehled nehod nemusí být úplný, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je hodně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud např. došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do HZS již nemusí dostat. Přesto je to zatím nejpřesnější a nejkvalitněji zpracovaný přehled o nehodách a dá se z něho již s poměrně velkou přesností vycházet ve statistikách.

datumkrajmístotext zprávyzachráněníúmrtí
4.2.2013 JČK České Budějovice Na žádost PČR vyjela jednotka HZS do prostoru velkého jezu na řece Malši. Po dojezdu jednotky HZS již na místě zasahovala hlídka PČR, která informovala VZ o situaci na místě. Jednalo se o muže středního věku pohybujícího se po okraji jezu na vzdálenější části retardéru s úmyslem skočit do řeky. Osoba jevila známky opilosti a špatně komunikovala s příslušníkem PČR. Na místo byl přivezen kamarád, kterého si muž vyžádal a tohoto pustil k sobě. Po cca 10 minutách, kdy spolu muži komunikovali, se zdálo, že muže přemluvil a spolu se vydali z nebezpečného místa směrem k brodu. Jednotka HZS si po zjištění situace na místě připravila dvě záchranné skupiny vybavené pro tento zásah jištěné na lanech a připravené pro případ, že by muž do řeky skočil. První příslušník byl připraven na úrovni muže a druhý o deset metrů níže. Dále byly také připraveny házecí prostředky. Náhle se však muž vrátil zpět na okraj retardéru a skočil po hlavě do řeky. Na to zareagovala záchranná skupina a určení příslušníci skočili také do řeky a provedli jeho zajištění a vytažení na břeh. Poté byl předán do péče ZZS. 1  
18.4.2013 OLK Loučná nad Desnou Jednotka byla vyslána k záchraně osob z vodního toku. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jednalo o 3 dospělé osoby, které na raftu sjížděly splav na řece. Převrhly se a z vody jim pomohli místní občané pomocí lana. Při našem příjezdu již byly všichni venku. Byly silně podchlazeni a jednu osobu, která na tom byla nejhůř, zabalili do dek. My jsme provedli předlékařské ošetření pacienta a navedli vrtulník ZZS na přisání. Pomohli jsme ZZS naložit pacienta do vrtulníku a naložení raftu do přistaveného vozidla. Po odletu vrtulníku jsme se vrátili zpět na základnu. 3  
20.4.2013 LIK Vlastiboř (Kamenice) Asi jeden kilometr od nádraží Navarov směrem na Jesenný se převrhl raft se čtyřčlennou posádkou. Všichni se sami dostali na břeh až na šedesátišestiletého muže, kterého na břeh vytáhl jeden z členů osádky. Zúčastněné jednotky nechaly vozidla před mostem poblíž Navarovského nádraží a dál se k místu události přemístily pěšky po kolejích. Jednotka se vybavila vakuovou matrací, nosítky Scoop ram, dvěma lany a dva členové se cestou oblékli do suchých obleků. Před naším příchodem na místo události z vrtulníku slanili dva členové LZS. Když jsme sešli ze srázu od kolejí ke korytu řeky, probíhala již resuscitace, která se po čase stala úspěšnou. Postižený měl pravidelný te,p ale z bezvědomí se neprobral. Když byl v takovémto stavu, byl rozhodnut jeho transport prudkým srázem ke kolejím. Byl povolán vlak, kterým jsme postiženého přepravili na nádraží Navarov , kde byl přeložen do vozidla ZZS a převezen k Navarovskému zámečku, kde již čekal vrtulník ZZS. Na raftu s tímto mužem jela i jeho dcera, která byla z události otřesená, a proto VZ povolal psycholožku.   1
