Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/Clanek-Jak-komercne-ve-vodackem-sportu.aspx?ID_clanku=959

Jak komerčně ve vodáckém sportu

uveřejněno dne: 22.12.2008

I když je toto téma pro některé vodáky značně okrajové, jistě se najdou tací, které to bude zajímat. S novelou živnostenského zákona, který začal platit letos v červnu, došlo k radikální změně i ve struktuře jednotlivých živností. Dotklo se to též sportovních činností a tedy i vodáckého sportu. Pro připomenutí, před novelou existovaly dvě živnosti na obor "vodácké komerce" a obě spadaly mezi živnosti vázané. Živnost vázaná znamená to, že musíte splnit určité, zákonem definované podmínky, abyste obdrželi živnostenský list. Nemůže tedy tuto činnost vykonávat kdokoli. A to platí i pro případné zaměstnance, kteří by chtěli pracovat v tomto oboru. Jinými slovy, když bude chtít např. cestovní kancelář podnikat ve vodáckém sportu, musí mít odborného garanta, který splňuje podmínky živnosti vázané a též všichni guidi, i když jsou pouze zaměstnanci, musí též tyto podmínky splňovat!

Dříve se rozlišovaly dvě živnosti vázané a to Průvodcovská činnost tělovýchovná sportovní se zaměřením na vodní turistiku a rafting a druhou byla živnost Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodní turistiky a raftingu. První byla speciálně určena pouze pro průvodce na vodě (guide), druhá pak byla obecnější a sloužila pro vedení kurzů, vodáckých škol a půjčování sportovních lodí s organizací. V praxi však úředníci nic extra nerozdělovali a v podstatě s jednou činností se mohla vykonávat i druhá. Proto teď po novele došlo ke zjednodušení a ke spojení obou živností. Bohužel se to ale udělalo trochu nešťastně, kdy Průvodcovská činnost byla vyřazena a ponechalo se pouze poskytování sport. služeb s tím, že obsahuje nově i průvodcovskou činnost. Úředníci na živnostenských úřadech to ale ne vždy takto pochopili a začali označovat průvodcovskou činnost za živnost volnou (může o ní požádat kdokoli, tedy i bez vzdělání v oboru), protože již prý není na seznamu živností vázaných.

Komercni rafting
Komercni rafting

Po několika intervencích na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsem byl ujištěn, že úředníci nepostupují správně a že jim znovu budou v rámci školení tuto změnu připomínat. Nemusíme se tedy bát, že průvodce na raftu nebo kánoi bude moci dělat nezkušený člověk, třeba neplavec a nevodák (alespoň dle zákona). A jen pro úplnost uvedu, jaké podmínky musí vodák splnit, aby mohl v tomto oboru podnikat.

  1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo
  3. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována

Pro většinu lidí bude nutno absolvovat rekvalifikační kurz, který dle požadavků MŠMT musí mít minimálně 150 hodinovou dotaci. Novelou též vypadla poslední možnost a tou bylo potvrzení 3 let praxe v oboru. Pokud budete mít zájem ve vodáckém oboru pouze pracovat u nějaké firmy, která má již živnostenské oprávnění, pak musíte splnit podmínky dané přílohou č. 5 živnostenského zákona.

V případě zájmu se můžete podívat na rekvalifikační kurzy Vodácké školy záchrany, které jsou označeny jako Cvičitel. Ty vám umožní v oboru pracovat nebo podnikat.

Vodácká škola záchrany
 
 


Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.