Raft.cz

Tisk z adresy https://www.raft.cz/morava/dyje.aspx
Home ČR - Morava Dyje Mapa

Řeka Dyje

68% Oblíbenost řeky


 • Pramen : Rakousko
 • Délka toku (sjízdné) v km : 209
 • Obtížnost :
    Úsek Říční km Obtížnost
  horníhranice - vzdutí Vranovská přehrada 209.4 - 200ZWC
  střední vzdutí Vranovská přehrada - hráz200 - 175.4ZWA
  hráz - přehrada Nové Mlýny175.4 - 46,2ZWC
  dolnípřehrada Nové Mlýny - ústí do Moravy46,2 - 0.0ZW

 • Podmínky: Dyje, která přitéká a opět odtéká do Rakouska, je na našem území často z vodáckého hlediska omezována. Po necelých 9 km od vtoku na naše území již následuje vzdutí první přehrady. Horní část je proto vhodné splouvat v kombinaci s rakouským úsekem, aby se splutí ukončilo v Podhradí nad Dyjí nebo na vzdutí Vranova. Na trase je větší množství jezů, které se obvykle dají splouvat nebo snadno přenést. Pod hrází přehrady pak následuje úsek, který nelze až do Znojma splouvat z důvodu vodárenského pásma s pitnou vodou a národnímu parku Podyjí. Pod Znojmem následuje nejčastěji splouvaný úsek v délce přes 50 km, který končí na vzdutí Novomlýnských nádrží. V tomto úseku mezi Krhovice až Hevlínem je přírodní rezervace Meandry Dyje, která potěší milovníka krásných meandrů bez jakékoli civilizace a ještě k tomu bez jezů. Pod Novomlýnskými nádrži odbočuje Zámecká Dyje, která se po 11 km opět vrací do Dyje a která protéká zámeckým parkem Lednicko-valtického areálu.
 • Sjízdná na čem, kdy, pro koho:
  Limity sjízdnosti jsou definovány pro plastové kánoe se středně zkušenou posádkou, která si dokáže i za nižších stavů najít proudnici s dostatkem vody. Pro majitele kajaků, zkušené vodáky nebo pro vodáky, kterým nevadí občasné přetahování, může být limit nižší. Naopak pro rafty, laminátky nebo začínající vodáky je obvykle nutné vody více.
  ÚsekkdyVodočetAktuálně Povodí Moravy Aktuální sjízdnost
  hornívětšinou celoročně minimum: 45 cm
  vodočet: Podhradí
  úsek: nad PN Vranov
  měřeno: 06.06. 1:00
  47 cm (3,72 m3/s)
  středníminimum: 70 cm
  vodočet: Znojmo
  úsek: ze Znojma
  měřeno: 06.06. 1:00
  69 cm (4,69 m3/s)
  dolníceloročněminimum: 12 cm
  vodočet: Ladná
  úsek: z Nových Mlýnů
  měřeno: 06.06. 2:00
  16 cm (11,9 m3/s)
  Mapa sjízdnosti
  Statistika sjízdných dnů v měsíci - úsek nad PN Vranov
  (Sjízdnost v zimních měsících může být výrazně ovlivěna zámrazy vodočtů!)
  Ještě podrobnější informace o sjízdnosti o tomto úseku?

  Statistika sjízdných dnů v měsíci - úsek ze Znojma
  (Sjízdnost v zimních měsících může být výrazně ovlivěna zámrazy vodočtů!)
  Měsíc123456789101112
  Rok 2020312929012
  Rok 2019172831293030313130303030
  Rok 2018012133000100
  Rok 201761126301425313126961
  Rok 2016073028252931293018118
  Rok 201531252522181328143510
  Průměr14172418151724211813108

  Ještě podrobnější informace o sjízdnosti o tomto úseku?

  Statistika sjízdných dnů v měsíci - úsek z Nových Mlýnů
  (Sjízdnost v zimních měsících může být výrazně ovlivěna zámrazy vodočtů!)
  Ještě podrobnější informace o sjízdnosti o tomto úseku?

 • Charakter řeky:
  Úsekšířka, typ korytaokolítyp lodědoporučeno prorychlost plavby
  horní údolí, lesyotevřenézačátečníky3 - 4 km/h
  střední lesy
  dolní pěkné údolí, lesy do Znojma, pak louky, otevřené údolí.