21.4.2013 LIK Zlatá Olešnice Jednotka byla vyslána na řeku Kamenici do Navarovských soutěsek, kde měl být ve směru od penzionu Rusalka asi 500 m směrem na Jesenný zaklíněný mezi kameny ve vodě kajakář. V době našeho příjezdu na místo bylo možno dojet jen k mostu přes železniční trať Železný Brod - Tanvald, již zde byla JSDHO, jejíž členové vyrazili po směru toku řeky Kamenice přes železniční zastávku Návarov, tam by pokračovali ke korytu řeky směrem na Jesenný. JPO v suchých oblecích a vybavená lany vyrazila za nimi. V tuto chvíli bylo z KOPIS nahlášena změna místa a to od mostu asi 500 m směrem na Plavy. Po předání zprávy průzkumným skupinám se všichni vrátili po kolejích zpět a pokračovali k penzionu Rusalka a odtud po pravém břehu směrem na Plavy. Při příchodu k vodě na druhý břeh zrovna přijel raft, jehož posádka kajakáře, který byl silně podchlazen vyprostila, naložila a přivezla. Od vody byl za pomoci zasahujících hasičů dopraven na cestu vzdálenou asi 20 metrů. Tam mu byla poskytnuta předlékařská pomoc zabalením do suchých dek a bund. Během několika minut na místo přijela sanita, jejíž posádka si podchlazeného vodáka převzala a po ošetření jej převezla k leteckému transportu od Návarovského zámku. 1  
27.4.2013 KHK Vrchlabí Jednotka vyslána na událost topící se osoba v řece Labi v Hořejším Vrchlabí směr Špindlerův Mlýn. Pod Špindlerovým Mlýnem probíhaly na řece Labi závody lodí, proto byla z přehrady Labská odpouštěna voda a byla zvýšená hladina vody v řece Labi. V Hořejším Vrchlabí došlo k převrhnutí dvoumístné lodě, jeden člen posádky doplaval ke břehu bez zranění. Druhého člena posádky vytáhli na břeh další vodáci asi po 400 metrech. Zraněný muž byl při příjezdu jednotky v péči ZZS, byl při vědomí a silně podchlazený. Jednotka PS spolupracovala se ZZS Vrchlabí při ošetřování zraněné osoby a poté pomohla s položením osoby na nosítka. 1  
28.4.2013 KHK Česká Skalice Záchrana vodáka z jezu na řece Úpě. Průzkumem bylo zjištěno, že vodák již vytažen z vody na druhé straně řeky. Jednotky pomáhaly při provádění oživování osoby. Utonulý muž se podařil oživit a byl přepraven LZS do nemocnice. Povolán psycholog HZS - na místě přítomna rodina tonoucí osoby. Osobu se podařilo oživit a byla přepravena do vrtulníku LZS. Na místě policie ČR. Jednotky vyprostily nafukovací člun z jezu.   1
1.5.2013 JMK Bzenec Jednotky vyjely k asistenci PČR s vyhledáváním pohřešovaných osob v řece Moravě. Do pátrací akce se zapojily JPO s čluny pro průzkum vodní hladiny i JPO na pěší průzkum břehů. 3.5. v odpoledních hodinách bylo pátraní na pokyn PČR z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek přerušeno. 9.5. bylo pátrání opět obnoveno, JPO se čluny byly nasazeny na průzkum vodní hladiny. V řece Moravě byl snížen průtok pro usnadnění pátrání po pohřešovaných. 9.5. byly nalezeny dvě utonulé osoby a 10.5. v ranních hodinách třetí utonulá osoba. Poté byla na pokyn PČR pátrací akce ukončena.   3
11.5.2013 JČK Lenora U této nehody nezasahovala žádná jednotka HZS. Podchlazeného a po pás v rašelině nalezli šumavští záchranáři vodáka, kterého kvůli opilosti jeho společníci – zřejmě rovněž podnapilí – vysadili z lodi mezi Soumarským mostem a Lipenskou přehradou. Horská služba ho hledala v sobotu večer přes hodinu, muž strávil v bažinatém terénu čtyři hodiny. 1  
