Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/morava/dyje.aspx
Home Česká republika Dyje Mapa

Řeka Dyje

70% Oblíbenost řeky


 • Pramen: Rakousko
 • Délka toku (sjízdné) v km: 209
 • Obtížnost:
    Úsek Říční km Obtížnost
  horníhranice - vzdutí Vranovská přehrada 209.4 - 200ZWC
  střední vzdutí Vranovská přehrada - hráz200 - 175.4ZWA
  hráz - přehrada Nové Mlýny175.4 - 46,2ZWC
  dolnípřehrada Nové Mlýny - ústí do Moravy46,2 - 0.0ZW

 • Podmínky: Dyje, která přitéká a opět odtéká do Rakouska, je na našem území často z vodáckého hlediska omezována. Po necelých 9 km od vtoku na naše území již následuje vzdutí první přehrady. Horní část je proto vhodné splouvat v kombinaci s rakouským úsekem, aby se splutí ukončilo v Podhradí nad Dyjí nebo na vzdutí Vranova. Na trase je větší množství jezů, které se obvykle dají splouvat nebo snadno přenést. Pod hrází přehrady pak následuje úsek, který nelze až do Znojma splouvat z důvodu vodárenského pásma s pitnou vodou a národnímu parku Podyjí. Pod Znojmem následuje nejčastěji splouvaný úsek v délce přes 50 km, který končí na vzdutí Novomlýnských nádrží. V tomto úseku mezi Krhovice až Hevlínem je přírodní rezervace Meandry Dyje, která potěší milovníka krásných meandrů bez jakékoli civilizace a ještě k tomu bez jezů. Pod Novomlýnskými nádrži odbočuje Zámecká Dyje, která se po 11 km opět vrací do Dyje a která protéká zámeckým parkem Lednicko-valtického areálu.
 • Sjízdná na čem, kdy, pro koho:
  Limity sjízdnosti jsou definovány pro plastové kánoe se středně zkušenou posádkou, která si dokáže i za nižších stavů najít proudnici s dostatkem vody. Pro majitele kajaků, zkušené vodáky nebo pro vodáky, kterým nevadí občasné přetahování, může být limit nižší. Naopak pro rafty, laminátky nebo začínající vodáky je obvykle nutné vody více.
  ÚsekkdyVodočetAktuálně Povodí Moravy Aktuální sjízdnost
  hornívětšinou celoročně minimum: 45 cm
  úsek: nad PN Vranov
  vodočet: Podhradí
  měřeno: 22.09. 10:30
  31 cm
  1,23 m3/s
  středníminimum: 70 cm
  úsek: ze Znojma
  vodočet: Znojmo
  měřeno: 22.09. 10:30
  74 cm
  4,69 m3/s
  dolníceloročněminimum: 12 cm
  úsek: z Nových Mlýnů
  vodočet: Ladná
  měřeno: 22.09. 10:39
  23 cm
  13,9 m3/s
  Mapa sjízdnosti Statistika sjízdných dnů v měsíci - úsek nad PN Vranov
  (Sjízdnost v zimních měsících může být výrazně ovlivěna zámrazy vodočtů!)
  Ještě podrobnější informace o sjízdnosti v tomto úseku?

  Statistika sjízdných dnů v měsíci - úsek ze Znojma
  (Sjízdnost v zimních měsících může být výrazně ovlivěna zámrazy vodočtů!)
  Ještě podrobnější informace o sjízdnosti v tomto úseku?

  Statistika sjízdných dnů v měsíci - úsek z Nových Mlýnů
  (Sjízdnost v zimních měsících může být výrazně ovlivěna zámrazy vodočtů!)
  Ještě podrobnější informace o sjízdnosti v tomto úseku?

 • Charakter řeky:
  Úsekšířka, typ korytaokolítyp lodědoporučeno prorychlost plavby
  horní údolí, lesyotevřenézačátečníky3 - 4 km/h
  střední lesy
  dolní pěkné údolí, lesy do Znojma, pak louky, otevřené údolí.

