Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Prehled-zasahu-HZS-v-roce-2008.aspx?ID_clanku=1410

Přehled zásahů HZS v roce 2008

uveřejněno dne: 07.11.2012

Ve spolupráci s GŘ HZS otiskujeme poněkud ojedinělý přehled nehod z rozmezí let 2008-2012, které se staly ve spojitosti s jezy nebo vodáctvím v ČR. Jedná se o interní zápisy hasičů, kteří se přímo účastnili záchranných akcí. Není to tedy jen strohá informace, ale popis situace očima záchranářů.

Přehled nehod nemusí být úplný, protože vybrat ze všech zásahů jen vodácké nebo v souvislosti s jezy je hodně náročné a též počet utonulých nemusí korespondovat se skutečností. Pokud např. došlo k úmrtí až v nemocnici, tato informace se zpět do HZS již nemusí dostat. Přesto je to zatím nejpřesnější a nejkvalitněji zpracovaný přehled o nehodách a dá se z něho již s poměrně velkou přesností vycházet ve statistikách. Velký dík ze patří Kubovi Nebesářovi z HZS, který tyto přehledy sestavil.

Rok 2008 není zcela kompletní, jsou uveřejněny jen některé nehody.

krajmístotext zprávyzachráněníúmrtí
KVKKyselka - RadošovJednotka vyjela na záchranu 2 osob v raftovém člunu a dalších dvou osob pod vodou na Radošovském jezu v obci Radošov na řece Ohři. Na místě zásahu se již nacházela místní jednotka SDH a hlídka PČR. Na příkaz VZ byl k záchraně tonoucích osob nasazen gumový člun Zodiac. Jištění člunu prováděla jednotka SDH. Ještě před provedením tohoto úkolu vypadl ze zachraňovaného raftového člunu 1 muž, který se zachytil o plovák s lanem, a následně byl z vody vytažen. Muž, který zůstal v raftovém člunu, zachytil záchranný pás, s jehož pomocí byl přitažen i s člunem ke břehu. Oba muži byli pro velké podchlazení vysvlečeni z mokrých oděvů a následně zabaleni do dek a izofólie. Další ošetření provedly osádky ZZS. K vyhledávání 2 utonulých vodáků povolala PČR potápěče, kteří provedli průzkum a vyhledávání utonulých po celé délce jezu. Jednotka SDH provedla vyhledávání utonulých z břehu řeky v délce cca 600 m od jezu. Pohřešovaní muži nebyli nalezeni. Po konzultaci s velitelem zásahu Policie ČR byla vyhledávací činnost v 18:40 ukončena a odložena na ranní hodiny následujícího dne. 22
OLKŠumperk, BludovJednotka vyslána do obce Bludov na technickou pomoc záchranu osob z vody. Jednotka po příjezdu na místo události průzkumem zjistila, že se jedná o pád stromu na raft se 6 člennou posádkou. Na místě ZZS, v jejich péči 2 těžce a 2 lehce zranění lidé, celá osádka raftu již na břehu. Jednotka pomohla s transportem zraněných osob. Po došetření události PČR jednotka vytáhla z vody raft i další věci na břeh. Tyto byly předány nezraněným osobám z raftu.4 
SČKBerounJednotce nahlášeny 2 děti a pes topící se v řece pod jezem. Po příjezdu na místo zjištěno, že osoby se již nacházejí na břehu a ve vodě pod jezem se nachází pes. Provedena záchrana psa a jeho vytažení na břeh.  
MSKFrýdek - MístekJednotka vyslána na vyhledání utonulého na místo se dostavila ZZS, PČR a vrtulník LZS. Jednotka provedla prohledání pomocí člunu a neoprénových obleků na místě, kde byla podle svědků naposled spatřena topící se osoba. Na místo byli povolání potápěči PČR, avšak před příjezdem potápěčů se jednotce podařilo utonulého najít a vytáhnout na břeh. 1
PLKŠvihovJednotka vyslána na žádost PČR. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se zde již nachází ZZS a PČR. Jeden příslušník prozkoumával dno řeky pod jezem a další vytěžoval svědkyni. Na břehu byly zjištěny oděvní svršky a pantofle. Jednotka HZS spustila na vodu člun a započala s prohledáváním vodní hladiny nad jezem. VZ povolal další jednotku SDH a psovoda PČR. Svědkyně spolu s PČR začaly prověřovat místní děti. Po několika minutách bylo zjištěno, že oblečení patří dítěti, bytem Červené Poříčí. Po potvrzení této skutečnosti byla akce vyhodnocena jako planý poplach a psovod PČR odvolán. Do té doby jednotky prohledávaly břehy a vodní tok.  
PLKSmědčiceJednotka vyslána na pátrání po zmizelé osobě na řece Berounce v prostoru Smědčic / Luha. Zároveň vyslána jednotka SDH. Jednotka s lodním přívěsem vyslána k řece /Spálený mlýn/, kde bylo zahájeno pátrání proti proudu řeky. VZ společně s PČR a SDH odjeli do lokality Luha, kde byl nalezen kolega pohřešovaného vodáka. Na místo se dostavila ZZS. Pro značnou opilost nebyl schopen kolega pohřešovaného vodáka vypovídat, proto jednotky pokračovaly v pátrání. Na místo se dostavil řídící důstojník kraje. V nočních hodinách nebylo možno využít vrtulník. V průběhu pátrání PČR zjistila od svědků, že pohřešovaný vodák nebyl v lodi, ale byl nalezen v tábořišti na břehu v podnapilém stavu.  
JMKBřeclav, PodivínPo příjezdu na místo události bylo zjištěno, že na místě již zasahovala jednotka SDH, která za pomoci lana provedla vyproštění dvou osob a nafukovacího člunu z pod splavu řeky Dyje v místě Janův hrad. Po příjezdu ZZS bylo poskytnuto ošetření paní, která utrpěla menší šok. 2 
MSKKrnovJednotka po příjezdu na místo zjistila od svědků, že se pod splavem ve vodním válci údajně nacházelo bezvládně zmítající tělo muže. Svědci uvedli, že tělo neviděli odplout od splavu. VZ rozhodl o nasazení jedné skupiny na člunu na splavu k prohledávání prostoru vodního válce a ustavena hlídka dvou policistů na most do Úvalna. Vyžádáno další družstvo pro nasazení na vodě a lezci k vybudování kotvících bodů v úrovni splavu (v okolí splavu se nenacházel žádný strom). Družstvo vysláno k prohledávání říčního koryta směrem po proudu řeky Opavy. Potápěči spolupracovali s družstvem na splavu. Bylo také využito dalšího člunu k lepší stabilizaci na vodní hladině. Všichni zasahující byli jištěni záchr.lany a byla vybudována tzv.lanovka mezi oběmi břehy k lepšímu jištění zasahujících. Družsvo objevilo tělo muže po cca 1500 m po proudu řeky na naplavenině uprostřed koryta řeky. O tom informovalo VZ a zahájilo oživovací pokusy,které byly neúspěšné.  1
MSKKrnovPo příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se ve splavu na řece Opavě dle svědků události topil dospělý muž. Jednotky ihned začaly s prohledáváním splavu a na vodu byly postupně spuštěny 3 čluny. Pátrání po osobě bylo prováděno až do 20:30 hod. k mostu v Úvalně. Na místě události rovněž zasahovala PČR. Utonulý muž byl nalezen až následující den. 1
Celkem85

Jakub Nebesář, Petr
Další kapitoly:


 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Výprodej lodí Samba a Vydra