 • Nejhezčí úsek: Znojmo - hranice, Zámecká Dyje
 • Nebezpečný úsek:
 • Obvyklý začátek a konec: hranice 206.8, Znojmo 130.3, Dyjákovice 100.1, Břeclav 26.7
 • Plavbu spojit s řekou: Jevišovka, Kyjovka
 • Přístup k řece: silnice i ČD dobře
 • Tábořiště: Vranov 200, Horka 189.5, Pasohlávky 72 (6 kempů) (Přidání nového odkazu )


Řeku už jeli: (76)
zapsat do zápisníku jel jsem ji taky (zapsat do zápisníku) Chystám se na ni
Kdo Km Trasa Obtížnost Datum Loď Hodnocení

Miloš H.
36 Znojmo žel.most - Hevlín ZW 20.9.19 nafukovací kajak Hodnoceni
Vodočet: vodočet Znojmo: 87 cm Popis: Hezké splutí meandrující Dyje, tak jak jsem to čekal.

27 Znojmo-Hrádek ZW 27.7.19- 28.7.19 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: vodočet Znojmo, stav: 72 cm, 5.1 m3/s Popis:

Lubos D.
15 Znojmo-Krhovice ZW 21.7.19 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Popis:

Turms
29 Nové Mlýny - Břeclav ZW 20.3.19 nafukovací kajak Hodnoceni
Vodočet: vodočet Ladná, stav: 116 cm, 73.1 m3/s Popis: Pokračování plavby z Židlochovic po Svratce. Skoro dvě hodiny na Nových Mlýnech, nefoukalo, bez vln, poté přenášení až dolů k nástupnímu místu kousek od pomníčku. Dyje tekla pěkně, v prvním úseku spousta ptáků, kachen, labutí a ohryzaných stromů. Za jezem v Bulharech (přenášení vpravo)silně zregulovaný tok, nic moc výhledy, jen na hráze a až po čase na Minaret. Trochu překvapivý jez (schod) kousek od Minaretu, hladina byla docela zvednutá, jez šel vidět na poslední chvíli. Přenášení vlevo vyhrabáním se do bahnitého svahu, polovina uschlého křoví v lodi. Vody bylo tolik, že by šlo možná splout rybím přechodem...Poté opět regulovaný úsek, hráze a okolí zrovna upravovány PMO, všechno rozryté, nikde žádný strom, žádný výhled, jen řeka, hlína a hráze. A volavky. Posledních pár km před Břeclaví zase trochu zajímavější, aspoň byl vidět les.

Saša
48 Nové Mlýny - Hohenau ZW 28.7.18- 29.7.18 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: vodočet Ladná, stav: 17 cm, 9.8 m3/s Popis: 1. etapa Nové Mlýny - kemp "Na vodě" před Břeclaví. Celých 22 km olej, olej a znovu olej. Voda brčálově zelená plná řas, místy dost nechutná a smradlavá. Malým zpestřením byla Zámecká Dyje, která sice taky netekla a smrděla, ale aspoň se klikatí mezi popadanými stromy úzkým korytem. V Nejdku občerstvení za příznivé ceny, místo ke koupání a malý sjízdný jezík. Hezká je i plavba přímo přes lednické zámecké zahrady. Nevýhodou je několik (cca 4) přesnášení, v zahradách i dost dlouhé. Kolem řeky (hlavně kolem Nové Dyje) plno rybářů, občas jsem se jim zamotali do vlasců, která někdy vůbec nejsou vidět, ale až na výjimky byli v pohodě. Závěrečný úsek před Břeclaví ve zregulovaném korytě Nové Dyje těžká nuda. Tenhle úsek už nikdy. 2. etapa Břeclav - Hohenau, cca 26 km. Před Břeclaví možnost jet přes město po Dyji nebo kolem města odlehčovacím kanálem, vzali jsme to přes město. V Břeclavi nesjízdný jez, nedá se ani koníčkovat, přesnášení vlevo žádná sláva (vpravo to nejde díky vysoké kolmé navigaci vůbec). Za jezem místy konečně občasné náznaky toho, že by to nemusel být jenom olej. Místy sice mělčiny, ale nemuseli jsme vystupovat ani jednou. Pár kilometrů za Břeclaví nudné zregulované koryto, pak mnohem hezkčí úsek meandry Dyje. Kolem lesy, louky, mnoho ptáků (čápi, volavky) a hlavně úžasný klid. na rakouské straně hodně rybářských chýší (jak z mrazíka) s čeřeny (rybáři ale většinou nikde), na české straně vůbec nic. Občerstvení žádné, takže je třeba mít zásoby, hlavně pitné vody. Míst pro zastavení je poměrně dost (plážičky apod.), ale většinou bez stínu. Dyje v tomhle úseku mírně teče, občas olej, občas i přes velice nízký průtok náznaky drobných peřejek. Proti úseku nad Břeclaví ale hotová dravá řeka. :-) Za soutokem s Kyjovkou přímo v řečišti převrácený řopík, dá se u něho přistavit a prozkoumat ho. Přímo u soutoku s Moravou u levého břehu peřejka, ve které se dá vyblbnout v lodi a hlavně bez ní. Poslední 1,5 km po Moravě už docela nuda, hezké je srovnání úrovně rakouských vpravo a slovenských rybářských chatek vlevo. Tato etapa byla rozhodně záživnější než ta nad Břeclaví, ale žádnou divokou vodu nečekejte, namakáte se dost. Stav v obou dnech cca 9-10 kubíků na vodočtu Ladná.