 • Nejhezčí úsek: Znojmo - hranice, Zámecká Dyje
 • Nebezpečný úsek:
 • Obvyklý začátek a konec: hranice 206.8, Znojmo 130.3, Dyjákovice 100.1, Břeclav 26.7
 • Plavbu spojit s řekou: Jevišovka, Kyjovka
 • Přístup k řece: silnice i ČD dobře
 • Tábořiště: Vranov 200, Horka 189.5, Pasohlávky 72 (6 kempů) (Přidání nového odkazu )


Řeku už jeli: (101)
zapsat do zápisníku jel jsem ji taky (zapsat do zápisníku) Chystám se na ni
Kdo Km Trasa Obtížnost Datum Loď Hodnocení

Večerníček
1 Bulhary, most pro pěší - odbočení do Zámecké Dyje ZW 27.8.23 laminátová kánoe Hodnoceni
Vodočet: min. 12 cm; Ladná, stav: 14 cm, 9.97 m3/s Popis: V Bulharech je na všech čtyřech přístupových cestách k řece Dyji zákaz vjezdu motorových vozidel a žádné volné místo pro odstavení auta.

Večerníček
1 ústí Staré Dyje - Ladenský most ZW 27.8.23 laminátová kánoe Hodnoceni
Vodočet: min. 12 cm; Ladná, stav: 10 cm, 8.43 m3/s Popis: Doplutí za tmy k autu.

Adamos
29 Znojmo kemp - Znojmo hráz - Krhovice - Hrádek ZW 26.8.23- 27.8.23 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Znojmo, stav: 80 cm, 3.98 m3/s Popis: 8.ročník Dyje se náramně vydařil, 31 účastniků, z toho 2 3-leté děti a 1 paddleboard od Martina a 14 vyder od Iva. Brácha udělal veselou posadku s Martym, Vojta P. (ne)veselou posádku s Lenkou. Dujda přibral 3 posádky, ale jedna vzdala neděli a druhé 2 nám v neděli ujeli, že je nebavilo naše tempo. Byoo hodně hodně zábavy, koupání, cákaní, paddleballu, i s brachovým novým míčkem, byl i Karel, byla i divoká říční příšera Míša, ale Vojta P. byl next level. Pršelo nám jen když jsme nebyli na vodě, Langoše v Oblekovicích opět super, party v pergole ve Znojmě taky a když nám propršel večer v Krhovicích, tak jsme na kytaře pokračovali ve Martinově stanu, který ho pak nechal v cíli v Hrádku. Parádní kamarádi, super akce!

Večerníček
3 ústí Svratky - Strachotín ZW 26.8.23 laminátová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Popis: Po splutí Svratky z kraje Brna už jen doplutí přes polovinu střední Věstonické VN NM za blýskání blesků po celém západním obzoru, šplíchání přídě a tmy k hrázím v Strachotíně.

Adamos
19 Lávka u Pohanska ř.km.21,0 - soutok s Moravou ZW 23.8.23 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Ladná, stav: 16 cm, 10.80 m3/s Popis: Překvapivě regulované koryto, které dostalo ráz přírodního částečne až kousek před soutokem. Na rakouském břehu rybářské chajdy se sítěmi každých pár desítek metrů. Český břeh divočina se dvěma spadlými řopíky do řeky (druhý na slepém rameni). Viděli jsme luňáky, labutě, ledňáčky, nutrie, velké volavky i racky. Zajímavé bylo 5x odbočení dle cedule vpravo do rakouských meandrů a hlavní tok částečně přehrazen vysokými larseny, pluli jsme tedy vdy bočním meandrem kam většinou teklo i více vody. Jedno boční rameno jsme vzali i Českem.

Adamos
36 Znojmo plovárna - Krhovice kemp - Hrádek altánek - Hevlín most ZW 19.8.23- 21.8.23 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Znojmo, stav: 80 cm, 3.21 m3/s Popis: Hezké splouvání Dyje na Povoďackých Sambách, partou/rodinou od Dany nazývané "Lentilky". První den langoše, tentokrát mi ale nepřišly tak skvělé, pak mnoho zábavy na houpačče, večer oytara u ohně, druhý den mnoho zábavy na skákacim stromě a večer sklípek, kytara v altánku, třetí den paddleball ve vodě a slavobrány a odpo přejezd do Nejdeckého kempu.