31.5.2013 JČK Majdalena Jednotka vyjela na nahlášenou ztracenou osobu u řeky Lužnice do obce Majdalena na vodácké tábořiště. Cestou k zásahu jednotka na hlavní silnici potkala osobu s pádlem, kterou naložila a dovezla na vodácké tábořiště. Ukázalo se, že tato osoba je jednou ze skupiny šesti vodáků, kteří sjížděli řeku z Majdaleny do Mláky, ale není to nahlášená hledaná osoba. Ta opustila skupinu vodáků dále po proudu řeky než první nalezený člen a vystoupil na pravý břeh s tím, že již nechce pokračovat ve sjíždění řeky a pojede domů. V neznámém a podmočeném terénu ztratil orientaci a zabloudil do mokřin v okolí řeky, kde ze strachu ze zapadnutí do bažiny zůstal a přivolal pomoc. Zde byl nalezen Jednotkami HZS a SDH a dopraven zpět na tábořiště v Majdaleně a poté do Třeboně na vlakové nádraží. Zbytek skupiny vodáků dorazil na tábořiště do Mláky. 2  
31.5.2013 PLK Starý Plzenec Na příkaz KOPIS vyjela jednotka na záchranu vodáka. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že přes silný proud nelze použít nafukovací člun, ani vstoupit do rozvodněné řeky. Vodákovo tělo nebylo v prostoru jezu vidět a tak po příjezdu SDH jednotky zahájily prohledávání břehů řeky od St. Plzence až do Koterova, zda se povede najít vodáka někde u břehu. Jednotka SDH poslána do Kotrčova, kde byl zachycen kajak. Ani jedna ze tří jednotek bohužel tělo nenašla. Místo zásahu předáno PČR cca 20 hod 10 min. PČR povolala vrtulník s termovizí, ale ani ten tělo nenašel. Ve 21:30 byli PČR záchranné práce ukončeny.   1
1.6.2013 SČK Hlásná Třebáň Jednotka vyslána na pomoc při vyhledávaní a záchranně osob z vodní hladiny k třebaňskému jezu. Po příjezdu na místo události společně s Policií ČR bylo zjištěno, že tři mladíci sjížděli na gumovém člunu rozvodněnou Berounku a dva při přejezdu spadli z člunu. Třetí se dostal ke břehu a přivolal pomoc. Jednotka začala prohledáváním z vodní hladiny a břehu. Prohledávání z vodní hladiny nebylo kvůli silnému proudu možné. Pro prozkoumání obou břehů byla pátrací akce velitelem zásahu ukončena a jednotky se vrátily zpět na základnu. 1 2
2.6.2013 JČK Nové Spolí Jednotka vyjela na monitoring plovoucího raftu volně po řece Vltavě. Případné osoby nebyly nalezeny. Jednotka provedla za pomoci pot. obleku a záchr. lana vytažení 2 ks raftu. Rafty byly převezeny na PS a vráceny fa. Ingetour.    
2.6.2013 KHK Jestřebí Jednotka po dohodě s PČR zahájila vyhledávání pohřešované osoby (vodáka). Po dohodě s PČR bylo rozhodnuto nasadit členy a příslušníky na všechny jezy v okolí N.Města pro kontrolu, zda se pohřešované osoba neobjeví v řečišti. Hasiči propátrali břehy po celém toku v okolí N.Města. Po dohodě s PČR byl nasazen vrtulník, který cca v 18,30 propátral břehy až k Nahořanům. V průběhu akce byl povolán psycholog, kterému byla předána do péče rodina pohřešovaného. Na místo dorazila i PČR s potápěči, tato nebyla nasazena z důvodu velkého průtoku vody. Po 19 hodině bylo rozhodnuto o ukončení pátrání.   1
