Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Pozadej-sveho-poslance-o-podporou-vodactvi.aspx?ID_clanku=1972

Požádej svého poslance o podporou vodáctví

uveřejněno dne: 08.02.2018

Mnoho lidí se mě ptá, jak mohou pomoci při prosazování zájmů vodní turistiky u nás. Bohužel pro ně nemám jednoduché rady, kromě získávání podnětů z řek např. v oblasti suchých jezů. Jedná se obvykle o jednání s úředníky nebo specifické věci, kdy je jednodušší to řešit ve vlastní režii nebo v malém kolektivu. Ale teď je situace jiná. V poslanecké sněmovně je novela zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, který spíše známe pod pojmem vodní zákon. Píše se v něm o možnostech využívání vody v rámci naší země, tedy i vody z řek a potoků. Pro nás je samozřejmě důležité, kolik vody zůstane v řece pod odběrnými místy (jezy), tedy minimální zůstatkový průtok. Jeho výši bude určovat vládní nařízení, které jsme již připomínkovali a nedávno jsem o něm psal. Shodou okolností ve stejnou dobu se připomínkuje vodní zákon a je důležité mít v něm co největší oporu, protože všechny podzákonné normy musí z něho vycházet.

Reklama

Jedná se nám o pozměňovací návrh, kde budou v § 36 doplněna slova možnost plavby. Tento návrh bude podán přímo na plénu sněmovny!

§ 36

Minimální zůstatkový průtok

(1) Minimálním zůstatkovým průtokem je průtok povrchových vod, který ještě umožňuje obecné nakládání s povrchovými vodami, ekologickou funkci vodního toku a zohledňuje možnosti plavby.

(2) Minimální zůstatkový průtok stanoví vodoprávní úřad v povolení k nakládání s vodami. Vodoprávní úřad přitom přihlédne k podmínkám vodního toku a možnostem plavby, charakteru nakládání s vodami a vychází z opatření k dosažení cílů ochrany vod přijatých v plánu povodí podle § 26. Dále stanoví místo a způsob měření minimálního zůstatkového průtoku a četnost předkládání výsledků těchto měření vodoprávnímu úřadu.

Suché úseky na dolní Sázavě
Suché úseky na dolní Sázavě

Jinými slovy jde o to, aby aby řeky nebyly suché a mohlo se pod nimi pokračovat na veřejné vodní cestě. Nařízení vlády pak bude konkrétně specifikovat, na jakých řekách a kdy má být plavba zohledněna. V současné době proběhlo již první čtení a my jsme oslovili Zemědělský výbor sněmovny s naším požadavkem. Jak uspějeme, není jisté, ale rozhodují poslanci. Náš návrh bude podán v každém případě, buď v rámci Zemědělského výboru nebo rovnou na plénu. Proto je důležité oslovit co nejvíce poslanců a zdůvodnit jim naše požadavky. Času není nazbyt, protože už 20.2. se má připravovat program sněmovny, a pokud se do něho dostane vodní zákon, jak je plánováno, tak na nejbližším zasedání sněmovny bude novela schvalována. Je proto nutné kontaktovat poslance co nejdříve!

Pokud se změna podaří prosadit, nebude mít samozřejmě zpětnou účinnost. Výsledek bude viditelný až za delší dobu, protože povolení s nakládání s vodami se udílí minimálně na 30 let. Přesto se každý rok vydává na 200 vodoprávních rozhodnutí, a tak budeme očekávat „lepší vodácké zítřky“.

Jak postupovat:
  1. nastudovat si náš návrh se zdůvodněním,
  2. najít si svého voleného zástupce (poslance za Piráty není třeba, již je zajištěna jejich podpora) do sněmovny a oslovit ho se žádostí o schůzku (email je uveden vpravo u konkrétního poslance - Můžete mi napsat),
  3. na schůzce vysvětlit problematiku vodácké sportu a požádat ho, jestli by nepodpořil náš pozměňovací návrh vodního zákona, který bude podán přímo na plénu při druhém čtení na plénu (případně to vyřešit emailem - vzorový úvodní dopis),
  4. sdělit, že tento pozměňovací návrh podporují vodácké a turistické organizace se 100 000 členskou základnou (Junák - český skaut, z. s., Klub českých turistů, Svaz vodáků ČR z.s., Český svaz kanoistů, z.s.),
  5. v případě dotazů se mohou obracet na .

Pokud máte možnost, neváhejte a podpořte tyto aktivity. Sdílejte tento článek, aby se informace dostala mezi co nejvíce vodáků. Ukažme, že dokážeme vystupovat jednotně a prosazovat své zájmy. Zatím je prosazovali jiní.

Petr
Další kapitoly:


Diskuse nad článkem
Chm., Chobotnice j., 08.02.2018 19:31
| Re: Chm., Petr, 09.02.2018 9:04
| Re: Chm., Chobotnice j., 09.02.2018 9:13
?, Anička - Samba, 08.02.2018 22:04
| Re: ?, Petr, 09.02.2018 7:50
Další poslanec, Michal, novakm~vscht.cz, 09.02.2018 13:51
| Re: Další poslanec, Petr, 09.02.2018 15:18
| Re: Další poslanec, Petr, 14.02.2018 10:46
Další hlas získán, David Gros, david.gros~vodaci.org, 13.03.2018 14:48
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.