Jura
27 Břeclav - soutok ZW 5.7.18 nafukovací kánoe Hodnoceni
Vodočet: vodočet Ladná, stav: 18 cm, 10.3 m3/s Popis: Pěkný úsek lužními lesy. Cestou jsme potkali jen několik klientů rakouské cestovky. Voda trochu zelená, ale koupat se dalo. Nocleh nad soutokem na břehu Moravy, kde se díky nízkému stavu utvořily plážičky.

Jan B.
15 Znojmo-Krhovice 3.7.18 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: Popis:

V0174
36 Znojmo - Hevlín ZW 16.6.18- 18.6.18 plastová kánoe Hodnoceni
Vodočet: vodočet Podhradí, stav: 64 cm, 7.2 m3/s Popis: Podstav a časté tahání, ale jinak pěkné poježdění. 11-13 km se nám zdálo málo, ale kde to nestálo, tak se přetahovalo, takže nakonec to bylo s dětmi tak akorát.

Zobrazit další podrobnosti o této řece ze zápisníku
Průvodce kilometráží:

Tisk kilometráže:

Od říčního km:     do říčního km:    

Detailní výpis:


nebezpečnéjezy.cz suchéjezy.cz Asociace vodní turistiky a sportu

28.06.15 Dyje: 25.6-27.6.2015 Jsme jeli ze Znojma do Pasohlávek. Na cca. 110km padlý strom přes celou řeku. Dal se ... více
10.07.13 Dyje: 10.7.2013 jsme na Pálavě sjeli Zámeckou Dyji z Bulhar k Janohradu, tedy asi 11km. Varování před divo ... více
29.07.12 Dyje: 29.7.2012 spluta Dyje od Bulhar, přes Zámeckou Dyji a Břeclav až na soutok s Moravou s cílem v Hohen ... více
05.09.11 Dyje: U Dyje je hlavním pozitivem příroda, protože řeka moc neteče. jel jsem ji 4.9. při stavu 5,4m3/s v H ... více
28.04.11 Dyje: O Velikonocích jsme spluli 100kilometrový úsek z Břeclavi do Bratislavy po Dyji a Moravě (2,5 dne). ... více
19.09.10 Dyje: S partou odrostlých vedoucích vodáckého oddílu s dětmi a kamarády jezdíme na začátku léta různé toky ... více
07.09.09 Dyje: Dneska jsme sjeli Dyji z Drosendorfu na vzdutí přehrady Vranov. Start u jezu nad Drosendorfem bez pr ... více
03.08.09 Dyje: 24.-26.7 jsme sjeli úsek Moravské Dyje z Vnorovic do Raabsu a následně spojenou Dyji z Raabsu do Pod ... více
02.09.08 Dyje: Ahoj! Jeli jsme 30.8.2008 Mlýnskou strouhu. Stav vodočtu Hevlín byl 23cm. Na jezu v Krhovicích to vy ... více
25.04.05 Dyje: V neděli 24.4.2005 jsem se plavil na člunu Helios Gumotex od silničního mostu ve Znojmě 131,1 k siln ... více

více ... Přidat Hotline
Reklama
Spolujízda (pendl aut)

Facebook Facebook   RSS - články a novinky RSS 2.0 Email na redakci serveru raft.cz Chcete psát články pro raft.cz? Trička a mikiny raft.cz O raft.cz
Uvedené texty mají pouze informativní charakter. Vodácký sport je potencionálně nebezpečný a vždy je nutné posoudit zobrazené informace dle aktuální situace.
Reklama Výprodej lodí Samba a Vydra