7.6.2013 JČK Vyšší Brod Jednotka vyjela na záchranu osob z vodního válce. Po příjezdu byly na místě dvě osoby ve vodním válci-jedna osoba ve člunu a druhá osoba se držela člunu ve vodě. Na místě již zasahovala JSDH. Osobám ve válci jsme házeli házecí pytlík. Po nějaké době době se jeden vodák pustil člunu a byl odnášen proudem pryč. Druhý vodák, který byl ve člunu, nebyl schopen pytlík zachytit, proto VZ povolal vrtulník s podvěsem na jeho vytažení. Před příletem vrtulníku byl proudem vyhozen ze člunu. První vodák který se držel člunu, byl nalezen u kempu U veverek. VZ povolal posilu na převoz vodáka na pravý břeh. Druhého vodáka vyhozeného proudem z raftu vytáhl pomocí lanového úvazku pracovník Povodí Vltavy cca 400 metrů pod jezem a byl předán ZZS. Vodák u kempu U veverek byl prohlášen za mrtvého. Jednotka se vrátila k jezu, kde bylo cca 150 m pod jezem zachyceno tělo dalšího vodáka celkem z pěti. To bylo vytaženo pomocí raftu na břeh. Následně vyproštěn člun z válce. 1 2
7.6.2013 KVK Loket Jednotka vyjela k nahlášené události - Záchrana osob a zvířat z vody v Lokti nad Ohří, ul. Zahradní. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o loď pod jezem na řece Ohři. V době příjezdu jednotky byla posádka lodi již na břehu řeky, na místě již zasahovala jednotka PO SDH. V řece pod jezem zůstala zaklíněna loď. Před příjezdem jednotky byla policií ČR povolána ZZS k ošetření jedné osoby, která měla poraněnou nohu a rameno. Z důvodu velkého průtoku vody v řece Ohři rozhodl VZ o tom, že zaklíněnou loď pod jezem jednotky PO nebudou vyprošťovat. Po předání osoby do péče ZZS se jednotky vrátily zpět na své základny. 1  
8.6.2013 SČK Vraňany Jednotka byla vyslána na výzvu PČR do obce Staré Ouholice, kde se na rozvodněné řece Vltavě s vyhlášeným 3. st. povodňové aktivity nacházeli dva vodáci na kajaku. Vzhledem k zaplavení veškerého okolí obce Staré Ouholice nebyla možnost se dostat přímo k řece. Proto se jednotka přesunula na výzvu PČR do Lužce nad Vltavou, kde byli ze břehu vodáci zpozorováni. Nacházeli se však na druhém břehu u obce Bukol a pokračovali dále směrem k Mělníku. Přes veškerou snahu nereagovali na výzvu PČR ani HZS, aby opustili rozvodněné koryto řeky. Jednotka dále pokračovala podél proudu řeky až do obce Zelčín, kde pronásledování vzhledem k zaplavení obce musela přerušit. Jednotka spouští na vodu člun Pioneer, přibírá do člunu příslušníka PČR a vydává se kajaky hledat proti proudu Vltavy. Kajaky jsou nalezeny cca 1 km před obcí Lužec s tím, že už jsou oba na břehu a připraveni tábořit. Příslušník PČR osoby vyzval k opuštění toku. Osoby včetně kajaků byly naloženy do našeho člunu a převezeny na Mělník, kde si je přebrala PČR. Po předání návrat na základnu.    
10.6.2013 PLK Sušice Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že jsou na místě vodáci z Bratislavy. Jejich kolega při odskočení si na WC uklouzl a spadl do řeky Otavy. Jednotky začaly následně s vyhledáváním osoby. Bylo provedeno nasvícení místa, kde údajně muž spadl. Jednotky spustily na vodní hladinu čluny a započaly s vyhledáváním osoby po celém toku řeky Otavy směrem do Čepic. Na místo události byl vyslán vrtulník, který prováděl vyhledávání po toku řeky od Sušice u Železničního mostu až do Čepic k vodáckému tábořišti. Na místo se rovněž dostavila PČR se psem na vyhledávání osob. Po domluvě s velitelem PČR bylo vyhledávání ukončeno 10.6.2013 v 0.3 hod. Dne 10.6.2013 v 07.55 hod začalo nové vyhledávání osoby.
V obci Žichovice na jezu spatřena osoba, která byla pohřešována a vyhledávaná. V 09.48 hod utonulá osoba vytažena z vody a předána kriminální policii k idetifikaci. Po této činnosti jednotky uklidily použité nářadí a vrátily se zpět na svoje základny.