Poustva
25 Břeclav - Hohenau ZW 28.7.23 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Ladná, stav: 13 cm, 9.57 m3/s Popis: Se Sylvou na Brekece. Sucho, takže snesitelné minimum vody, velmi zelené od sinic, ale zase bez hmyzu. 40/60 se střídají krásně podemleté břehy se starou navigací, která, ač zarostlá, byla iritující jednotvárností, protože voda proudí asi jako Berounka pod Plzní, jen ty zasr. jezy tu chybí :-) Chatky na rakouském břehu v podstatě souvisle, ale ve ve všední den o prázdnínách minimálně obsazené, takže nevadily. V Hohenau jsme doběhli vlak 7 hodin od vyplutí (silnice od řeky k nádraží úzká s nepříjemným provozem), dávali jsme skoro hodinovou obědovou pauzu pod jednou z chatek kvůli dešti, vítr v zádech kompenzoval Sylvino nepádlování. Jeden strom tahán po břehu. Sylva nasbírala pytlík škeblí včetně pár patnácticentimetrových. Potkána jedna banda. Krátké nakouknutí do Kyjovky (zapadaná). 2020 asi 5 prokopaných meandrů vyhrazeno larseny pro obnovení toku původním korytem, ponechána díra s hrázkou pro VV - v některých by mohla být za vyšší vody hezká vlnka, ale naplavené dřevo...Více na webu.

Jana Pádličková
12 Krhovice- Hrádek ZW, WW I 18.7.23 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Popis: Nádherné plutí bez přenášení a voda průzračná. Olda že Splzně byl na kormidle a já dělala motorového háčka a on jen kormidloval, aby si po minulém dní, kdy jel sám volej, trochu oddychl.


Zobrazit podrobnosti vodáků o této řece z jejich zápisků
Průvodce kilometráží:

Tisk kilometráže:

Od říčního km:     do říčního km:    

Detailní výpis:


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

18.07.22 Dyje: Upozornění na dolní Dyji! V důsledku meteorologické situace (překotné jaro, sucho, vítr ke hrázi) a ... více
28.06.15 Dyje: 25.6-27.6.2015 Jsme jeli ze Znojma do Pasohlávek. Na cca. 110km padlý strom přes celou řeku. Dal se ... více
10.07.13 Dyje: 10.7.2013 jsme na Pálavě sjeli Zámeckou Dyji z Bulhar k Janohradu, tedy asi 11km. Varování před divo ... více
29.07.12 Dyje: 29.7.2012 spluta Dyje od Bulhar, přes Zámeckou Dyji a Břeclav až na soutok s Moravou s cílem v Hohen ... více
05.09.11 Dyje: U Dyje je hlavním pozitivem příroda, protože řeka moc neteče. jel jsem ji 4.9. při stavu 5,4m3/s v H ... více
28.04.11 Dyje: O Velikonocích jsme spluli 100kilometrový úsek z Břeclavi do Bratislavy po Dyji a Moravě (2,5 dne). ... více
19.09.10 Dyje: S partou odrostlých vedoucích vodáckého oddílu s dětmi a kamarády jezdíme na začátku léta různé toky ... více
07.09.09 Dyje: Dneska jsme sjeli Dyji z Drosendorfu na vzdutí přehrady Vranov. Start u jezu nad Drosendorfem bez pr ... více
03.08.09 Dyje: 24.-26.7 jsme sjeli úsek Moravské Dyje z Vnorovic do Raabsu a následně spojenou Dyji z Raabsu do Pod ... více
02.09.08 Dyje: Ahoj! Jeli jsme 30.8.2008 Mlýnskou strouhu. Stav vodočtu Hevlín byl 23cm. Na jezu v Krhovicích to vy ... více

více ... Přidat Hotline
Reklama
Spolujízda (pendl aut)

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.