  1
17.6.2013 SČK Kamenný Újezdec Jednalo se o osobu v řece, která měla zaklíněnou nohu mezi dvěma kameny cca 15 m od břehu. Před našim příjezdem mu drželi vodáci a ZZS hlavu nad vodou v silném proudu. Jednotka provedla přivázání příslušníka v suchém obleku na lano, který se dostal k místu události. Noha byla vyproštěna z pod kamenů tahem proti proudu. Zachráněný pomocí lana stažen ke břehu a předán ZZS. 1  
18.6.2013 JČK Strakonice Jednotka vyslána na vytažení osoby z vody na jezu u Křemelky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že jedna osoba je v bezvědomí v ošetřování lékařů, druhá osoba se nachází uprostřed řeky na betonové podezdívce, která rozděluje jez. Pomocí člunu se nebylo možno k osobě pro velký proud dostat. Poté, co byl co nejvíce zvednut jez na straně ke Křemelce, příslušníci na místo dojeli, naložili do člunu a zpět byli přitaženi za jistící lano. Na břehu byl předán osádce ZZS. U druhé osoby přísl. pomáhali při resuscitaci, naložení na nosítka a přenos a naložení do vozu ZZS. Po té byl jez uveden do původního stavu a osádka se vrátila na základnu. 2  
20.6.2013 KVK Březová V 17,14 hod. byl jednotce vyhlášen poplach na záchranu osob z vody - Černý Mlýn. Průzkumem na místě zásahu zjištěno, že došlo k převržení lodi s vodáky při sjíždění jezu, všechny osoby se dostaly na břeh před příjezdem jednotky, ve vývařišti zůstala loď s vybavením. Jednotka provedla vytažení vodácké výbavy pomocí člunu bez použití motoru, loď vyplula z vývarové linie samovolně.    
21.6.2013 KVK Karlovy Vary Jednotka vyjela k záchraně ženy z pilíře jezu na řece Ohře v K.Varech u Solivárny. Po příjezdu na místo zásahu VD průzkumem zjistil, že se jedná o ženu v plovací vestě, která po převržení lodě pod jezem vylezla na betonový pilíř cca. 6 m od břehu. Žena byla silně rozrušená a nebyla schopná se sama dostat na břeh. Dva příslušníci spuštění v člunu po proudu řeky nad pilíř ženu zachránili. Člun byl následně vytažen příslušníky ke břehu. Žena jevila známky podchlazení, VZ rozhodl o zabalení ženy do termofólie a byla jí poskytnuta předlékařská pomoc. Byly jí ošetřeny drobné odřeniny. Lékař po příjezdu na místo zásahu ženu převzal do své péče. Po naložení ženy do sanitního vozu se jednotka vrátila na základnu. 1  
28.6.2013 KVK Karlovy Vary Jednotka vyjela na řeku Ohři pod Solivárnu, kde vodákům při převrácení lodi v jezu vypadly barely s osobními věcmi. Po příjezdu jednotky na místo VZ průzkumem zjistil:
- vodáci jsou i loďmi na břehu
- jejich osobní věci v barelech zůstaly v jezu
Na příkaz VZ bylo provedeno lanové jištění , příslušník v suchém oděvu připlaval k betonovému pilíři, na který vylezl a barely z jezu vyprostil. Ty byly předány majitelům. PČR přítomna po celou dobu zásahu.
   
29.6.2013 MSK Žabeň (Frýdek - Místek) Jednotka byla povolána k záchraně osoby ze splavu v obci Žabeň. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v polovině šířky vodního toku pod splavem se nachází rybář, kterého překvapil náhlý vzestup hladiny řeky (zřejmě vlivem odpuštění vody z VN Šance v rámci akce Adrenalin Cup). K záchraně byl vyslán příslušník oblečen do neoprénu, helmy a vesty s další vestou, helmou a házecím pytlíkem, jištěný na laně ze břehu. Po zaujmutí výhodné pozice, příslušník házecím pytlíkem zajistil rybáře ve vodním proudu, ten si přitáhl na stejném laně helmu a vestu, čímž se vybavil, došel k příslušníkovi, ten jej přepnul na "své jistící lano" a byl vytažen ostatními příslušníky na břeh. Poté byl vytažen na jistícím laně i dotyčný příslušník. 1  
4.7.2013 JMK Břeclav Jednotka byla vyslána k záchraně osoby topící se pod splavem v Břeclavi. Při našem příjezdu byl topící se muž asi 20 metrů od břehu a přidržoval se plovoucího dřeva. Jednotka dala na vodu člun, připlula co nejblíže k tonoucímu a hodila mu házecí pytlík. Tonoucí se zachytil, byl přitažen do lodi a odvezen na břeh. Loď byla jištěna lanem ze břehu. Zachráněný byl v pořádku bez zranění. 1  
7.7.2013 JČK Třeboň Jednotka vyjela k zásahu na rozvodí řeky Lužnice, kde byla přítomna žena, která nahlásila, že její muž odjel po řece s nafukovacím člunem, do kterého ona již nestačila nastoupit. Z obavy že on, jako nezkušený vodák nebude sám schopen doplout do kempu, vyžádala si dotyčná naši pomoc. Projíždějící cyklisté viděli pána již pod Stříbřeckým mostem. Jednotka následně naložila ženu a odjela na Stříbřecký most, kde si již muž nenacházel, a proto pokračovala až do kempu v Mláce, kde připravila člun s tím, že popluje proti proudu vstříc jmenovanému. Asi po deseti minutách muž dojel do kempu vlastními silami. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu.    
12.7.2013 JČK Hamr Jednotka na Záchranu osob a zvířat do obce Majdalena na místní jez Pilař. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o záchranu dvou osob, kteří jeli na lodi a proud vody je stáhnul na místní jez. Po příjezdu jednotky na místo již byly obě tonoucí osoby venku z vody a jedna z nich v péči ZZS a další na druhém břehu v péči civilních osob. Jednotka provedla přestřižení zámku lávky přes jez, aby se bylo možno dostat ke druhé osobě. Poté se na místo dostavil druhý vůz ZZS a vrtulník. Policie byla na místě před příjezdem jednotky. Jednotka pomáhala ZZS s resuscitací a naložením postižených do vrtulníku a sanitního vozu. Po ukončení zásahu se jednotka vrátila na základnu. 2  
5.8.2013 PLK Horažďovice Jednotka vyslána na záchranu tonoucího z řeky Otavy u jezu Jarov. Po příjezdu k jezu společně s posádkou ZZS je zjištěno, že tonoucí se nachází na druhé straně jezu. Jednotka se vybavila světly ,ochrannými pomůckami a materiálem pro práci na vodě a společně s posádkou ZZS, kterým byl nesen zdravotnický materiál, bylo přistoupeno k překonání řeky po tělese jezu. Po přechodu jezu byl nalezen muž, který se nacházel ve vodě u pilíře jezu. Společně s ním se na místě nacházely další dvě osoby. Bylo provedeno vytažení muže na břeh a následná spolupráce při ošetřování tonoucího. Při vytažení z vody byl muž při vědomí. Po ošetření pacienta bylo přistoupeno k transportu do vozidla ZZS, kdy pacient musel být transportován ještě přes odlehčovací říční rameno. Po odjezdu ZZS se jednotka vrací zpět přes jez ke svému vozidlu a po úklidu materiálu se vrací na základnu. 1  
17.8.2013 JČK Loučovice Jednotky vyslána k záchraně tonoucích na jez v Loučovicích. Při příjezdu jednotky na místě zasahovali 2 vodáci z JMK. Dvě osoby byly vytaženy na břeh a jedna osoba byla zaklíněna v jezu. Tělo nebylo možné vytáhnout proti proudu, proto bylo spuštěno skrz dřevěné hrazení otvorem, ve kterém bylo zaklíněno, po proudu do válce a vytaženo na břeh pod jezem. Společně se ZZS prováděno oživování všech třech lidí. U dvou lékař konstatoval smrt. Jedna osoba byla přepravena sanitním vozem k vrtulníku ZZS a poté transportována do nemocnice.   3
29.8.2013 SČK Týnec nad Sázavou Jednotka vyslána k záchraně tonoucího na 17 km řeky Sázavy na jezu Brejlov. V době příjezdu na místo události již postižená osoba vytažena na jez, kde ZZS provádí resuscitaci. Jednotka dává raft na vodu a přejíždí k ZZS. Zde spolupracuje při ošetření pacienta a po jeho stabilizaci zajišťuje převoz pomocí raftu na břeh a následný transport do vozu ZZS. Na místě PČR.   1
5.10.2013 ULK Terezín Jednotky byly povolány k záchraně tonoucího v řece Ohři u jezu v Terezíně. Po příjezdu na místo zásahu bylo průzkumem zjištěno, že tonoucí byl již před příjezdem jednotek vytažen z vody a jednotka SDH provádí resuscitační práce. Po příjezdu ZZS byl pacient předán ZZS a jednotka pomohla s transportem do vozidla ZZS. Po odjezdu ZZS a ukončení zásahu se jednotky vrátily zpět na základnu. Tonoucí u sebe neměl žádné doklady totožnosti. 1 
11.10.2013 SČK RoztokyNa základě informace z kanoistického klubu vyjela jednotka k zásahu. Jednalo se o pomoc ZZS při záchraně osoby zřícené ze stráně na nepřístupném levém břehu řeky Berounky v areálu u jezu, k. ú. Roztoky. Pomocí raftového člunu převezla jednotka jednoho ze záchranářů s lékařským vybavením na druhý břeh. Postižená osoba seděla na břehu. Jeden ze členů jednotky pomáhal záchranářce s ošetřením pacienta. Na její žádost se dva členové s raftovým člunem vrátili pro vakuová nosítka, která poskytla již přítomná LZS Praha. S nimi a jedním záchranářem se jednotka vrátila na místo nálezu a společně se záchranáři pacienta převezla na nosítkách na pravý břeh, kde ho ve spolupráci s již přítomnou jednotkou HZS předala do péče ZZS. Poté ještě pomohla s naložením pacienta do vrtulníku a posléze s převezením lékařského vybavení a záchranářky raftovým člunem zpět na pravý břeh. Při zásahu nebyl nikdo ze zasahujících hasičů zraněn. 1 
22.10.2013 SČK RoztokyNa žádost KOPIS vyjela jednotka k zásahu. Jednalo se o záchranu osoby na loďce na řece Berounce, nad jezem. Po příjezdu na místo jednotka průzkumem zjistila, že loďka se nachází blíže k levému břehu na úrovni asi 100 m od jezu. Na volání osoba nereagovala. Jednotka nasadila na řeku člun a přeplavila se k loďce. V ní se nacházel muž. Z komunikace členové usoudili, že osoba je pod vlivem alkoholu. Loďku zapřáhla za člun a i s mužem přeplula na pravý břeh, kde muže vytáhla z loďky. Jednotka muže naložila do zásahového vozidla a odvezla do místa jeho aktuální bydliště v chatě v areálu kempu Višňová. Po zjištění totožnosti ho předala do péče jeho souseda a loďku zajistila u chaty proti odplutí. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. 1 
28.10.2013 PHA Malá Strana Průzkumem zjištěno že se jedná o dvě ženy uvízlé na jezu na vodním šlapadle, nasazen gumový člun s motorem provedena záchrana obou žen předány ZZS,ve spolupráci se člunem MP vyproštěno i šlapadlo. 1 
9.11.2013 PLK Kaceřov Jednotka na záchranu osoby z řeky Berounky. Po příjezdu na místo události jednotka spustila člun na vodní hladinu a vybavila se prostředky pro práci na vodě a záchranu osob. Na místo se dostavila ZZS a LZS. VZ předal informace LZS AČR, která prováděla vyhledávání ze vzduchu. Jednotky HZS prováděly průzkum vodního toku a břehů. Po nalezení osoby LZS byl přivolán člun jednotky. Osoba se nacházela celá pod vodou. Po vytažení osoby na břeh probíhala na místě resuscitace (LZS) s negativním výsledkem. Jednotka pak vyhledala člun (kánoe) s baťohem, který předala na břehu PČR.  1
Celkem2517

Počet zásahů: 34
z toho na jezech: 19
Počet utonutí na jezech: 10

Jakub Nebesář, Petr


Diskuse nad článkem
Pěkný přehled, Honza, 10.12.2013 9:41
počty, Ešus , psalek~jagacz.com, 10.12.2013 12:10
počty, Ešus , psalek~jagacz.com, 10.12.2013 12:10
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.